اعلام اسامي منتخبين المپياد متمركز سال 1397ضروری است منتخبین المپیاد متمرکز (همزمان با ارشد)، گواهی اشتغال به تحصیل نیمه دوم سال تحصیلی 97 را به آدرس ایمیل ذیل ارسال کنند.

آدرس ایمیل: olympiad@sanjesh.org

نکته: منتخبین المپیاد متمرکز تا 10 تیر ماه 97 فرصت ارسال گواهی اشتغال به تحصیل را دارند در غیر اینصورت از لیست حذف خواهند شد.

نمونه سوالات و منابع نداریم.

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه رشته امتحانی
1 کوثر  وقوعی  1 تهران زیست شناسی
2 فهیمه  بستان  2 تهران زیست شناسی
3 حمیدرضا  مرادی  3 شهید مدنی زیست شناسی
4 حمیدرضا  شاه زیدی  4 اصفهان زیست شناسی
5 یوسف  الهائی  5 شهیدچمران اهواز زیست شناسی
6 حمیدرضا  حجت  6 کاشان زیست شناسی
7 محیا  خاکپاش  7 تهران زیست شناسی
8 میثم  میرهاشمی روبه  8 شیراز زیست شناسی
9 لقمان  سامانی  9 کردستان زیست شناسی
10 فیروز  حسینی  10 مراغه زیست شناسی
11 امید  جودی خانقاه  11 شهید بهشتی زیست شناسی
12 فاطمه  عزیزیان  12 گیلان زیست شناسی
13 مریم  سرداری  13 زیست شناسی
14 میترا  صالحی  14 رشت زیست شناسی
15 فاطمه  محقق  15 مازندران زیست شناسی
16 محمدرضا حیدری 1 رازی کرمانشاه زیست شناسی
17 سکینه  شاکری 2 گنبد زیست شناسی
18 فاطمه  رحیمی 3 الزهرا (س) زیست شناسی
19 کیان میرزاده 1 گیلان - رشت زیست شناسی
20 اطلس شهامتی 2 تهران زیست شناسی
21 حسن آزادی نژاد 3 قم زیست شناسی
22 کیمیا  اکرامیان  1  تهران  زبان و ادبیات فارسی
23 محمد  دائمی  2  صنعتی شریف  زبان و ادبیات فارسی
24 امیرمحمد  اردمه  3  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
25 فاطمه  کناقستانی  4  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
26 الهام  زمانی  5  شهیدبهشتی زبان و ادبیات فارسی
27 رسول  مهرانفر  6  علامه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی
28 امنه  دیلمی  7  ازاداسلامی واحدکرج  زبان و ادبیات فارسی
29 زینب  درویشی  8  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
30 بتول  اسدی کرم  9  خوارزمی زبان و ادبیات فارسی
31 احمدعلی  دیناروندشلگهی  10  تهران  زبان و ادبیات فارسی
32 محمدرضا  یوسفی صراف  11  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
33 سنا  ثقفی  12  تهران  زبان و ادبیات فارسی
34 مهرداد  مشایخی فر  13  تهران  زبان و ادبیات فارسی
35 سیدمحمدحسین  قاضی عسگر  14  اصفهان  زبان و ادبیات فارسی
36 سمیرا  محمدی  15  فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه  زبان و ادبیات فارسی
37 زهرا  پالیزبان  16  علامه طباطبایی -تهران  زبان و ادبیات فارسی
38 حمیدرضا  گلثومیان  1 دانشگاه فردوسی مشهد  علوم جغرافیا
39 محمد  امیرملکی  2 دانشگاه ازاداسلامی -واحداصفهان -خوراسگان  علوم جغرافیا
40 مهدی  فصیحی رامندی  3 دانشگاه تهران  علوم جغرافیا
           
41 محدثه  کرم الدین  5 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت  علوم جغرافیا
42 لقمان  فرشاد  6 دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل  علوم جغرافیا
43 سجاد  علی پور  7 دانشگاه فردوسی مشهد  علوم جغرافیا
44 محمدعلی  کیانی  8 دانشگاه تهران  علوم جغرافیا
45 زهرا  سلطان محمدی  9 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  علوم جغرافیا
46 فاطمه  نوروزی  10 دانشگاه فردوسی مشهد  علوم جغرافیا
47 براتعلی  نودهانی  11 دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار  علوم جغرافیا
48 محمدرسول  ظفری  12 دانشگاه شیراز  علوم جغرافیا
49 عادل  ساریخانی ساریخان بیکلو  13 دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل  علوم جغرافیا
50 غزاله  ایزدی راد  14 دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان -مرکزبندرعباس  علوم جغرافیا
51 حسن  اشوری  15 دانشگاه شیراز  علوم جغرافیا
52 انسیه  نوروزی فراهانی  16 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  علوم جغرافیا
53 سیدمحسن  حسینی فرد  17 دانشگاه تهران  علوم جغرافیا
54 سیدعلیرضا  توکلی  1  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
55 محمدرشاد  اصفهانی  2  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
