رشته رياضي

دكتر محمدرضا درفشه (استاد دانشگاه تهران و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

 • رتبه علمی:استاد
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی: ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
 • دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه بیرمنگهام انگلستان

اطلاعات تماس

 • فاکس: 98-21-61112620
 • 98-21-66412178
 • آدرس : School of Mathematics, College of Science, University of Tehran, 14174, Tehran, Iran
 • ایمیل: darafsheh@ut.ac.ir
 • daraf@khayam.ut.ac.it

اطلاعات پژوهشی
تالیفات

 • 1 Maximal subgroups of PSLn(q), q = pm, p prime, which contain a Sylow p-subgroup, Boll. Un. Mat. Ital. A (6) 2 (1983), no. 3, 351-353. MR 85 j: 20048, Zbl. 532.20007.
 • 2 Maximal subgroups of the group GL6(2), Bull. Malaysian Math. Soc. 7 (1984), no. 2, 49-55. MR 86g: 20062, Zbl. 568.20044.
 • 3 Maximal 2-local subgroups of C1, Bull. Iranian Math. Soc. 11 (1984), no. 1-2, 1-18, MR 87a: 20011, Zbl. 592.20020.
 • 4 On some characters of GLn(2), J. Pure Appl. Algebra 35 (1985), 247-252, MR 86d: 20017, Zbl. 553.20022.
 • 5 Computing the irreducible characters of the group GL6(2), Math. Comp. 46 (1986), no. 173, 301-319, MR 86k: 20005, Zbl. 619.20023.
 • 6 On a certain permutation character of the general linear group, Comm. Algebra 14 (1986), no. 7, 1343-1355 (1986), MR 87k: 20072, Zbl. 603.20038.
 • 7 Characters of the automorphism group of the group GL6(2), J. Algebra 108 (1987), no. 1, 256-268, MR 88c: 20017, Zbl. 615.20022.
 • 8 On commutative non-associative algebras associated with a group of automorphisms of a 2-design, Comm. Algebra 17 (1989), no. 8, 1885-1899 (1989), MR 90j: 17004, Zbl. 698.20002.
 • 9 Decomposition numbers of certain linear groups, Bull. Iranian Math. Soc. 18 (1992), no. 1, 9-20, MR 93c: 20078, Zbl. 767.20004.
 • 10 The t-designs on 13 points with a primitive group of order 78 as a group of automorphism, J. Inst. Math. Comput. Sci. Math. Ser. 5 (1992), no. 2, 171-180, MR 1207051, Zbl. 801.05011. (With M. Rajabi Tarkhorani and S. Abbasbandi)
 • 11 An explicit isomorphism between a symplectic group and a symmetric group, Southeast Asian Bull. Math. 18 (1994), no. 1 (1994) 19-25, MR 95c: 20066, Zbl. 805.20010. (With M. Rajabi Tarkhorani)
 • 12 Irreducible complex characters of the full affine group, Internat. J. Algebra Comput. 5 (1995), no. 1, 1-5. MR 95m: 20006, Zbl. 836.20004. (With M. Rajabi Tarkhorani and A. Daneshkhah)
 • 13 Computation of the character table of affine groups using Fischer matrices, Groups '93 Galway/St. Andrews, Vol. 1 (Galway, 1993), 131-137, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 211, Cambridge Univ. Press, Cambridge,1995, MR96j:20011, Zbl. 0854.20006. (With A. Iranmanesh)
 • 14 The irreducible character table of the automorphism group of group PSL5(3), Agebras Groups Geom. 12 (1995), 339-325, MR 96i: 20009, Zbl. 848.20004. (With A.R. Ashrafi)
 • 15 On a permutation character of the group GLn(q), J. Sci. Univ. Tehran Int. Ed. 1 (1996), 69-75, MR 98m: 20051.
 • 16 Construction of the character table of the hyperoctahedral group, Riv. Mat. Pura Appl. 17 (1996), 71-82, MR 97f: 20013,Zbl. 1008.20500. (With A. Iranmanesh)
 • 17 p- Steinberg characters of alternating and projective special linear groups, J. Algebra 181 (1996), 196-206, MR 97b: 20012, Zbl. 851.20008.
