اعلام نتايج نهايي بيست و دومين المپياد علمي دانشجويي كشور سال 1396طراحي صنعتي (1358)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
ريحانه اكبري مقدم 1 آزاد مرکزی ممتاز - قطب 1 و ارشد
شیدا امیری ریگی 1 تهران ممتاز - قطب 1
ياسر اكبري حامد 2 آزاد مرکزی ممتاز - قطب 1 و ارشد
ستايش انصاري چهارسوقي 2 دانشگاه هنراسلامي تبريز ارشد
غزل جناب 3 دانشگاه تهران ارشد
شكيب علي پور 3 دانشگاه تهران ارشد
شبنم كاميار 3 دانشگاه تهران ارشد
شايان جوادي 4 دانشگاه هنراسلامي تبريز ارشد
محمد سعید حسینی 4 هنر تهران ممتاز - قطب 1
پروانه رضا خانلی 5 الزهرا ممتاز - قطب 1
فروغ یزدانفر 5 الزهرا ممتاز - قطب 1
هما عبدلی 6 هنر اصفهان ممتاز - قطب 5
فرشاد صفاری قند هاری 7 هنر اصفهان ممتاز - قطب 5
سید علی سید ثقلینی خسرو شاهی 8 علم و صنعت ممتاز - قطب 1
نيما شريفي 8 دانشگاه هنراصفهان ارشد
یوسف احمدزاده کانی طومار 9 هنراسلامی تبریز ممتاز - قطب 4
مصطفي مرادي 9 دانشگاه سمنان ارشد
حسین مرواریدی فریمانی 10 تهران ممتاز - قطب 1
الهه اكبري 11 دانشگاه تهران ارشد
پریسا عبادت 11 هنر اصفهان ممتاز - قطب 5