اعلام اسامي منتخبين المپياد متمركز سال 1397ضروری است منتخبین المپیاد متمرکز (همزمان با ارشد)، گواهی اشتغال به تحصیل نیمه دوم سال تحصیلی 97 را به آدرس ایمیل ذیل ارسال کنند.

آدرس ایمیل: olympiad@sanjesh.org

نکته: منتخبین المپیاد متمرکز تا 10 تیر ماه 97 فرصت ارسال گواهی اشتغال به تحصیل را دارند در غیر اینصورت از لیست حذف خواهند شد.

نمونه سوالات و منابع نداریم. 

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی دانشگاه رشته امتحانی
1 کوثر  وقوعی  1 تهران زیست شناسی
2 فهیمه  بستان  2 تهران زیست شناسی
3 حمیدرضا  مرادی  3 شهید مدنی زیست شناسی
4 حمیدرضا  شاه زیدی  4 اصفهان زیست شناسی
5 یوسف  الهائی  5 شهیدچمران اهواز زیست شناسی
6 حمیدرضا  حجت  6 کاشان زیست شناسی
7 محیا  خاکپاش  7 تهران زیست شناسی
8 میثم  میرهاشمی روبه  8 شیراز زیست شناسی
9 لقمان  سامانی  9 کردستان زیست شناسی
10 امید  جودی خانقاه  11 شهید بهشتی زیست شناسی
11 فاطمه  عزیزیان  12 گیلان زیست شناسی
12 مریم  سرداری  13 زیست شناسی
13 میترا  صالحی  14 رشت زیست شناسی
14 فاطمه  محقق  15 مازندران زیست شناسی
15 محمدرضا حیدری 1 رازی کرمانشاه زیست شناسی
16 سکینه  شاکری 2 گنبد زیست شناسی
17 کیان میرزاده 1 گیلان - رشت زیست شناسی
18 اطلس شهامتی 2 تهران زیست شناسی
19 حسن آزادی نژاد 3 قم زیست شناسی
20 کیمیا  اکرامیان  1  تهران  زبان و ادبیات فارسی
21 محمد  دائمی  2  صنعتی شریف  زبان و ادبیات فارسی
22 امیرمحمد  اردمه  3  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
23 فاطمه  کناقستانی  4  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
24 الهام  زمانی  5  شهیدبهشتی زبان و ادبیات فارسی
25 رسول  مهرانفر  6  علامه طباطبایی  زبان و ادبیات فارسی
26 امنه  دیلمی  7  ازاداسلامی واحدکرج  زبان و ادبیات فارسی
27 زینب  درویشی  8  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
28 بتول  اسدی کرم  9  خوارزمی زبان و ادبیات فارسی
29 احمدعلی  دیناروندشلگهی  10  تهران  زبان و ادبیات فارسی
30 محمدرضا  یوسفی صراف  11  فردوسی مشهد  زبان و ادبیات فارسی
31 سنا  ثقفی  12  تهران  زبان و ادبیات فارسی
32 مهرداد  مشایخی فر  13  تهران  زبان و ادبیات فارسی
33 سیدمحمدحسین  قاضی عسگر  14  اصفهان  زبان و ادبیات فارسی
34 سمیرا  محمدی  15  فرهنگیان -پردیس شهیدصدوقی کرمانشاه  زبان و ادبیات فارسی
35 زهرا  پالیزبان  16  علامه طباطبایی -تهران  زبان و ادبیات فارسی
36 حمیدرضا  گلثومیان  1 دانشگاه فردوسی مشهد  علوم جغرافیا
37 محمد  امیرملکی  2 دانشگاه ازاداسلامی -واحداصفهان -خوراسگان  علوم جغرافیا
38 مهدی  فصیحی رامندی  3 دانشگاه تهران  علوم جغرافیا
39 محدثه  کرم الدین  5 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدررشت  علوم جغرافیا
40 لقمان  فرشاد  6 دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل  علوم جغرافیا
41 سجاد  علی پور  7 دانشگاه فردوسی مشهد  علوم جغرافیا
42 محمدعلی  کیانی  8 دانشگاه تهران  علوم جغرافیا
43 زهرا  سلطان محمدی  9 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  علوم جغرافیا
44 فاطمه  نوروزی  10 دانشگاه فردوسی مشهد  علوم جغرافیا
45 براتعلی  نودهانی  11 دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار  علوم جغرافیا
46 محمدرسول  ظفری  12 دانشگاه شیراز  علوم جغرافیا
47 غزاله  ایزدی راد  14 دانشگاه پیام نوراستان هرمزگان -مرکزبندرعباس  علوم جغرافیا
48 حسن  اشوری  15 دانشگاه شیراز  علوم جغرافیا
49 انسیه  نوروزی فراهانی  16 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  علوم جغرافیا