 • 18 Computation of the complex characters of the group Aut(GL7(2)), Korean J. Comput. Appl. Math. 4 (1997), no. 1, 193-210, MR 97m: 20019, Zbl. 916.20005. (With Z. Mostaghim)
 • 19 Some Conjugacy classes in groups associated with the general linear groups, Algebras Groups Geom. 15 (1998), 183-199, MR 2000b: 20058,Zbl. 0995.20027.
 • 20 Affine subgroups of the classical groups and their character degrees, J. Sci. I. R. Iran 9 (1998), no. 2, 181-186, MR 2000g: 20096, Zbl. 1061.20506.
 • 21 On the dimensions of cyclic symmetry classes of tensors, J. Algebra 205 (1998), 317-325, MR 99g: 15040, Zbl. 924.20005. (With M.R. Pournaki)
 • 22 Hv-rings of fractions, Ital. J. Pure Appl. Math. 5 (1999), 25-34, MR 2000j: 16077. (With B. Davvaz)
 • 23 Dual properties in table algebras, Ital. J. Pure Appl. Math. 6 (1999), 73-80, MR 2002c: 20022, Zbl. 0964.20004. (With A. Rahnamaei Barghi)
 • 24 Composition series in C-algebras, Algebra Colloq. 6 (1999), no. 2, 125-132, MR 1805731, Zbl. 1019.20003. (With A. Rahnamaei Barghi)
 • 25 Equivalence classes of matrices in GL2(q) and SL2(q), Korean J. Comput. Appl. Math. 6 (1999), no. 2, 331-344, MR 2000e: 20074, Zbl. 929.20038. (With F. Nowroozi Larki)
 • 26 Orthogonal basis of the symmetry classes of tensors associated with the direct product of permutation groups, Pure Math. Appl. 10 (1999), no. 3, 241-248, MR 2001f: 15030, Zbl. 0954.20011. (With N.S. Poursalavati)
 • 27 Towards a clsassification of integral table algebras of degree five, Beitr ge Algebra Geom. 41 (2000), no. 1, 33-47, MR 2002b: 20018, Zbl. 0964.20005. (With A. Rahnamaei Barghi)
 • 28 On the orthogonal basis of the symmetry classes of tensors associated with the dicyclic group, Linear and Multilinear Algebra 47 (2000), 137-149, MR 2001a: 20025, Zbl. 0964.20006. (With M.R. Pournaki)
 • 29 Computation of the dimensions of symmetry classes of tensors associated with the finite two dimensional projective special linear group, Appl. Algebra Engrg. Comm. Comput. 10 (2000), no. 3, 237-250, MR 2001i: 20102, Zbl. 0988.20033. (With M.R. Pournaki)
 • 30 The character table of the group GL2(q) when extended by an automorphism of order two, Korean J. Comput. Appl. Math. 7 (2000), no. 3, 643-654, MR 2002g:20013,Zbl. 0979.20009. (With F. Nowroozi Larki)
 • 31 A characterization of some finite groups by their elements order, Algebra Colloq. 7 (2000), no. 4, 467-476, MR 2002i:20023, Zbl. 0969.20010. (With A.R. Moghaddamfar)
 • 32 (2,p,q) - generations of the Conway's group Co1 , Kumamoto J. Math. 13 (2000), 1-20, MR 2001e: 20016, Zbl. 949.20012. (With A.R. Ashrafi)
 • 33 Non-vanishing and orthogonal basis of symmetry classes of tensors, Southeast Asian Bull. Math. 24 (2000), no. 4, 525-531, MR 2001j: 15017, Zbl. 0979.20015. (With M.R. Pournaki)
 • 34 On some permutation character of the finite symplectic group, Hadronic J. 23 (2000), no. 4, 425-438, MR 2001k: 20022, Zbl. 1009.20015.
