برگزيدگان مرحله نهايي هيجدهمين المپياد علمي دانشجوييمهندسي کامپيوتر (1277)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
احمد اصغريان رضايي 1 فردوسي مشهد 3
بهنام حاتمي ورزنه 2 صنعتي شريف
سعيد يزدانيان 3 موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد
آيدا اميني 4 تهران 1
عليرضا رضايي 5 صنعتي شريف
ليلا رشيدي 6 تهران 1
ميرمهدي رهگشاي 7 صنعتي شريف
عرفان زنگنه 8 بوعلي سينا 8
نيکي گيتي نبرد 9 تهران 1
مهدي اسمعيل اوغلي 10 اروميه 4
بابک احمدي 11 شيراز 6
مهدي لطيفي برازنده 12 صنعتي همدان 8
حسين رفيع پور 13 صنعتي شريف
حامد رستم زاده 14 اروميه 4
هادي سينايي 15 كاشان 5
اميرحسين شهرياري 16 شيراز
عليرضا داودي 16 خليج فارس بوشهر 6
مهدي دولتي 17 تهران
سارا رستگار 18 صنعتي شريف
علي جهانشاهي 19 شهيد بهشتي 1