برگزيدگان مرحله نهايي شانزدهمين المپياد علمي دانشجوييمهندسي کامپيوتر (1277)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
سيدمهران کاظمي 1 اميرکبير 1
مهدي دهقاني محمد آبادي 1 تهران سراسري
امير شيخها 2 صنعتي شريف 1
پويان بهنام قادر 3 تهران 1
جواد قره چمني 3 تهران سراسري
عرفان صادقي اذر 3 صنعتي شريف سراسري
آذرخش کي پور 4 شهيد بهشتي سراسري / 1
پويا ظفراسداله پور 5 اميرکبير 1
پوريا علي ميرزايي 6 صنعتي اميرکبير سراسري
مهدي سيدصالحي 7 شهيد بهشتي سراسري
نازنين فرهپور 8 تهران 1
حسن حافظ کلاهي 9 فردوسي مشهد 3
محمدرضا بشارتي 10 صنعتي شريف 1
امين جوادي 11 اميرکبير 1
حسين هاديان 12 يزد 6
مهسا اسدي 13 شيراز 6
مريم سعيدي 14 شيراز 6
مريم شاه پسند 15 صنعتي شاهرود 3
پيام سيري 16 شهيد بهشتي سراسري
حبيب ظفريان 17 شيراز 6