 • 35 Some results on the orthogonal basis of a symmetry class of tensors, Pure Math. Appl. 11 (2000), no. 1, 33-41, MR 2002a: 20018, Zbl. 0973.20009. (With N.S. Poursalavati)
 • 36 A characterization of groups related to the linear groups PSL(n,2), n= 5,6,7,8, Pure Math. Appl. 11 (2000), no. 4, 629-637, MR 2002m:20040, Zbl. 1017.20006. (With A.R. Moghaddamfar)
 • 37 A note on Cayley-Hamilton theorem for generalized matrix function, Pure Math. Appl. 11 (2000), no. 4, 553-557, MR 2002j:15037, Zbl. 0994.15032. (With K. Mallahi and M.R. Pournaki)
 • 38 Charaterization of the groups PSL5(2), PSL6(2) and PSL7(2), Comm. Algebra 29 (2001), no.1, 465-475, MR 2002c:20033, Zbl. 0989.20018. Corrigendum: Comm. Algebra 31 (2003), no.9, 4651-4633, MR 2004e:20037. (With A. R. Moghaddamfar)
 • 39 The rational character table and quasi-permutation representations of the group PGL(2,q), Ital. J. Pure Appl. Math. 11 (2001), 19-28, MR 2004g:20019. (With H. Behravesh, A. Daneshkhah, M. Ghrobany)
 • 40 Quasi-permutation representation of the group GL2(q), J. Algebra 243 (2001), 142-167, MR 2002g:20027, Zbl. 1014.20003. (With M. Ghorbany, A. Daneshkhah and H. Behravesh)
 • 41 A quantitative characterization of the alternating group Ap, J. Southwest China Normal University 26 (2001), no. 2, 125-128, MR 2002b:20020. (With A.R. Moghaddamfar)
 • 42 Factorization of groups involving symmetric and alternating groups, Int. J. Math. Math. Sci. 27 (2001), no. 3, 161-167, MR 2002i:20032, Zbl. 01751236. (With G. R. Rezaeezadeh)
 • 43 (p,q,r)-generations of the Conways' group Co1 for odd p, Kumamoto J. Math. 14 (2001), 1-20, MR 2002d:20020, Zbl. 0980.20007. (With A.R. Ashrafi and G.A. Moghani)
 • 44 On the existence of the orthogonal basis of a symmetry classes of tensors associated with certain groups, SUT J. Math. 37 (2001), no. 1, 1-17, MR 2002j:15038, Zbl. 0999.20006. (With N.S. Poursalavati)
 • 45 A characterization of some symmetric and linear groups, Algebras Groups Geom. 18 (2001), no. 3, 281-299, MR 2002j:20045. (With A.R. Moghaddamfar and A.R. Zokayi)
 • 46 On the set of order elements of G=PSL(3,q) when extended by a subgroup of Out(G), Algebras Groups Geom. 18 (2001), no. 4, 473-484, MR 2002j:20033. (With N.S. Karamzadeh)
 • 47 Quasi-permutation representation of the groups SU(3,q2), and PSU(3,q2), Southeast Asian Bull. Math. 26 (2002), 395-406, MR 2004k:20018, Zbl. 1033.20010. (With M. Ghorbany)
 • 48 Quasi-Permutation representation of the groups SL(3,q) and PSL(3,q), Iran. J. Sci. Technol. Trans. A Sci. 26 (2002), no. A1, 145-154, Zbl. 1006.20003. (With M. Ghorbany)
 • 49 A characterization of groups PSL(3,q) by their element orders for certain q, Korean J. Comput. Appl. Math. 9 (2002), no. 2, 409-421, MR 2003a:20024, Zbl. 1008.20010. (With N.S. Karamzadeh)
 • 50 Product of the symmetric group with the alternating group on seven letters, Quasigroups Related Systems 9 (2002), 33-44, MR 2003j:20031, Zbl. 1036.20025.