50 سیدمحسن  حسینی فرد  17 دانشگاه تهران  علوم جغرافیا
51 سیدعلیرضا  توکلی  1  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
52 محمدرشاد  اصفهانی  2  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
53 محمد  نادری تبار  3  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
54 پیمان  شهیدی  4  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
55 احسان  صبوری کناری  5  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
56 محمدمهدی  شهرابی فراهانی  6  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
57 وحید  رستمخانی  7  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
58 مهدی  دانش طلب  8  صنعتی امیرکبیر علوم اقتصادی
59 مرتضی  هنرور  9  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
60 سیدکورش  خونساری  10  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
61 کیانوش  سعیدی  11  صنعتی شریف  علوم اقتصادی
62 محمد  نورزاده روشن  12  صنعتی شریف علوم اقتصادی
63 مصطفی  مردان  13  تهران  علوم اقتصادی
64 سیدمحمدامین  اخوت علویان  14  تهران  علوم اقتصادی
65 سیدمحمدایمان  قطبی  15  تهران  علوم اقتصادی
66 صالح  توتونچی  16  علامه طباطبایی  علوم اقتصادی
67 فاطمه  نجارزاده گان  1 پردیس فارابی  تهران -قم  الهیات و معارف اسلامی
68 محمد  قرمزی  2  پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز  الهیات و معارف اسلامی
69 ناهید  نمائی قاسمی  3  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
70 مهدی  زره ساز  4  فردوسی مشهد  الهیات و معارف اسلامی
71 محمد  شبان  5  علوم اسلامی رضوی -مشهد/غیرانتفاعی /  الهیات و معارف اسلامی
72 نسرین  نوریان  6  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
73 رسول  نگهبان  7  پیام نوراستان قزوین -واحدالوندقزوین  الهیات و معارف اسلامی
74 فاطمه  اسدی  8  فرهنگیان -پردیس امام سجاد/ع /بیرجند  الهیات و معارف اسلامی
75 سیدابوالقاسم  فضایلی  10  سیستان وبلوچستان -زاهدان  الهیات و معارف اسلامی
76 میلاد  عزیزی  11  پیام نوراستان کرمانشاه -مرکزجوانرود  الهیات و معارف اسلامی
77 سیده سمانه  قربانی مدام  12  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
78 محبوبه  رضایی سلطان ابادی  13  غیرانتفاعی قران وحدیث -قم  الهیات و معارف اسلامی
79 رضا  دهقانی  14  فردوسی مشهد  الهیات و معارف اسلامی
80 نفیسه  حیدری نژاد  1 دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  علوم تربیتی
81 الهه  قربان پور  2 دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  علوم تربیتی
82 زهرا  برومندنیا  3 دانشگاه شیراز  علوم تربیتی
83 هانیه  مرادی اقبال  4 دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران شمال  علوم تربیتی
84 پروین  شوکتی  5 دانشگاه ازاداسلامی واحدامیدیه  علوم تربیتی
85 مهدی  حسن پورسقرلو  6 دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری  علوم تربیتی
86 شراره  صادقی  7 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج  علوم تربیتی
87 نیما  رحیمیان  8 دانشگاه سمنان  علوم تربیتی
88 فاطمه  تیزهوش جلالی  9 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل  علوم تربیتی
89 زهراسادات  میریعقوبی  9 دانشگاه امام صادق /ع /  علوم تربیتی
90 زهرا  کازرونی  11 دانشگاه اصفهان  علوم تربیتی
91 محسن  عزیزخانی  12 دانشگاه تهران  علوم تربیتی
92 فاطمه  محمدی  13 دانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  علوم تربیتی