56 محمد  نادری تبار  3  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
57 پیمان  شهیدی  4  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
58 احسان  صبوری کناری  5  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
59 محمدمهدی  شهرابی فراهانی  6  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
60 وحید  رستمخانی  7  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
61 مهدی  دانش طلب  8  صنعتی امیرکبیر علوم اقتصادی
62 مرتضی  هنرور  9  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
63 سیدکورش  خونساری  10  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
64 کیانوش  سعیدی  11  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
65 محمد  نورزاده روشن  12  صنعتی شریف علوم اقتصادی
66 مصطفی  مردان  13  تهران  علوم اقتصادی
67 سیدمحمدامین  اخوت علویان  14  تهران  علوم اقتصادی
68 سیدمحمدایمان  قطبی  15  تهران  علوم اقتصادی
69 صالح  توتونچی  16  علامه طباطبایی  علوم اقتصادی
70 فاطمه  نجارزاده گان  1 پردیس فارابی  تهران -قم  الهیات و معارف اسلامی
71 محمد  قرمزی  2  پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز  الهیات و معارف اسلامی
72 ناهید  نمائی قاسمی  3  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
73 مهدی  زره ساز  4  فردوسی مشهد  الهیات و معارف اسلامی
74 محمد  شبان  5  علوم اسلامی رضوی -مشهد/غیرانتفاعی /  الهیات و معارف اسلامی
75 نسرین  نوریان  6  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
76 رسول  نگهبان  7  پیام نوراستان قزوین -واحدالوندقزوین  الهیات و معارف اسلامی
77 فاطمه  اسدی  8  فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند  الهیات و معارف اسلامی
78 سیدغریب رضا  عبدی کوهی خیلی  9  مازندران -بابلسر  الهیات و معارف اسلامی
79 سیدابوالقاسم  فضایلی  10  سیستان وبلوچستان -زاهدان  الهیات و معارف اسلامی
80 میلاد  عزیزی  11  پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزجوانرود  الهیات و معارف اسلامی
81 سیده سمانه  قربانی مدام  12  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
82 محبوبه  رضایی سلطان ابادی  13  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
83 رضا  دهقانی  14  فردوسی مشهد  الهیات و معارف اسلامی
84 نفیسه  حیدری نژاد  1 دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  علوم تربیتی
85 الهه  قربان پور  2 دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  علوم تربیتی
86 زهرا  برومندنیا  3 دانشگاه شیراز  علوم تربیتی
87 هانیه  مرادی اقبال  4 دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال  علوم تربیتی
88 پروین  شوکتی  5 دانشگاه ازاداسلامی واحدامیدیه  علوم تربیتی
89 مهدی  حسن پورسقرلو  6 دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری  علوم تربیتی
90 شراره  صادقی  7 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج  علوم تربیتی
91 نیما  رحیمیان  8 دانشگاه سمنان  علوم تربیتی
92 فاطمه  تیزهوش جلالی  9 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل  علوم تربیتی
93 زهراسادات  میریعقوبی  9 دانشگاه امام صادق /ع /  علوم تربیتی
94 زهرا  کازرونی  11 دانشگاه اصفهان  علوم تربیتی
95 محسن  عزیزخانی  12 دانشگاه تهران  علوم تربیتی
96 فاطمه  محمدی  13 دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  علوم تربیتی
97 الهه  بذرافکن  14 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج  علوم تربیتی
98 سیدبهنام  حسینی باینوجی  15 دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی بندرعباس  علوم تربیتی
99 مصطفی  صفاپورقوچانی  16 دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد  علوم تربیتی
100 فرزانه  سلمان زاده  17 دانشگاه شیراز  علوم تربیتی
101 احسان  موهبتی  1 دانشگاه تهران  حقوق
102 اکبر  مرادی دلیر  3 دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند  حقوق
103 سیدسینا  میررکنی  4 دانشگاه تهران  حقوق
104 الهه  سلیمان ابادی  5 دانشگاه تهران  حقوق
105 سعید  یاری کرده  6 دانشگاه تهران  حقوق
106 الهام  حبیب زاده  7 دانشگاه تهران  حقوق