 • 51 Groups which are the product of S6 and a simple group, Algebra Colloq. 10 (2003), no. 2, 195-204, MR 2004e:20035, Zbl 1038-20013. (With G.R. Rezaeezadeh and G.L. Walls)
 • 52 (p,q,r)- generations of the sporatic group O'N,Groups St. Andrews 2001 in Oxford. Vol. I, 101--109, London Math. Soc. Lecture Note Ser. 304, Cambridge Univ. Press, Cambridge,2003, MR 2004m:20034, Zbl 1047.20012. (With A.R. Ashrafi and G.A. Moghani)
 • 53 (p,q,r)-generation and nx-complementary generations of the sporadic group Ly, Kumamoto J. Math. 16 (2003), 13-25, MR 2004e:20023, Zbl 1046.20018. (With A.R. Ashrafi and G.A. Moghani)
 • 54 Classification of minimal PN-groups, JP journal of Algebra Number Theory Appl. 3 (2003), no. 3, 211-218, MR 2004g:20024, Zbl 1072.20016. (With A.R. Moghaddamfar and A.R. Zokayi)
 • 55 Generating pairs for the sporadic group Ru, J. Appl. Math. Comput. 12 (2003), no. 1-2, 143-154, MR 2004b:20026, Zbl 1063.20034. (With A.R. Ashrafi)
 • 56 On some permutation modules of the general linear groups, Algebras Groups Geom. 20 (2003), no. 2, 125-140, MR 2004f:20019, Zbl 1046.20033. (With M. Khademi)
 • 57 nx-complementary generations of the sporadic group He, Ital. J. Pure Appl. Math. 16 (2004), 145-154, MR 2005g:20030. (With G.A. Moghani)
 • 58 nx-complementary generations of the sporadic group O'N, Southeast Asian Bull. Math. 28 (2004), no. 6, 1011-1019, MR 2005i:20020, Zbl 1077.20028. (With A.R. Ashrafi and G.A. Moghani)
 • 59 On characterizability of the authomorphism groups by their element orders, Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 20 (2004), no.4, 653-662, MR 2005g:20043, Zbl 1071.20029. (With A.R. Moghaddamfar and A.R. Zokayi)
 • 60 Finite groups which factors as product of an alternating group and a simple group, Comm. Algebra 32 (2004), no. 2, 637-647, MR 2006c:20044, Zbl 1068.20025.
 • 61 A recognition of simple groups PSL(3,q) by their element orders, Acta Math. Sci. Ser. B Engl. Ed. 24 (2004), no. 1, 45-51, MR 2036061, Zbl 1064.20016. (With A.R. Moghaddamfar and A.R.Zokayi)
 • 62 A family of finite simple groups which are 2-recognizable by their elements order, Comm. Algebra 32 (2004), no. 11, 4507-4513, MR 2005g:20029, Zbl 1071.20019. (With A.R. Moghaddamfar)
 • 63 Special representations of the group SP(4,q) with minimal degrees, Acta. Math. Hungar. 102 (2004), no. 4, 287-296, MR 2040110, Zbl 1049.20006. (With M. Ghorbany)
 • 64 Frobenius Q-groups, Arch. Math. (Basel) 83 (2004), no. 2, 102-105, MR 2005h:20007. (With H. Sharifi)
 • 65 nx-complementary generations of the sporadic group Co1, Acta Math. Vietnam. 29 (2004), no. 1, 57-75, MR 2005a:20026, Zbl 1074.20010. (With A.R. Ashrafi and G.A. Moghani)
 • 66 Factorizable non-simple groups which factor as product of the linear fractional groups and the symmetric groups, Southeast Asian Bull. Math. 28 (2004), 611-614, MR 2005c:20038, Zbl 1065.20033. (With A. Mahmiani)
 • 67 Finite groups which are product of L2(8) or L2(7) with a symmetric group, Algebra Colloq. 12 (2005), no. 1, 1-10, MR 2005k:20049, Zbl 1065.20034. (With A.R. Moghaddamfar)
 • 68 A characterization of finite simple groups by the degrees of vertices of their prime graphs, Algebra Colloq. 12 (2005), no. 3, 431-442, MR 2006a:20028, Zbl 1072.20015. (With A.R. Moghaddamfar and A. R. Zokayi)
 • 69 Computing the full non-rigid group of tetranitrocubane and octanitrocubane using wreath product, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 54 (2005), no. 1, 53-74, MR 2005m:92069. (With Y. Farjami and A. R. Ashrafi)
 • 70 Order of elements in the groups related to the general linear group, Finite Fields Appl. 11 (2005), no. 4, 738-747, MR 2006g:20085.
