رشته مهندسي عمران

دكتر خسرو برگي (استاد دانشگاه تهران و مسئول كميته علمي المپياد مهندسي عمران)

سوابق علمی
دکتر خسرو برگی متولد 1335 تهران - دارای مدرک مهندسی راه و ساختمان از پلی تکنیک تهران 1359 – دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی سازه از دانشگاه دولتی پل و راه پاریس (فرانسه) 1361- دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته سازه از دانشگاه دولتی پل و راه پاریس (فرانسه) 1364 – عضو هیات علمی دانشکده عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران از سال 1364 تاکنون – مولف و مترجم 8 کتاب آموزشی و حرفه ای در زمینه های سازه های دریایی و مهندسی زلزله - مؤلف و تدوینگر بیش از یکصد مقاله و طرح فنی به زبان انگلیسی ، فرانسوی و فارسی در نشریات و کنفرانسهای معتبر علمی و پژوهشی ملی و بین المللی
- دارای 25 سال سابقه فنی در زمینه طراحی و کنترل انواع سازه های دریایی در فرانسه و ایران
رتبه علمی: استاد
اطلاعات تماس تلفن:
Fax:
آدرس :
ایمیل:kbargi @ ut.ac.ir
زمینه های تخصصی پژوهشی
- آنالیز دینامیکی سازه ها
- مبانی رفتاری سازه های دریایی
- مهندسی زلزله و رفتار لرزه ای سازه ها
- کارهای دریایی (هیدرولیک دریا- بارگذاری- طراحی)
زمینه های تخصصی حرفه ای
- طراحی لرزه ای انواع سازه ها
- مقاوم سازی ابنیه فنی در برابر زلزله
- طراحی انواع سازه های دریایی
- مدیریت طرح و برنامه ریزی کارهای مهندسی
اطلاعات پژوهشی
تالیف یا تصنیف کتاب یا تجدید چاپ :
1- کتاب دینامیک سازه ها – چاپ ششم – انتشارات دانشگاه تهران - 1386
2- کتاب اصول مهندسی زلزله – چاپ هفتم – انتشارات دانشگاه تهران - 1387
3- کتاب اصول مهندسی دریا– انتشارات دانشگاه تهران – چاپ دوم- 1387
4- کتاب دوجلدی مکانیک جامدات کاربردی – انتشارات دانشگاه تهران - 1378
5- کتاب دینامیک سازه ها و ماشین آلات – انتشارات دانشگاه تهران - 1380
6- >کتاب مهندسی زلزله و تحلیل سازه ها در برابر زلزله – انتشارات سازمان برنامه و بودجه 1368
7- کتاب تهیه بتن مقاومت بالا – انتشارات سازمان برنامه و بودجه 1366
8- کتاب سازه های ویژه دریایی (سیستم های به آب اندازی شناورها) – انتشارات دانشگاه تهران و جهانگیر- 1386
مقالات نشریه
صفحات
تاریخ چاپ
نام و شماره نشریه
عنوان مقاله
ردیف
403-408
February 2009
Journal Computers & Geosciences
Volume 35, Issue 2

Recursive evaluation of time convolution integrals in the spectral boundary integral method for mode III dynamic fracture problems
1
722-741
April 2009
Solid Dynamic and Earthquake Engineering, 29(4)
Stochastic modeling of Iranian earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran
2
431 - 441
1387
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران- جلد 42- شماره 4
طراحی بهینه موج شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیر خطی
3
739 - 749
1387
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران- جلد 42- شماره 6
ارزیابی حساسیت موج شکن های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی
4
753-764
1386
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران- جلد 41- شماره6
شبیه سازی حرکات ثبت شده در زلزله 1382 بم به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کمی نقش چشمه لرزه زا در شکل گیری توزیع خرابی مشاهده شده
5
415 - 428
1386
Journal of Geophysics and Engineering -1088,4
Analysis of Iranian strong-motion data using the specific barrier model
6
308-209
1385
Structural Engineering and Mechanics -23-2
Formulation for seisimic Response of a ship-Block system
7
323-309
1385
Structural Engineering and Mechanics-23-2
Sensivity Analsis for seismic Response of ship-Block system
8
37
1384
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران- جلد 32 -شماره 5