93 الهه  بذرافکن  14 دانشگاه فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدرسنندج  علوم تربیتی
94 سیدبهنام  حسینی باینوجی  15 دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی بندرعباس  علوم تربیتی
95 مصطفی  صفاپورقوچانی  16 دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهیدبهشتی مشهد  علوم تربیتی
96 فرزانه  سلمان زاده  17 دانشگاه شیراز  علوم تربیتی
97 احسان  موهبتی  1 دانشگاه تهران  حقوق
98 اکبر  مرادی دلیر  3 دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند  حقوق
99 سیدسینا  میررکنی  4 دانشگاه تهران  حقوق
100 الهه  سلیمان ابادی  5 دانشگاه تهران  حقوق
101 سعید  یاری کرده  6 دانشگاه تهران  حقوق
102 الهام  حبیب زاده  7 دانشگاه تهران  حقوق
103 امیرکیا  عامری ثانی  8 دانشگاه شیراز  حقوق
104 جلال  بایسته تجار  9 دانشگاه ازاداسلامی واحدمشهد  حقوق
105 محمدعلی  عبدی نانسا  10 دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  حقوق
106 عباس  جوادی  11 دانشگاه ازاداسلامی مرکزصباشهر  حقوق
107 محمد  مرادقلی  12 دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری  حقوق
108 علی  مختاری  13 حوزه علمیه قم -برادران  حقوق
109 محمدامین  مرادی گندابه  14 دانشگاه ازاداسلامی واحدخرم اباد  حقوق
110 علی  شیرین ابادی  15 دانشگاه سمنان  حقوق
111 حسین  رضایی  16 دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران شمال  حقوق
112 رضا  اعلائی  17 دانشگاه تهران  حقوق
113 حسام  گودرزی  1 دانشگاه امام صادق /ع /  روانشناسی
114 علیرضا  عظیم پور  2 دانشگاه علامه طباطبایی -تهران  روانشناسی
115 حسن  بهاروندایران نیا  4 دانشگاه لرستان -خرم اباد  روانشناسی
116 الهه  درخشان  6 دانشگاه علامه طباطبایی -تهران  روانشناسی
117 علیرضا  افشارکرمانی  7 دانشگاه علامه طباطبایی -تهران  روانشناسی
118 اتنا  بلادی چولابی  8 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  روانشناسی
119 محمدرضا  ودادمفرد  9 موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس -مشهد  روانشناسی
120 فاطمه  اربابی وحدت  10 دانشگاه تهران  روانشناسی
121 مرضیه  مرتضی زاده نعیم زنجانی  11 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران  روانشناسی
122 سپهر  رحیمیان  12 دانشگاه علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران  روانشناسی
123 محمدحسین  بهادری  13 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  روانشناسی
124 راضیه  پورافشاری  14 دانشگاه فردوسی مشهد  روانشناسی
125 ارش  رودی  15 دانشگاه تهران  روانشناسی
126 کیمیا  عسگری  1  تهران  علوم زمین
127 سیده سپیده  میرربیع  2  تهران  علوم زمین
128 سمیه  رحمان نسب  3  کردستان -سنندج  علوم زمین
129 سیدجواد  حسینی  4  سیستان وبلوچستان -زاهدان  علوم زمین
130 سیدحامد  موسوی  5  اصفهان  علوم زمین
131 سیدمحمدمهدی  سنبلستان  6  اصفهان  علوم زمین
132 علی  اکبری صادق اباد  7  شهیدباهنر-کرمان  علوم زمین
133 روح الله  نیکوکلام  8  فردوسی مشهد  علوم زمین
134 حسین  کریمی  9  گلستان -گرگان  علوم زمین
135 میلاد  مرادی  10  کردستان -سنندج  علوم زمین
136 اسمعیل  غفاری  11  دامغان  علوم زمین
137 غلامرضا  اصلانی مناره بازاری  12  دامغان  علوم زمین
138 رقیه  زبیری  13  اصفهان  علوم زمین
139 فاطمه  امینی  14  خوارزمی -تهران  علوم زمین
140 مارال  منصوری  15  اصفهان  علوم زمین
141 محمدپارسا  جباری  1  صنعتی شریف -تهران  شیمی
142 مهدی  عصاری  2  صنعتی شریف -تهران  شیمی