 • 71 The non-rigid group of tetraamine platinum(II) as a wreath product, Bull. Chem. Soc. Jpn. 78 (2005), no. 6, 996-1000. (With Y. Farjami and A. R. Ashrafi)
 • 72 A quantitative characterization of the linear group in dimension eleven over the binary field, Algebras, Groups Geom. 22 (2005), no. 1, 37-48, MR 2006a:20025, Zbl 1076.20007. (With Y. Farjami)
 • 73 Symmetries of weighted complete graph of tetranitrocubane and octanitrocubane, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 54 (2005), no. 2, 331-340, MR 2006i:92045, Zbl 1085.05501. (With Y. Farjami and A. R. Ashrafi)
 • 74 Computing the full non-rigid group of tetra-tert-butyltetrahedrane using wreath product, Int. J. Quantum Chem. 105 (2005), no. 5, 485-492. (With A. R. Ashrafi and A. Darafsheh)
 • 75 Some results on the characterizability of the linear groups over the binary field, Comment. Math. Univ. Carolin. 46 (2005), no. 4, 589-600. MR 2007f:20043. (With Y. Farjami, M. Khademi and A. R. Moghaddamfar)
 • 76 Group theory for tetramethylethylene, Acta Chim. Slov. 52 (2005), no. 3, 282-287. (With A. R. Ashrafi and A. Darafsheh)
 • 77 Factorization of simple groups involving the alternating group, Quasigroups Related Systems 13 (2005), no. 2, 203-211, MR 2006k:20037.
 • 78 The full non-rigid group of hexamethylbenzene using wreath product, Chem. Phys. Lett. 421 (2006), no. 4-6, 566-570. (With A. R. Ashrafi and A. Darafsheh).
 • 79 Designs from the group PSL2(q), q even, Des. Codes Cryptogr. 39 (2006), no. 3, 311-316, MR 2216272.
 • 80 Relation between Frobenius and 2-Frobenius groups with order components of finite groups, J. Appl. Math. Comput. 21 (2006), no. 1-2, 437-450, MR 2007c:20030. (With N. S. Karamzadeh and A. R. Moghaddamfar)
 • 81 On groups with the same set of order elements, Int. Math. Forum 1 (2006), no. 25-28, 1325-1334. MR 2007f:20025. (With Y. Farjami and A. Sadrudini).
 • 82 The characterization of PGL(2,p) for some p by their element orders, Int. Math. Forum 1 (2006), no. 37-40, 1833-1840. MR 2007j:20016. (With A.R. Moghaddamfar and A.R.Zokayi).
 • 83 Computation of the character table for p-Xylene, MATCH Commun. Math. Comput. Chem.56 (2006), no. 2, 271-278. MR 2281947. (With A. Darafsheh).
 • 84 Non-rigid group theory for 1,3,5-trimethylbenzene, Int. J. Quantum Chem. 107 (2007), no. 2, 340-344. (With A. Darafsheh and A. R. Ashrafi).
 • 85 Full non-rigid group of sponge and pina, J. Math. Chem. 41 (2007), no. 3, 315-326. (With Y. Farjami, A. R. Ashrafi and M. Hamadanian).
 • 86 A characterization property of the simple group PSL4(5) by the set of its element orders, Arch. Math. (Brno), 43 (2007), no. 1, 31-37. MR 2310122. (With Y. Farjami and A. Sadrudini).
 • 87 The simple group L12(2) is characterizable by its element orders, Ital. J. Pure Appl. Math. 21 (2007), 27-34. MR2323661. (With Y. Farjami and M. Khademi).
 • 88 A quantitative characterization of the linear group Lp 1(2) where p is a prime number, Kumamoto J. Math. 20 (2007), 33-50. MR 2316615. (With A. Mahmiani).
 • 89 Some results on Q-groups, Math. Slovaca 57 (2007), no. 3, 219-224. (With H. Sharifi).
 • 90 Sylow 2-subgroup of solvable Q-groups, Extracta Math. 22 (2007), no. 1, 83-91. (With H. Sharifi).
 • 91 Non-rigid group theory for 2,3-dimethylbutane, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 58 (2007), no. 1, 47-56. (With A. R. Ashrafi and A. Darafsheh)
 • 92 Simple groups which are products of the linear fractional group with the alternating or the symmetric group, Hadronic J. 30 (2007), no. 1, 109-122. (With M. Khademi).
