اعلام نتايج نهايي بيست و دومين المپياد علمي دانشجويي كشور سال 1396مهندسي کامپيوتر (1277)نام نام خانوادگي رتبه دانشگاه قطب توضيحات
علیرضا روشن ضمیر 1 تهران قطب 1
میلاد رضوی محسنی 2 صنعتي شريف قطب 1
اميرحسين عبيري 3 تهران سراسری
مجيد فرهادي 3 شهید بهشتی ارشد
نسترن مرادزاده فرید 3 صنعتی امیرکبیر قطب 1
مجتبي بهرامي 4 صنعتی شریف ارشد
حسين بيگي 5 صنعتی شریف ارشد
اسماعيل غلامي 6 صنعتی شریف ارشد
سید سبحان میریوسفی 7 صنعتی شریف قطب 1
الهه محمدی 8 یزد قطب6
لیلا آزادخواه 9 یزد قطب6
ايمان همايوني كيسمي 9 صنعتی شریف ارشد
سجاد عبدی ده سرخ 10 صنعتی سجاد قطب3
حسین هدایتی زاده 11 شیراز قطب6
صالح جعفرزاده مالمیری 12 شهید بهشتی قطب1
محمد بیات 13 تهران قطب1
مهرناز بهرامی 14 بوعلی سینا همدان قطب8
حسین وحیدی 15 شهید باهنر کرمان قطب7
سامان بازرگانی 16 شیراز قطب6
علی فرقانی اله ابادی 17 سجاد مشهد صنعتی سجاد