143 سروش  شطرنج  3  صنعتی شریف -تهران  شیمی
144 سیدمحمدصادق  موسوی  4  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  شیمی
145 رضا  دادگریگانه  6  شهیدبهشتی -تهران  شیمی
146 حمید  محمدزاده دیزج  7  خوارزمی -تهران  شیمی
147 مهدی  حیدریان هریس  8  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  شیمی
148 ساناز  تقدسی  9  مازندران -بابلسر  شیمی
149 احسان  شیردل  10  تبریز  شیمی
150 مجتبی  قشقایی  11  شهیدمدنی اذربایجان -تبریز  شیمی
151 مریم  جبارپور  12  شهیدبهشتی -تهران  شیمی
152 افشین  اسکندری  13  مازندران -بابلسر  شیمی
153 سباسادات  رستم کلایی  14  تهران  شیمی
154 کسری  حنیفی  15  شهیدبهشتی -تهران  شیمی
155 سهند  نیک ذات  16  تبریز  شیمی
156 نادر  مستعان  1  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
157 امیر  شریعت گنابادی  2  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
158 محمد  یوسف پوردهاقانی  3  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  فیزیک
159 مهدی  شخم کار  4  شهیدباهنر-کرمان  فیزیک
160 امیرعباس  خداحامی  5  شیراز  فیزیک
161 علی  طه ئی  6  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
162 معین  ناصری  7  فردوسی مشهد  فیزیک
163 امیر  احمدپناه  8  تحصیلات تکمیلی درعلوم پایه -زنجان  فیزیک
164 محمدحسین  غلامی  9  شیراز  فیزیک
165 مهرگان  درودیانی  10  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
166 ابوالفضل  چمن مطلق  11  صنعتی امیرکبیر-تهران  فیزیک
167 رضا  عبادی  12  صنعتی شریف -تهران  فیزیک
168 مصطفی  طاهری  13  تهران  فیزیک
169 وحید  ابول زاده خلیل اباد  14  ارومیه  فیزیک
170 جواد  اقابابائی بنی  15  صنعتی مالک اشتر  فیزیک
171 محمدرضا  کاشی  1  صنعتی اصفهان  آمار
172 جواد  اقاداوودمارنانی  2  صنعتی اصفهان  آمار
173 مریم  جباری خسرقی  3  الزهرا/س /-تهران  آمار
174 امیرعلی  زارعی شب خانه  4  تهران  آمار
175 حسین  هامونی  5  شهیدبهشتی -تهران  آمار
176 سعیده  زینلی  6  تهران  آمار
177 ژینا  اقامحمدی  7  تهران  آمار
178 مهدی  کشاورزی شهربابکی  8  علامه طباطبایی -تهران  آمار
179 فاطمه  طهرانی کیا  9  صنعتی شریف -تهران  آمار
180 محمدحسین  نژادحقیقی  10  شیراز  آمار
181 فائزه  فیضی  11  شیراز  آمار
182 بهزاد  رضائی شیری  12  فسا  آمار
183 علی  مخدومی  13  حکیم سبزواری -سبزوار  آمار
184 فاطمه  صنعتیان  14  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  آمار
185 فائزه  حائری یزدی  15  اصفهان  آمار
186 محمد  هنری  1  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
187 سهیل  معماریان سرخابی  2  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
188 علیرضا  شاولی کوه شور  3  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
189 سیدعلی  ناصری صدر  4  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
190 زهرا  نقدابادی  5  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
191 کیوان  میرزایی  6  فردوسی مشهد  ریاضی
192 سیدابوالفضل  نجفیان  7  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
193 احسان  مختاریان  8  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
194 امیررضا  معمارزاده  9  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
195 کسری  حسینی  10  فردوسی مشهد  ریاضی
196 سیاوش  عسکرزاده امیربنده  11  صنعتی امیرکبیر-تهران  ریاضی
197 شایان  غلامی  12  صنعتی شریف -تهران  ریاضی
198 احمدرضا  مرادزاده  13  شاهد-تهران  ریاضی