107 امیرکیا  عامری ثانی  8 دانشگاه شیراز  حقوق
108 جلال  بایسته تجار  9 دانشگاه ازاداسلامی واحدمشهد  حقوق
109 محمدعلی  عبدی نانسا  10 دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  حقوق
110 عباس  جوادی  11 دانشگاه ازاداسلامی مرکزصباشهر  حقوق
111 محمد  مرادقلی  12 دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری  حقوق
112 علی  مختاری  13 حوزه علمیه قم -برادران  حقوق
113 محمدامین  مرادی گندابه  14 دانشگاه ازاداسلامی واحدخرم اباد  حقوق
114 علی  شیرین ابادی  15 دانشگاه سمنان  حقوق
115 حسین  رضایی  16 دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران شمال  حقوق
116 رضا  اعلائی  17 دانشگاه تهران  حقوق
117 حسام  گودرزی  1 دانشگاه امام صادق /ع /  روانشناسی
118 علیرضا  عظیم پور  2 دانشگاه علامه طباطبایی -تهران  روانشناسی
119 ارغوان  کیاکاظمی  3 دانشگاه صنعتی شریف -تهران  روانشناسی
120 حسن  بهاروندایران نیا  4 دانشگاه لرستان -خرم اباد  روانشناسی
121 میلاد  کدخدا  5 دانشگاه ازاداسلامی واحدمهاباد  روانشناسی
122 الهه  درخشان  6 دانشگاه علامه طباطبایی -تهران  روانشناسی
123 علیرضا  افشارکرمانی  7 دانشگاه علامه طباطبایی -تهران  روانشناسی
124 اتنا  بلادی چولابی  8 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  روانشناسی
125 محمدرضا  ودادمفرد  9 موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس -مشهد  روانشناسی
126 فاطمه  اربابی وحدت  10 دانشگاه تهران  روانشناسی
127 مرضیه  مرتضی زاده نعیم زنجانی  11 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  روانشناسی
128 سپهر  رحیمیان  12 دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران  روانشناسی
129 محمدحسین  بهادری  13 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  روانشناسی
130 راضیه  پورافشاری  14 دانشگاه فردوسی مشهد  روانشناسی
131 ارش  رودی  15 دانشگاه تهران  روانشناسی
132 کیمیا  عسگری  1  تهران  علوم زمین
133 سیده سپیده  میرربیع  2  تهران  علوم زمین
134 سمیه  رحمان نسب  3  کردستان -سنندج  علوم زمین
135 سیدجواد  حسینی  4  سیستان وبلوچستان -زاهدان  علوم زمین
136 سیدحامد  موسوی  5  اصفهان  علوم زمین
137 سیدمحمدمهدی  سنبلستان  6  اصفهان  علوم زمین
138 علی  اکبری صادق اباد  7  شهیدباهنر-کرمان  علوم زمین
139 روح الله  نیکوکلام  8  فردوسی مشهد  علوم زمین
140 حسین  کریمی  9  گلستان -گرگان  علوم زمین
141 میلاد  مرادی  10  کردستان -سنندج  علوم زمین
142 اسمعیل  غفاری  11  دامغان  علوم زمین
143 غلامرضا  اصلانی مناره بازاری  12  دامغان  علوم زمین
144 رقیه  زبیری  13  اصفهان  علوم زمین
145 فاطمه  امینی  14  خوارزمی -تهران  علوم زمین
146 مارال  منصوری  15  اصفهان  علوم زمین
147 محمدپارسا  جباری  1  صنعتی شریف -تهران  شیمی
148 مهدی  عصاری  2  صنعتی شریف -تهران  شیمی
149 سروش  شطرنج  3  صنعتی شریف -تهران  شیمی
150 سیدمحمدصادق  موسوی  4  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  شیمی
151 فاطمه  گل پلیچی  5  صنعتی شریف -تهران  شیمی
152 رضا  دادگریگانه  6  شهیدبهشتی -تهران  شیمی
153 حمید  محمدزاده دیزج  7  خوارزمی -تهران  شیمی
154 مهدی  حیدریان هریس  8  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  شیمی
155 ساناز  تقدسی  9  مازندران -بابلسر  شیمی
156 احسان  شیردل  10  تبریز  شیمی
157 مجتبی  قشقایی  11  شهیدمدنی اذربایجان -تبریز  شیمی
158 مریم  جبارپور  12  شهیدبهشتی -تهران  شیمی
159 افشین  اسکندری  13  مازندران -بابلسر  شیمی
160 سباسادات  رستم کلایی  14  تهران  شیمی
161 کسری  حنیفی  15  شهیدبهشتی -تهران  شیمی
162 سهند  نیک ذات  16  تبریز  شیمی
163 نادر  مستعان  1  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
164 امیر  شریعت گنابادی  2  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
165 محمد  یوسف پوردهاقانی  3  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  فیزیک
166 مهدی  شخم کار  4  شهیدباهنر-کرمان  فیزیک
167 امیرعباس  خداحامی  5  شیراز  فیزیک
168 علی  طه ئی  6  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
169 معین  ناصری  7  فردوسی مشهد  فیزیک
