رشته مهندسي مكانيك

دكتر حسن ظهور (استاد دانشگاه صنعتي شريف و مسئول كميته علمي المپياد مهندسي مكانيك)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد پیوسته : مهندسی مکانیک از دانشگاه شیراز و مهندسی هسته ای از دانشگاه پردو آمریکا
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: دکتری تخصصی مهندسی مکانیک از دانشگاه پردو آمریکا

اطلاعات تماس

  • آدرس : دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات پژوهشی

فعالیت های پژوهشی :

  • دوره پژوهشی در دانشگاه اشتورکارت آلمان
  • دوره پژوهشی در دانشگاه بیرمنگام (انگلستان)
  • دوره مطالعاتی در مرکز ملی تحقیقات علوم( فرانسه)
  • فرصت مطالعاتی در دانشگاه نیومکزیکو (آمریکا)

تالیف یا تصنیف کتاب یا تجدید چاپ :
ارائه و یا چاپ بیش از 200 مقاله علمی به صورت فردی یا جمعی به فارسی یا انگلیسی اجرای بیش از 10طرح پژوهشی ثبت یک اختراع در آمریکا و ایران مدیریت یک طرح پژوهشی کشوری در زمینه انرژی تدوین سه کتاب الکترونیک به انگلیسی تالیف 2 بخش از 2 کتاب به انگلیسی برای یونسکو تالیف 2 بخش از 2 کتاب به انگلیسی به صورت مشترک تهیه و تدوین تعدادی جزوه درسی به فارسی یا انگلیسی

فعالیتهای آموزشی :
از فعالیتهای علمی حسن ظهور می توان به موارد زیر اشاره کرد: مربی مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز استادیار پژوهشی مهندسی مکانیک، دانشگاه پردو، آمریکا استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز استادیار و دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف استاد مدعو مهندسی مکانیک، دانشگاه نیومکزیکو، آمریکا استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف همچنین، تدریس درسهای مختلف و متعدد در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشدپیوسته، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در چند دانشگاه داخل و خارج سرپرستی بیش از 90پروژه کارشناسی سرپرستی بیش از 100پایان نامه کارشناسی ارشد و چند رساله دکترای تخصصی

از دیگر فعالیتهای حسن ظهور تهیه و تدوین آیین نامه های : طراحی برنامه جامع دانشگاه پیام نور و تدوین اساسنامه آن تهیه و تدوین 2 اساسنامه مربوط به امور آموزشی و پژوهشی تهیه و تدوین 14 ایین نامه مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی رئیس کمیته تدوین لایحه مربوط به بازنگری ساختار تشکیلاتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و چند کمیته دیگر مربوط به تهیه و تدوین آیین نامه هاآ
جوائز و نشانها : جوایز و تقدیرهای علمی حسن ظهور به شرح زیر است: تقدیر به عنوان شاگرد اول ، دانشگاه شیراز، 1347 جایزه راس اید، دانشگاه پردو، آمریکا، 1355 جایزه راس اید ، دانشگاه پردو، آمریکا ، 1356 درج شرح حال در تاب سال مرکز بین المللی زندگینامه اندیشمندان، کمبریج، 1371 استاد نمونه آموزش عالی کشور، 1372 منتخب اولین همایش چهره های ماندگار، 1380 تجلیل فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 1381 جایزه بهترین مقاله توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا، 1383 تجلیل کنفرانس بین المللی شورای بین المللی آموزش باز و از راه دور ICDE، 1384 لوح زرین دانشگاه پیام نور، 1384 استاد برجسته چهلمین سال تاسیس دانشگاه صنعتی شریف، 1384 استاد برجسته مهندسی مکانیک، انجمن مهندسان مکانیک ایران، 1385