199 امیرحسین  شاکر  14  تهران  ریاضی
200 محسن  قدرتی  15  صنعتی اصفهان  ریاضی
201 مجتبی رضاپور  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
202 امیراحسان  خراشادی زاده  2  تهران  مهندسی برق
203 امیر  امیری نژاد  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
204 صادق  محمدی حسین ابادی  4  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی برق
205 فتحعلی  محمدرضا  5  تهران  مهندسی برق
206 محمد  رضایی فر  6  تهران  مهندسی برق
207 مهتا  احمدی  7  اصفهان  مهندسی برق
208 سهیل  غلامی شه روز  8  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی برق
209 سپهر  دهدشتیان  9  شهیدچمران -اهواز  مهندسی برق
210 پوریا  اسمعیلی دخت  10  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
211 سبحان  احمدیه  11  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی برق
212 عرفان  خرم  12  تهران  مهندسی برق
213 امیرحسین  داغستانی  13  زنجان  مهندسی برق
214 امیرحسین  یوسفی رامندی  14  صنعتی اصفهان  مهندسی برق
215 مهیار  صفی اله  15  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی برق
216 امیرحسین  عارفی پور  16  صنعتی شریف -تهران  مهندسی برق
217 علیرضا  موذنی  1  صنعتی اصفهان  مهندسی شیمی
218 حسین  حرمتی  2  تبریز  مهندسی شیمی
219 محسن  فروغی دوست  3  صنعت نفت  مهندسی شیمی
220 حامد  صادقی  4  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
221 محمد  شفیعی  5  تهران  مهندسی شیمی
222 محمدجواد  احمدی  6  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
223 بهنام  پناهی ولاشدی  7  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
224 هاجرالسادات  حسینی فرادنبه  8  یزد  مهندسی شیمی
225 امیررضا  روزبهانی  9  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
226 محمدرضا  شیرازوطن  10  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی شیمی
227 محمد  عسگری  11  صنعتی همدان  مهندسی شیمی
228 زهرا  احمدیان  12  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی شیمی
229 علی  عمومی  13  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
230 سیدسعید  رکنی دهکردی  14  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی شیمی
231 مهری  حسینی  15  صنعتی شریف -تهران  مهندسی شیمی
232 رضا  زنده دل  16  رازی -کرمانشاه  مهندسی شیمی
233 صالح  یوسفی  17  شیراز  مهندسی شیمی
234 علی  کوزه گران  1  صنعتی شیراز  مهندسی صنایع
235 علیرضا  مردانه  3  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی صنایع
236 محسن  طالب  4  خوارزمی -تهران  مهندسی صنایع
237 شهریار  مرادی  5  تهران  مهندسی صنایع
238 سیددانیال  موسوی  6  صنعتی اصفهان  مهندسی صنایع
239 حدیثه  رحیمی نژاد  7  صنعتی نوشیروانی بابل  مهندسی صنایع
240 وحید  رضوان پوربفراجرد  8  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  مهندسی صنایع
241 سارا  مسگری  9  تهران  مهندسی صنایع
242 سپیده  صدقی  10  فردوسی مشهد  مهندسی صنایع
243 امیر  کشمیری  11  صنعتی اصفهان  مهندسی صنایع
244 محمدحسین  لشکری پور  12  صنعتی شریف -تهران  مهندسی صنایع
245 فاطمه  جمشیدی  13  صنعتی شریف -تهران  مهندسی صنایع
246 علیرضا  شیرین  14  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی صنایع
247 علیرضا  ازادنیا  15  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی صنایع
248 محمدحسین  اشتیانی  16  خوارزمی -تهران  مهندسی صنایع
249 علی  پرتوی نوروزمحله  17  علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی صنایع