170 امیر  احمدپناه  8  تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان  فیزیک
171 محمدحسین  غلامی  9  شیراز  فیزیک
172 مهرگان  درودیانی  10  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
173 ابوالفضل  چمن مطلق  11  صنعتی امیرکبیر-تهران  فیزیک
174 رضا  عبادی  12  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
175 مصطفی  طاهری  13  تهران  فیزیک
176 وحید  ابول زاده خلیل اباد  14  ارومیه  فیزیک
177 جواد  اقابابائی بنی  15  صنعتی مالک اشتر  فیزیک
178 محمدرضا  کاشی  1  صنعتی اصفهان  آمار
179 جواد  اقاداوودمارنانی  2  صنعتی اصفهان  آمار
180 مریم  جباری خسرقی  3  الزهرا/س /-تهران  آمار
181 امیرعلی  زارعی شب خانه  4  تهران  آمار
182 حسین  هامونی  5  شهیدبهشتی -تهران  آمار
183 سعیده  زینلی  6  تهران  آمار
184 ژینا  اقامحمدی  7  تهران  آمار
185 مهدی  کشاورزی شهربابکی  8  علامه طباطبایی -تهران  آمار
186 فاطمه  طهرانی کیا  9  صنعتی شریف -تهران  آمار
187 محمدحسین  نژادحقیقی  10  شیراز  آمار
188 فائزه  فیضی  11  شیراز  آمار
189 بهزاد  رضائی شیری  12  فسا  آمار
190 علی  مخدومی  13  حکیم سبزواری -سبزوار  آمار
191 فاطمه  صنعتیان  14  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  آمار
192 فائزه  حائری یزدی  15  اصفهان  آمار
193 محمد  هنری  1  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
194 سهیل  معماریان سرخابی  2  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
195 علیرضا  شاولی کوه شور  3  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
196 سیدعلی  ناصری صدر  4  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
197 زهرا  نقدابادی  5  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
198 کیوان  میرزایی  6  فردوسی مشهد  ریاضی
199 سیدابوالفضل  نجفیان  7  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
200 احسان  مختاریان  8  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
201 امیررضا  معمارزاده  9  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
202 کسری  حسینی  10  فردوسی مشهد  ریاضی
203 سیاوش  عسکرزاده امیربنده  11  صنعتی امیرکبیر-تهران  ریاضی
204 شایان  غلامی  12  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
205 احمدرضا  مرادزاده  13  شاهد-تهران  ریاضی
206 امیرحسین  شاکر  14  تهران  ریاضی
207 محسن  قدرتی  15  صنعتی اصفهان  ریاضی
208 مجتبی رضاپور  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
209 امیراحسان  خراشادی زاده  2  تهران  مهندسی برق
210 امیر  امیری نژاد  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
211 صادق  محمدی حسین ابادی  4  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی برق
212 فتحعلی  محمدرضا  5  تهران  مهندسی برق
213 محمد  رضایی فر  6  تهران  مهندسی برق
214 مهتا  احمدی  7  اصفهان  مهندسی برق
215 سهیل  غلامی شه روز  8  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی برق
216 سپهر  دهدشتیان  9  شهیدچمران -اهواز  مهندسی برق
217 پوریا  اسمعیلی دخت  10  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
218 سبحان  احمدیه  11  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی برق
219 عرفان  خرم  12  تهران  مهندسی برق
220 امیرحسین  داغستانی  13  زنجان  مهندسی برق
221 امیرحسین  یوسفی رامندی  14  صنعتی اصفهان  مهندسی برق
222 مهیار  صفی اله  15  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی برق
223 امیرحسین  عارفی پور  16  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
224 علیرضا  موذنی  1  صنعتی اصفهان  مهندسی شیمی
225 حسین  حرمتی  2  تبریز  مهندسی شیمی
226 محسن  فروغی دوست  3  صنعت نفت  مهندسی شیمی
227 حامد  صادقی  4  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
228 محمد  شفیعی  5  تهران  مهندسی شیمی
229 محمدجواد  احمدی  6  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
230 بهنام  پناهی ولاشدی  7  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
231 هاجرالسادات  حسینی فرادنبه  8  یزد  مهندسی شیمی
232 امیررضا  روزبهانی  9  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
