برگزيدگان مرحله نهايي نوزدهمين المپياد علمي دانشجوييمهندسي کامپيوتر (1277)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
علي بابايي چشمه احمد رضايي 1 صنعتي شريف
نويد صالح نمدي 1 تهران
مريم يونسي 2 تهران
علي طاهري 3 شهيد بهشتي
علي نصرتي 3 تهران
مهدي اسمعيل اوغلي 4 اروميه
حسين پنده 5 تهران
مهرداد عرب پور نياسري 6 شهيد بهشتي
بهنام روشن فکر 7 فردوسي مشهد
محمدحسين سخاوت 8 صنعتي شريف
شقايق مرداني 9 تهران
آرش يادگاري قهدريجاني 10 صنعتي اميرکبير
عليرضا داودي 11 خليج فارس بوشهر
فواد کوليوند 12 بوعلي سينا
حسين شمشادي 13 دانشگاه صنعتي شيراز
عاطفه ايراني 13 تهران
رضا ميرزايي 14 صنعتي اروميه
سرور شکاري زاده 15 صنعتي اصفهان
حامد شريفيان 16 خوارزمي
اميد عباسي 17 شيراز