تحلیل و طراحی مونوپایل تحت بار ضربه کشتی با توجه به اندرکنش دینامیکی غیرخطی آب-سازه - خاک
9

1383
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران –جلد 38- شماره 6
اندر کنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی
10

1383
Bulletin of Earthquake resistant structure-University of Tokyo-36
WAVE PROPAGATION ANALYSIS IN SEMI-INFINITE DOMAIN USING AN INDIRECT BOUNDARY ELEMENT METHOD
11

1381
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران- جلد 36- شماره 2
تولید شتابگاشت مصنوعی مرتبط با ایران با شبکه های عصبی
12

1380
نشریه انجمن مهندسین عمران ایران شماره 12- بهار
بررسی اثر شیب دره بر میزان حرکت زمین در زمان زلزله به روش الملن مرزی در حوزه زمان
13

1380
فصلنامه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
شماره خرداد
بررسی مبانی روش آئین نامه ای زلزله در تحلیل ساختمانها
14

1379
نشریه انجمن مهندسین عمران ایران شماره 11- زمستان
پاسخ لرزه ای مخازن انعطاف پذیر مستطیلی شکل سیال به تحریکات زمین
15
1379
نشریه انجمن مهندسین عمران ایران شماره 8- بهار

بررسی و تعیین خصوصیات امواج دریا به صورت تصادفی با استفاده از طیف و اریانس
16
1378
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران-جلد 33- شماره 3
مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی
17
1378
جامعه مهندسان مشاور ایران- نشریه شماره5 - پائیز
دور نمای مهندسی زلزله و ضرورت ها
18
1377
نشریه انجمن مهندسین عمران ایران شماره 4- تابستان
توابع چگالی طیفی توان طرح و کاربرد آنها در مهندسی زلزله
19
1377
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران- جلد 31- شماره 1
بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المان های مرزی
20
1377
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران – جلد31- شماره 2
بررسی اثر حرکت دورانی پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع
21
1376
نشریه مجله انجمن مهندسین عمران ایران شماره 2 - زمستان
بررسی طیف توان در مهندسی زلزله و تهیه طیف توان زلزله های ایران
22
1375
نشریه مجله انجمن مهندسین عمران ایران شماره 1 - بهار
ارزیابی خط تراز ساختمانهای برشی تحت اثر زلزله با توجه به اندرکنش خاک و سازه
23
1374
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران - شماره 55
بررسی رفتار غیر خطی اتصالات بتنی هنگام زلزله
24
1374
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران - شماره 56
بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون
25
1373
نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران - شماره 54
بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیدههای انکسار و تفرق
26
1368
دفتر تحقیقات و معیارهای فنی- نشریه شماره ویژه
بررسی و تهیه بتن با مقاومت بالا با استفاده از کلینکر
27
1986
Construction metallique
CTICM- NO:1-23
Paris- FRANCE
METHODE POUR UN CALCUL AMELIORE DES EFFORTS INTERNES EN DYNAMIQUE DES STRUCTURES
28
1984
Bulletin de liaison des laboratories de ponts et chausses- Numero Special XIV-France
Betons a hautes Performances, a granulats artifieiels activs
29
1984
ASSOCIATION DE RECHERCHES ACTION DES ELEMENTS- Ref.32139-1-May
Institute of Petroleum I.F.P
NOUVELLES METHODES POUR LE CALCUL DYNA,IQUE DES STRUCTURES SOUPLES
30
1984
BULLETIN DE L'ASSOCTATION INTERNATIONALE DE GEOLOGIE L'INGENIEUR- No:30 December, Paris, France
BETONS A HAUTES PERFORMANCES, A CRANULATS ARTIFICIELS ACTIFS
31
مقالات کنفرانس
تاریخ همایش
محل برگزاری
نام کنفرانس
عنوان مقاله
ردیف
1388
ایران- شیراز
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
ارزیابی لرزه ای رفتار بتنی تیر به ستون در ساختمانهای با اعضا پیش ساخته به روش اجزا محدود
1
1388
ایران- شیراز
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی تنش در شمع های کنار هم اسکله با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه
2
1388
ایران- شیراز
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با درنظر گرفتن رفتار پوسته ای و اندرکنش بین مواد داخل مخزن با پوسته
3
1388
ایران- شیراز
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
ارزیابی اثرات لایروبی جهت حفاظت پای اسکله های دیواری بلند در پایداری سازه تحت اثر نیروهای جانبی
4
2009
Langkawi, Malasia
7th Asia pacific Structural Engineering and Construction Conference 2009 (APSEC 2009) & 2th European Asean Civil Engineering Forum(EACEF 2009)
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF
BEAM-COLUMN CONNECTIONS IN PRECAST CONCRETE BUILDING UNDER SEISMIC LOADING
5
2009
Tehran, Iran
3rd International Conference On Concrete & Development
Effect of Tierod Position in Siesmic Rehabilitation of Anchored Concrete Quaywalls
6
1387
ایالات متحده آمریکا
OAHU,HAWAII
Solutions to Coastal Disasters Conference COPRI2008
Knapsack Placing of Blocks in Concrete Block Type Quay Wall on Wall Stability in Seismic Regions and Optimum Formation Suggestion According to Seismicity Level and wall Height
7
1387
-هند
Goa
The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
2D Non - Orthogonal Spline Wavelets and Schneider's Level dependent Scheme for 3'D Boundary Elements Method
8
1387
انگلستان
The New Forest
Coastal Environment 2008
Analysis of beach accretion induced by
T-shape groin
9
1387
امارات متحده عربی
Sharjah
Third International Conference on Modeling , Simulation and Applied Optimization (ICMSA'09 )
Beach and Submerged detached Breakwater Interaction for Hydrodynamic modeling
10
1387
اسکاتلند