250 پیمان  حبیبی مشفق  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
251 امید  درودی  2  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
252 محمدعلی  عامری فردنصرند  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
253 مهرداد  مشایخی  4  خوارزمی -تهران  مهندسی عمران
254 معین  رمضانپورکامی  5  صنعتی اصفهان  مهندسی عمران
255 علی  منصوری  6  تهران  مهندسی عمران
256 علی  توحیدی فر  7  تبریز  مهندسی عمران
257 رضا  ترک  8  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
258 بصیر  برهانی  9  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
259 شهاب  والایی شریف  10  صنعتی شریف -تهران  مهندسی عمران
260 محمدحسین  یاری  11  شهیدبهشتی -تهران  مهندسی عمران
261 پوریا  پیرمرادی  12  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  مهندسی عمران
262 سیدمحسن  نخعی  13  صنعتی شاهرود  مهندسی عمران
263 خشایار  یاوری  14  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی عمران
264 سیدمحمدمهدی  سیدمحمدی شال  15  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  مهندسی عمران
265 امیرحسین  عسگری  16  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی عمران
266 سعید  مطواعی  17  قم  مهندسی عمران
267 سینا  کاظمی رنجبر  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
268 حمیدرضا  نیک نام  2  فردوسی مشهد  مهندسی مکانیک
269 محمدامین  عبودی زاده  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
270 علی  ذوعلم  4  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
271 کامیاب  خرم شاهی  5  صنعت نفت  مهندسی مکانیک
272 علی  صداقت  6  شیراز  مهندسی مکانیک
273 رضا  احمدی  7  بوعلی سینا-همدان  مهندسی مکانیک
274 محمدامین  زمانی  8  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
275 امیر  زاهدی  9  شیراز  مهندسی مکانیک
276 امیررضا  عیسی زاده مهویزانی  10  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مکانیک
277 امین  نوربالا  11  تهران  مهندسی مکانیک
278 علی  عابدینی  12  فردوسی مشهد  مهندسی مکانیک
279 امیر  بهشتی خو  13  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
280 رضا  خدادادی  14  تبریز  مهندسی مکانیک
281 علی  رحیمی  15  شیراز  مهندسی مکانیک
282 علیرضا  اسقانیان  16  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مکانیک
283 محمدجواد  سهرابی  1  تهران  مهندسی مواد و متالوژی
284 محسن  دره  2  فردوسی مشهد  مهندسی مواد و متالوژی
285 طلایه  توانگر  3  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
286 فاطمه  کاشانی اسدی جعفری  5  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
287 علی  نبی زاده  6  فردوسی مشهد  مهندسی مواد و متالوژی
288 صادق  رضائی  7  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
289 رضا  گلی فخبی  8  صنعتی اصفهان  مهندسی مواد و متالوژی
290 امیرحسین  علاقمندفرد  9  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مواد و متالوژی
291 فرشاد  تیموری  10  صنعتی اصفهان  مهندسی مواد و متالوژی
292 فرزاد  منتظری  11  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران  مهندسی مواد و متالوژی
293 امیر  خدامرادی  12  صنعتی شریف -تهران  مهندسی مواد و متالوژی
294 طهورا  ابراهیمی نوذری  13  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
295 حمیدرضا  موذنی  15  تهران  مهندسی مواد و متالوژی
