اعلام اسامي منتخبين المپياد غير متمركز و متمركز طراحي صنعتي سال 1397اسامی منتخبین المپیاد غیر متمرکز طراحی صنعتی سال 1397

ردیف نام نام خانوادگی  دانشگاه رشته تحصیلی
1 بهناز محمودی بختیاری علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
2 پارسادخت ولی اله علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
3 نیما صفدریان علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
4 دانیال سعیدی علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
5 نیکناز امیری علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
6 مریم شاهدوست علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
7 شیرین درخشان فرد علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
8 سارا طراوتی الزهراء منطقه 1/ممتاز
9 لادن میرزا خلیلی الزهراء منطقه 1/ممتاز
10 نگین غدیر پور الزهراء منطقه 1/ممتاز
11 میشا بدرزاده الزهراء منطقه 1/ممتاز
12 مژده علی نژاد فرد الزهراء منطقه 1/ممتاز
13 شبنم بهرامی الزهراء منطقه 1/ممتاز
14 مریم رشیدی مهرآبادی الزهراء منطقه 1/ممتاز
15 محسن امام وردی هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
16 علی صادقی هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
17 حمید صبوریان هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
18 مصطفی نادری هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
19 روژین قربانی مقدم هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
20 سید سجاد شاه عالمی هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
21 آرزو دهستانی اردکانی تهران منطقه 1/ممتاز
22 پرنیاز جواهری تهران منطقه 1/ممتاز
23 محمد نظیفی تهران منطقه 1/ممتاز
24 امیرحسین کریمی تهران منطقه 1/ممتاز
25 علی باقری خیرآبادی تهران منطقه 1/ممتاز
26 محمد حسین طیبی تهران منطقه 1/ممتاز
27 سارا سرشتی تهران منطقه 1/ممتاز
28 رضا کبودمهری آزاد اسلامی واحد مرکزی منطقه 1/ ممتاز
29 فرزانه صحراگرد آزاد اسلامی واحد مرکزی منطقه 1/ ممتاز
30 مهرداد خرسندی آزاد اسلامی واحد مرکزی منطقه 1/ ممتاز
31 محمدعلی مددی آزاد اسلامی واحد مرکزی منطقه 1/ ممتاز
32 زهرا کمالی آزاد اسلامی واحد مرکزی منطقه 1/ ممتاز
33 مهرداد عطاریانی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
34 کوثرالسادات معصومی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
35 سمیه مرتضایی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
36 سید محمد انجوی امیری هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
37 علی رجبی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
38 زهرا پیرزاد بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
39 تارا ابراهیمی بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
40 شبنم سمیعی بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
41 مهدی عیسی پور بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
42 محمد خالقی بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
43 زینب السادات ابطحی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
44 شیدا رحمانی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
45 پریسا حاج هاشم خانی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
46 امیرمحمد سجودی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
47 سینا گلبن هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
48 احمد احمدیان سمنان منطقه 9/ممتاز
49 علی حسن نژاد سمنان منطقه 9/ممتاز
50 زهرا تاجیک سمنان منطقه 9/ممتاز
51 کتایون کیارسی سمنان منطقه 9/ممتاز
52 غلامرضا پهلوان سمنان منطقه 9/ممتاز

اعلام اسامی منتخبین المپیاد متمرکز طراحی صنعتی سال 1397

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه رشته امتحانی
1 سامان قاسملو 1 تهران طراحی صنعتی
2 معین الدین حسین پور سجیدان 2 تهران طراحی صنعتی
3 پارسادخت ولی اله 3 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
4 فائزه سادات محمدی 4 هنر اصفهان طراحی صنعتی
5 سیدعلی سیدثقلینی خسرو شاهی 5 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
6 سارا  ناصح زاده 6 تهران طراحی صنعتی
7 مهدی  رضانژاد 7 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
8 حمید محمدیان  8 هنر طراحی صنعتی
9 فرشاد  صفاری قندهاری 9 هنر اصفهان طراحی صنعتی
10 فرزانه  منگلیان شهر بابکی 10 هنر اصفهان طراحی صنعتی
11 مسعود قزلباش 11 هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی
12 شیدا رحمانی 12 هنر اصفهان طراحی صنعتی
13 نیلوفرسادات شیرخورشیدی 13 هنر طراحی صنعتی
14 محمدسهیل محمدی 14 تهران طراحی صنعتی
15 سیدشهاب الدین حسینی 15 هنر طراحی صنعتی
16 پیمان  نکته دان 16 آزاد اسلامی واحد تهران غرب طراحی صنعتی
17 علی صادقی  17 هنر طراحی صنعتی
18 سمانه رسولی 18 هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی
19 بهنام  خورسندیان 19 آزاد اسلامی طراحی صنعتی
20 مارال  صالحیان 20 هنر طراحی صنعتی