233 محمدرضا  شیرازوطن  10  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی شیمی
234 محمد  عسگری  11  صنعتی همدان  مهندسی شیمی
235 زهرا  احمدیان  12  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی شیمی
236 علی  عمومی  13  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
237 سیدسعید  رکنی دهکردی  14  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی شیمی
238 مهری  حسینی  15  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
239 رضا  زنده دل  16  رازی -کرمانشاه  مهندسی شیمی
240 صالح  یوسفی  17  شیراز  مهندسی شیمی
241 علی  کوزه گران  1  صنعتی شیراز  مهندسی صنایع
242 سیدعلی  میرمجیدی نظامی  2  صنعتی شریف -تهران  مهندسی صنایع
243 علیرضا  مردانه  3  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی صنایع
244 محسن  طالب  4  خوارزمی -تهران  مهندسی صنایع
245 شهریار  مرادی  5  تهران  مهندسی صنایع
246 سیددانیال  موسوی  6  صنعتی اصفهان  مهندسی صنایع
247 حدیثه  رحیمی نژاد  7  صنعتی نوشیروانی بابل  مهندسی صنایع
248 وحید  رضوان پوربفراجرد  8  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  مهندسی صنایع
249 سارا  مسگری  9  تهران  مهندسی صنایع
250 سپیده  صدقی  10  فردوسی مشهد  مهندسی صنایع
251 امیر  کشمیری  11  صنعتی اصفهان  مهندسی صنایع
252 محمدحسین  لشکری پور  12  صنعتی شریف -تهران  مهندسی صنایع
253 فاطمه  جمشیدی  13  صنعتی شریف -تهران  مهندسی صنایع
254 علیرضا  شیرین  14  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی صنایع
255 علیرضا  ازادنیا  15  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی صنایع
256 محمدحسین  اشتیانی  16  خوارزمی -تهران  مهندسی صنایع
257 علی  پرتوی نوروزمحله  17  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی صنایع
258 پیمان  حبیبی مشفق  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
259 امید  درودی  2  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
260 محمدعلی  عامری فردنصرند  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
261 مهرداد  مشایخی  4  خوارزمی -تهران  مهندسی عمران
262 معین  رمضانپورکامی  5  صنعتی اصفهان  مهندسی عمران
263 علی  منصوری  6  تهران  مهندسی عمران
264 علی  توحیدی فر  7  تبریز  مهندسی عمران
265 رضا  ترک  8  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
266 بصیر  برهانی  9  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
267 شهاب  والایی شریف  10  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
268 محمدحسین  یاری  11  شهیدبهشتی -تهران  مهندسی عمران
269 پوریا  پیرمرادی  12  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  مهندسی عمران
270 سیدمحسن  نخعی  13  صنعتی شاهرود  مهندسی عمران
271 خشایار  یاوری  14  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی عمران
272 سیدمحمدمهدی  سیدمحمدی شال  15  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  مهندسی عمران
273 امیرحسین  عسگری  16  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی عمران
274 سعید  مطواعی  17  قم  مهندسی عمران
275 سینا  کاظمی رنجبر  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
276 حمیدرضا  نیک نام  2  فردوسی مشهد  مهندسی مکانیک
277 محمدامین  عبودی زاده  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
278 علی  ذوعلم  4  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
279 کامیاب  خرم شاهی  5  صنعت نفت  مهندسی مکانیک
280 علی  صداقت  6  شیراز  مهندسی مکانیک
281 رضا  احمدی  7  بوعلی سینا-همدان  مهندسی مکانیک
282 محمدامین  زمانی  8  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
283 امیر  زاهدی  9  شیراز  مهندسی مکانیک
284 امیررضا  عیسی زاده مهویزانی  10  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مکانیک
285 امین  نوربالا  11  تهران  مهندسی مکانیک
286 علی  عابدینی  12  فردوسی مشهد  مهندسی مکانیک
287 امیر  بهشتی خو  13  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
288 رضا  خدادادی  14  تبریز  مهندسی مکانیک
