اعلام اسامي منتخبين المپياد غير متمركز طراحي صنعتي سال 1397اسامی منتخبین المپیاد غیر متمرکز طراحی صنعتی سال 1397

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته تحصیلی
1 بهناز محمودی بختیاری علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
2 پارسا دخت ولی اله علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
3 نیما صفدریان علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
4 دانیال سعیدی علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
5 نیکناز امیری علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
6 مریم شاهدوست علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
7 شیرین درخشان فرد علم و صنعت منطقه 1/ممتاز
8 سارا طراوتی الزهراء منطقه 1/ممتاز
9 لادن میرزا خلیلی الزهراء منطقه 1/ممتاز
10 نگین غدیر پور الزهراء منطقه 1/ممتاز
11 میشا بدرزاده الزهراء منطقه 1/ممتاز
12 مژده علی نژاد فرد الزهراء منطقه 1/ممتاز
13 شبنم بهرامی الزهراء منطقه 1/ممتاز
14 مریم رشیدی مهرآبادی الزهراء منطقه 1/ممتاز
15 محسن امام وردی هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
16 علی صادقی هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
17 حمید صبوریان هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
18 مصطفی نادری هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
19 روژین قربانی مقدم هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
20 سید سجاد شاه عالمی هنر- تهران منطقه 1/ممتاز
21 آرزو دهستانی اردکانی تهران منطقه 1/ممتاز
22 پرنیاز جواهری تهران منطقه 1/ممتاز
23 محمد نظیفی تهران منطقه 1/ممتاز
24 امیرحسین کریمی تهران منطقه 1/ممتاز
25 علی باقری خیرآبادی تهران منطقه 1/ممتاز
26 محمد حسین طیبی تهران منطقه 1/ممتاز
27 سارا سرشتی تهران منطقه 1/ممتاز
28 مهرداد عطاریانی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
29 کوثرالسادات معصومی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
30 سمیه مرتضایی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
31 سید محمد انجوی امیری هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
32 علی رجبی هنر اسلامی تبریز منطقه 3/ممتاز
33 زهرا پیرزاد بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
34 تارا ابراهیمی بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
35 شبنم سمیعی بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
36 مهدی عیسی پور بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
37 محمد خالقی بوعلی سینا همدان منطقه 4/ممتاز
38 زینب السادات ابطحی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
39 شیدا رحمانی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
40 پریسا حاج هاشم خانی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
41 امیرمحمد سجودی هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
42 سینا گلبن هنر اصفهان منطقه 6/ممتاز
43 احمد احمدیان سمنان منطقه 9/ممتاز
44 علی حسن نژاد سمنان منطقه 9/ممتاز
45 زهرا تاجیک سمنان منطقه 9/ممتاز
46 کتایون کیارسی سمنان منطقه 9/ممتاز
47 غلامرضا پهلوان سمنان منطقه 9/ممتاز