Dundee
2nd BGA International Conference on Foundations ICOF 2009
Coastal Dike Stability Assement during Earthquake by FEM Method in porous Media
11
1387
هند-
Madras

INTERNATIONAL CONFERENCE IN OCEAN ENGINEERING ICOE 2009
Hydrodynamic and morphodynamic modeling of beach response due to low crested Breakwater
12
1387
سوئیس- زوریخ
Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering CICE2009
Numerical Investigation on Behavior of FRP - Strengthened Connections in Reinforced Concrete Frames
13
1387
هند-
Goa

The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
Practical Matrix Compression Strategies and their Properties for Cost Reduction in Wavelet BEM
14
1387
چین-
Beijing

The 14th WCEE - World Conference on Earthquake Engineering
Presenting Design Criteria for Pile and Deck structures according to Seismic Design Guidline for Port Structure
15
1387
ایران -
تهران
هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS2008
بررسی اثر استفاده از لایه محافظ ماسه ای برای جلوگیری از آبشستگی اطراف موج شکن توده سنگی مستغرق
16
1387
ایران-
تهران
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوارساحلی بلوک بتنی برپایداری دیوار در شرایط لرزه ای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار
17
1387
ایران-
تهران
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی عملکرد اتصال در سقف های پیش ساخته مرکب
18
1387
ایران-
تهران
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی لرزه ای دیوارهای مهار شده بتنی
19
1387
ایران-
تهران
هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2008
تحلیل لرزه ای اسکله بلوکی از نوع گوژپشتی و پیشنهاد مشخصات هندسی بهینه
20
1387
ایران-
تهران
سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
طراحی بهینه اتصالات ساختمانهای پیش ساخته در برابر زلزله
21
1387
ایران-
تهران
چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق
22
1387
ایران-
تهران
هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS2008
مدولاسیون ابعاد پانتون های اسکله شناور و بررسی اتصالات بین آنها در اثر نیروی موج
23
1387
ایران-
تهران
سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
طراحی مقاوم سیلوها در برابر زلزله
24
1387
هند-
Goa

