اعلام نتايج بيست و دومين المپياد علمي دانشجويي كشور سال 1396حقوق (1126)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
بهنام امیدی 1 امام صادق
محمدجواد عسگری 2 شهیدبهشتی
عرفانه ترکاشوند 3 شهیدبهشتی
امیر غفاری 4 تهران ارشد
یادگار بدمه 5 کردستان
علی امرایی 6 امام صادق
مهدی حسینی 7 شهیدبهشتی
میثم صالحی 8 شهیدبهشتی
علی شرف الدین 9 امام صادق
احسان آقامحمدی 10 علوم اسلامی رضوی
رضا زالی 10 لرستان
سیداحمد انتخاب المؤذن 11 فردوسی مشهد
سعید راعی 12 مازندران
فاطمه امیری 13 شهیدبهشتی
فواد هاشم زاده 14 شیراز ارشد
ابراهیم عرب پور 15 شهرکرد
سهیل کوکبی احسن 16 بوعلی سینا همدان
زهرا صارم پور 17 شیراز
محمد سیفی 18 مازندران
امیرعلی ناصری 19 شیراز