رشته مهندسي مكانيك

دكتر سعيد سهراب پور (استاد دانشگاه صنعتي شريف و مسئول كميته علمي المپياد مهندسي مكانيك)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی : مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری:مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا

 
اطلاعات تماس

  • تلفن:6005210
  • نمابر: 98-21-6005310
  • آدرس : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
  • ایمیل : sohrabpour@sharif.edu