289 علی  رحیمی  15  شیراز  مهندسی مکانیک
290 علیرضا  اسقانیان  16  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
291 محمدجواد  سهرابی  1  تهران  مهندسی مواد و متالوژی
292 محسن  دره  2  فردوسی مشهد  مهندسی مواد و متالوژی
293 طلایه  توانگر  3  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
294 علی اکبر  علیخانی فرادنبه  4  شهرکرد  مهندسی مواد و متالوژی
295 فاطمه  کاشانی اسدی جعفری  5  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
296 علی  نبی زاده  6  فردوسی مشهد  مهندسی مواد و متالوژی
297 صادق  رضائی  7  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
298 رضا  گلی فخبی  8  صنعتی اصفهان  مهندسی مواد و متالوژی
299 امیرحسین  علاقمندفرد  9  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مواد و متالوژی
300 فرشاد  تیموری  10  صنعتی اصفهان  مهندسی مواد و متالوژی
301 فرزاد  منتظری  11  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  مهندسی مواد و متالوژی
302 امیر  خدامرادی  12  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مواد و متالوژی
303 طهورا  ابراهیمی نوذری  13  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
304 حسین  کشاورز  14  شیراز  مهندسی مواد و متالوژی
305 حمیدرضا  موذنی  15  تهران  مهندسی مواد و متالوژی
306 نگین  جلیلی نژاد  16  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  مهندسی مواد و متالوژی
307 سیدامیرحسین  سجادی  17  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
308 مهدی  کمالی نجف ابادی  18  تهران  مهندسی مواد و متالوژی
309 رسا  حسین زاده  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
310 سیدمحمدرضا  صالحی دهنوی  2  تهران  مهندسی کامپیوتر
311 عرفان  لقمانی  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
312 حسین  یوسفی مقدم  4  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
313 سیاوش  گنجی  5  شهیدبهشتی -تهران  مهندسی کامپیوتر
314 پویا  رضایی جعفری  6  تهران  مهندسی کامپیوتر
315 ایمان  نامداری خلیل اباد  7  تهران  مهندسی کامپیوتر
316 امید  کارگرنوین  8  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی کامپیوتر
317 وحید  بشیری  9  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی کامپیوتر
318 ابراهیم  بادرستانی  10  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
319 وحید  شهریوری جوقان  11  ارومیه  مهندسی کامپیوتر
320 برنا  صمدی  12 پردیس فارابی  تهران -قم  مهندسی کامپیوتر
321 رضا  کرمی  13  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی کامپیوتر
322 سیدعلی  محمدی  14  شاهد-تهران  مهندسی کامپیوتر
323 مجید  عبداللهی  15  تهران  مهندسی کامپیوتر
324 سیدمعین  محمدیان  16  علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران  مهندسی کامپیوتر
325 شهاب  کریمی  17  صنعتی اصفهان  مهندسی کامپیوتر
326 نیما  باقری  1  گیلان -رشت  زراعت و اصلاح نباتات
327 محمدسجاد  جعفری  2  صنعتی شاهرود  زراعت و اصلاح نباتات
328 نیما  یداللهی فارسانی  3  شهرکرد  زراعت و اصلاح نباتات
329 فاطمه  سلطانی کمارعلیا  4  تبریز  زراعت و اصلاح نباتات
330 امیر  قنبری  5  تهران  زراعت و اصلاح نباتات
331 محسن  پاشائی  6  رازی -کرمانشاه  زراعت و اصلاح نباتات
332 امیررضا  اکبرفخرابادی  7  علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  زراعت و اصلاح نباتات
333 پیمان  شریفی  8  تهران  زراعت و اصلاح نباتات
334 مهدی  حسین زاده  9  علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری  زراعت و اصلاح نباتات
335 بهنام  کرمی  10  بوعلی سینا-همدان  زراعت و اصلاح نباتات
336 یوسف  ارسالی  11  مراغه  زراعت و اصلاح نباتات
337 علی  ناصرزاده  11  شهیدچمران -اهواز  زراعت و اصلاح نباتات
338 علی  طاهری  12 اموزشکده کشاورزی پسران نیشابور  زراعت و اصلاح نباتات
339 نورمحمد  فضلی  13  علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  زراعت و اصلاح نباتات
340 امیر  غلام زاده ولندر  14  ارومیه  زراعت و اصلاح نباتات
341 حسین  ذوالقدر  15  زنجان  زراعت و اصلاح نباتات