The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
ٍEvaluation of Steel Piles Parameters Effect on Optimization of pile and Slab Arrangement in Dry Docks with Index Parameter Method
25
1387
مالزی-
Penang

International Conference on Earthquake and Structural Engineering ICESE 2009
َAnchor Position Effect in Siesmic Rehabilitation of Quaywalls
26
1386
مالت
Eleventh International Conference on Civil,Structural and Environmental Engineering Computing
Effects of Column Loading on the Behaviour of Concrete Joints Reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer Laminates
27
1386
آفریقای جنوبی
Cape-
Town

Third International Conference on Structural Engineering , Mechanics and Computation (SEMC 2007)
Optimization of pile and slab arrangement in dry dock using the index parameter method
28
1386
یونان
تسا لونیکا
4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
Stochastic Finite - Fault Strong Ground - Motion Simulation of the 22 February 2005 (MW 4.6) Zarand (Central IRAN) Earthquake
29
1386
چین
Hong- Kong

The first Asia - Pacific conference on FRP in Structures
Study on the application of FRP laminates to RC KNEE joints
30
1386
آفریقای جنوبی
Cape Town

Third International Conference on Structural Engineering,Mechanics and Computation(SEMC 2007)
Tow D 'Non-orthogonal Spline Wavelet and Matrix Compression Scheme for Three D'Wavlete BEM
31
1386
ایران-
تهران
دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
بررسی عملکرد اتصال عمودی در سیستم های دیواری پیش ساخته مرکب
32
1386
ایران-
تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تخمین توزیع افت تنش استاتیکی روی گسل در جریان زمین لرزه دی ماه 1382 بم با کمک تبدیل فوریه و روش فضای عدد موج
33
1386
ایران-
تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تولید شتابنکاشت های میدان نزدیک جهت آنالیز تاریخچه زمانی سازه های واقع در میدان نزدیک گسل کاربرد برای سایت نزدیک گسل گرگان
34
1386
ایران-
تهران
اولین کنفرانس سازه و معماری
کاهش تراز محدودیت های معماری در ساختمان های پیش سازی پانلی با استفاده از سیستم های نیمه پیش ساخته دو جداره
35
1386
ایران
- تبریز
سومین کنگره ملی مهندسی عمران
محاسبه پریود طبیعی دودکش های بتنی صنعتی با روش اجزاء محدود و مقایسه با روش های تجربی
36
1386
ایران-
تهران
پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مقاوم سازی اتصا لات بتن آرمه با ورقه های FRP در مقابل نیروهای جانبی وارد بر قاب خمشی
37
1385
ایران-
تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
بهسازی لرزه ای پلها با استفاده از غلاف های فولادی jacket
38
1385
ایران-
تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
بهینه سازی آرایش شمع ودال تحت اثر توام بارگذاری ثقلی وزلزله در حوض خشک به روش غیر خطی nlp
39
1385
ایران-
تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
بهینه سازی آرایش شمع ودال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی وزلزله در حوض خشک -الف روش بارامتر مشخصه
40
1385
ایران-
تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
ارزیابی قابلیت کوبش وظرفیت باربری شمع های اسپیرال
41
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

presenting per formanse -based design criteria of pile and deck struct ures according to seismic design guideline for port structure(planse).
42
1385
فرانسه-
پاریس
International Conference on boundary Element Techniques
recursive evaluation of time convolution integrals in the spectralboundary integral method for mode Dynamic Fracture problems
43
1385
-سوئیس
ژنو
First european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee
assessment of generated pore pressure and liquefaction with fem/bem hybrid analysis in earthquake
44
1385
-سوئیس
ژنو
First european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee)
adequate newmark coefficient for hybrid bem/fem)solution of porous media under earthquake
45
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

comparison behavior of pile-suppor ted whar ves under monotonic and cyclic lateral load
46
1385
-سوئیس
ژنو
First european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee)
generation of near field ground motions in tehran form future large earthquakes in the alborz seismic zone
47
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

بررسی رفتار سازه های شمع وعرشه تحت بارگذری جانبی
چرخه ای

48
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

بررسی روشهای ارتقاء ظرفیت باربری جانبی اسکله های متعارف در ایران وارائه راهکارهای بهینه
49
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