296 سیدامیرحسین  سجادی  17  صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی مواد و متالوژی
297 مهدی  کمالی نجف ابادی  18  تهران  مهندسی مواد و متالوژی
298 رسا  حسین زاده  1  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
299 سیدمحمدرضا  صالحی دهنوی  2  تهران  مهندسی کامپیوتر
300 عرفان  لقمانی  3  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
301 حسین  یوسفی مقدم  4  صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
302 پویا  رضایی جعفری  6 تهران  مهندسی کامپیوتر
303 ایمان  نامداری خلیل اباد  7 تهران  مهندسی کامپیوتر
304 امید  کارگرنوین  8 صنعتی امیرکبیر-تهران  مهندسی کامپیوتر
305 وحید  بشیری  9 علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی کامپیوتر
306 ابراهیم  بادرستانی  10 صنعتی شریف -تهران  مهندسی کامپیوتر
307 وحید  شهریوری جوقان  11 ارومیه  مهندسی کامپیوتر
308 برنا  صمدی  12 پردیس فارابی  تهران -قم  مهندسی کامپیوتر
309 رضا  کرمی  13 علم وصنعت ایران -تهران  مهندسی کامپیوتر
310 سیدعلی  محمدی  14 شاهد-تهران  مهندسی کامپیوتر
311 مجید  عبداللهی  15 تهران  مهندسی کامپیوتر
312 سیدمعین  محمدیان  16 علم وفرهنگ /غیرانتفاعی /-تهران  مهندسی کامپیوتر
313 شهاب  کریمی  17 صنعتی اصفهان  مهندسی کامپیوتر
314 نیما  باقری  1 گیلان -رشت  زراعت و اصلاح نباتات
315 محمدسجاد  جعفری  2 صنعتی شاهرود  زراعت و اصلاح نباتات
316 فاطمه  سلطانی کمارعلیا  4 تبریز  زراعت و اصلاح نباتات
317 امیر  قنبری  5 تهران  زراعت و اصلاح نباتات
318 محسن  پاشائی  6 رازی -کرمانشاه  زراعت و اصلاح نباتات
319 امیررضا  اکبرفخرابادی  7 علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  زراعت و اصلاح نباتات
320 پیمان  شریفی  8 تهران  زراعت و اصلاح نباتات
321 مهدی  حسین زاده  9 علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری  زراعت و اصلاح نباتات
322 بهنام  کرمی  10 بوعلی سینا-همدان  زراعت و اصلاح نباتات
323 علی  ناصرزاده  11 شهیدچمران -اهواز  زراعت و اصلاح نباتات
324 علی  طاهری  12 اموزشکده کشاورزی پسران نیشابور  زراعت و اصلاح نباتات
325 نورمحمد  فضلی  13 علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان  زراعت و اصلاح نباتات
326 امیر  غلام زاده ولندر  14 ارومیه  زراعت و اصلاح نباتات
327 حسین  ذوالقدر  15 زنجان  زراعت و اصلاح نباتات
328 سامان قاسملو 1 تهران طراحی صنعتی
329 معین الدین حسین پور سجیدان 2 تهران طراحی صنعتی
330 پارسادخت ولی اله 3 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
331 فائزه سادات محمدی 4 هنر اصفهان طراحی صنعتی
332 سیدعلی سیدثقلینی خسرو شاهی 5 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
333 سارا  ناصح زاده 6 تهران طراحی صنعتی
334 مهدی  رضانژاد 7 علم و صنعت ایران طراحی صنعتی
335 حمید محمدیان  8 هنر طراحی صنعتی
336 فرشاد  صفاری قندهاری 9 هنر اصفهان طراحی صنعتی
337 فرزانه  منگلیان شهر بابکی 10 هنر اصفهان طراحی صنعتی
338 مسعود قزلباش 11 هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی
339 شیدا رحمانی 12 هنر اصفهان طراحی صنعتی
340 نیلوفرسادات شیرخورشیدی 13 هنر طراحی صنعتی
341 محمدسهیل محمدی 14 تهران طراحی صنعتی
342 سیدشهاب الدین حسینی 15 هنر طراحی صنعتی
343 پیمان  نکته دان 16 آزاد اسلامی واحد تهران غرب طراحی صنعتی
344 علی صادقی  17 هنر طراحی صنعتی
345 سمانه رسولی 18 هنر اسلامی تبریز طراحی صنعتی
346 بهنام  خورسندیان 19 آزاد اسلامی طراحی صنعتی
347 مارال  صالحیان 20 هنر طراحی صنعتی