برگزيدگان مرحله نهايي بيستمين المپياد علمي دانشجوييمهندسي کامپيوتر (1277)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
مجيد فرهادي 1 صنعتي شريف
محمد حسين سخاوت 2 صنعتي شريف
سهند مظفري 3 صنعتي شريف
محمد رضا بهرامي 3 شهيد بهشتي
سيد محمد چاوشيان 4 صنعتي شريف
حسين اصغري 5 تهران
سيد محسن سجادي تبار 6 شهيد بهشتي
شيرين حاجي امين شيرازي 7 امير کبير
احمد اميري 8 شهيد چمران اهواز
علي معزغلامي 8 تهران
سعيد ناصحي بشرزاد 9 زنجان
عيسي انامرادنژاد 10 صنعتي اصفهان
علي محمدلواساني 11 شهيدبهشتي
محسن مهديه 11 تهران
احمد اسدي 12 امير کبير
شبنم زارع پورنياري 13 تهران
مهران محمودي 14 کاشان
مهسا افتخاري حصاري 15 صنعتي شريف
معين معروفي مقصودي 16 صنعتي کرمانشاه
آرمان سان احمدي 17 رازي