بررسی فرمول های دینامیکی تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از انجام بارگذاری استاتیکی
50
1385
ایران-
تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف طرح با استفاده از تبدیل موچک
51
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

طراحی بهینه موج شکن کیسونی تحت اثرامواج غیر خطی
52
1385
ایران- تهران
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
یافتن ضرایب مناسب روش نیو مارک در حل هیبرید fem/bem درمحیط متخلخل بستر دریا
53
1385
ایران-
تهران
چهارمین همایش تخصصی مهندسی (مهندسی ارزش)
مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی
54
1385
ایران-
تهران
هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و
سازه های دریایی

مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی
55
1384
ایران-
تهران
دومین گنگره مهندسی عمران
علت خاص همگرایی نا مطلوب در تحلیل گام به گام توسط بعضی روشها
56
1383
ایران-
تهران
ششمین همایش بین المللی سواحل و
سازه های دریایی
بررسی معیارهای طراحی لرزه ای آیین نامه ژاپن و دستورالعمل طرح لرزه ای سازه های بندری PIANC
57
1383
ایران-
تهران
اولین کنگره ملی عمران
مدولاسیون ورفتار سنجی اسکله های شناور با توجه به عوامل محیطی
58
1383
ایران-
تهران
ششمین همایش بین المللی سواحل و سازه های دریایی
معرفی روشی نو در تعیین جانمایی بهینه بنادر از منظر مسأله مهم رسوبگذاری
59
1382
ایران
چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی روش آنالیز غیر خطی در طراحی براساس عملکرد ساختمانهای بتنی
60
1382
ایران
چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
روش طیف ظرفیت در طراحی براساس عملکرد سازه های بلند
61
1379
ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
تأثیر مدت تداوم زلزله در تغییرات چگالی طیفی توان
زلزله های مصنوعی

62
1379
ایران

پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
تحلیل سازه های با تحریک متفاوت تکیه گاهی در اثر زلزله
63
1378
ایران

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله
گام های زمانی غیریکسان در آنالیز عددی دینامیک سازه ها
64
1376
ایران- تهران
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
اندرکنش برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق انعطاف پذیر با آب تحت اثر تحریکات زلزله
66
1375
ایران

کنفرانس بین المللی پل
اصلاح ضریب زلزله در طرح مقاوم پلهای بتنی
66
1374
ایران

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله
تأثیر تراوش آب برروی سختی دینامیکی پی دایره ای تحت اثرارتعاش قائم
67
1371
ایران

کنفرانس محیط زیست دریایی و توسعه
اندرکنش سازه های دریایی و محیط دریا
68
1992
اسپانیا- مادرید
Tenth World conference Earthquake Engineering
Nonlinear seismic behaviol of gravity waterfront walls special structures dama report on the manji earthquake on
69
1992
اسپانیا- مادرید
PROCEEDINGS of the TENTH WORLD CONFERENCE on EARTHQUAKE ENGINEERING
Special Structures damage report of the Manjil earthquake on June 21, 1990
70
1991
سنگاپور

Asia Pacific conference on Masonry
Perusa for assigning competent reigforce masonry building again earthquake
71
1369
ایران

کنفرانس بین المللی بندرسازی و سازه های دریایی
آنالیز رفتار دینامیکی دیوارهای ساحل در مقابل زلزله با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و مسئله اندرکنش
72
1367
ایران

سمینار بتن 67
تهیه بتن مقاومت بالا با استفاده از مصالح سنگی ویژه
73
1366
ایران

کنفرانس بین المللی تونل
استفاده از بتن مقاومت بالا در پوشش تونل ها
74
1365
ایران

کنفرانس بندرسازی
آنالیز دینامیکی سازه های دریایی
75
1365
ژاپن

Annual Meeting ARCHITECTURAL Institute
Dynamic characteristics of RC-Framed Tube-in tuble linear systems
76
1984
فرانسه

Aggregates international symposium
High strength concrete with clinker
77