 • 93 Calculating the set of orders of elements in the finite linear groups, J. Discrete Math. Sci. Cryptogr. 10 (2007), no. 5, 637-653. (With Y. Farjami).
 • 94 Involutions in Q-groups, Math. Balkanica 21 (2007), no. 3-4, 399-405. (With H. Sharifi).
 • 95 On non-isomorphic groups with the same set of order components, J. Korean Math. Soc. 45 (2008), no. 1, 137-150.
 • 96 The symmetry group of non-rigid Tetramethylsilane,Int. J. Quantum Chem. 108 (2008), no. 3, 440-446. (With A. Ashrafi and A. Darafsheh).
 • 97 Some designs related to group actions, Ars. Combin. 86 (2008), no. 1, 65-75. (With A. R. Ashrafi and M. Khademi).
 • 98 Recognition of the linear groups over the binary field by the set of their element orders, Acta Math. Vietnam. 33 (2008), no. 1, 27-38. (With Y. Farjami and A. Mahmiani).
 • 99 On Recognition property of some projective special linear groups by their element orders, Util. Math. 75 (2008), 125-137. (With N. S. Karamzadeh).
 • 100 A characterization of the simple group PSL5(5) by the set of its element orders, Siberian Math. J. 49 (2008), no. 3, 418-422. (With A. Sadrudini).
 • 101 Pure characterization of the projective special linear groups, Ital. J. Pure Apll. Math. 23 (2008), 229-244.
 • 102 Characterizability of the group 2Dp(3) by its order components, where p≥5 is a prime number not of the form 2m 1, Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 24 (2008), no. 7, 1117-1126.
 • 103 On the ordinary irreducible characters of the Heisenberg group and a similar special group,Algebra Colloq. 15 (2008), no. 3, 471-478. (With M. Misaghian).
 • 104 Markaracter table and Q-conjugacy character table for the non-rigid group 1,3,5-trimetylbenzene,Bull. Chem. Soc. Jpn. 81 (2008), no. 8, 979-982. (With G. A. Moghani).
 • 105 On the recognition of the simple groups L7(3) and L8(3) by the spectrum, Internat. J. Algebra Comput. 18 (2008), no. 5, 925-933.
 • 106 Group theory for tetramethylethylene, II, Acta Chim. Slov. 55 (2008), no. 3, 602-607. (With G. A. Moghani and S. Naghdi).
 • 107 The maximum element order in the groups related to the linear groups which is a multiple of the defining characteristic, Finite Fields Appl. 14 (2008), no. 4, 992-1001.
 • 108 Group theory for tetramethylsilane, application in combinatorial isomer enumeration, Int. J. Chem. Model. 1 (2008), no. 3-4, . (With G. A. Moghani, M. Karami, A. Zaeembashi, and S. Naghdi).
 • 109 Toward a characterization of the linear groups over the binary field, Int. J. Math. Game Theory Algebra 18 (2008), no. 4-5, . (With Y. Farjami, N. S. Karamzadeh, and M. Khademi).
 • 110 Groups with the same non-commuting graph, Discrete Appl. Math. 157 (2009), no. 4, 833-837.
 • 111 Some designs and codes invarient under the groups S9 and A8, Des. Codes Cryptogr. 51 (2009), no. 2, 211-223. (With A. Iranmanesh and R. Kahkeshani).
 • 112 Q-conjugacy character table for the non-rigid group of 2,3-dimethylbutane,J. Serb. Chem. Soc. 74 (2009), no. 1, 45-52. (With G. A. Moghani).
 • 113 2-Frobenius Q-groups, Indian J. Pure Appl. Math 40 (2009), no. 1, 22-29. (With A. Iranmanesh and S. A. Moosavi).
 • 114 Full non-rigid group of 1,3,5-trimethyl-2,4,6-trinitrobenzene using wreath product,Asian J. Chem. 21 (2009), no. 42, 3631-3636. (With A. R. Ashrafi and A. Darafsheh).
 • 115 Products of the symmetric or alternating groups with L3(3), Quasigroups Related Systems 17 (2009), 11-18. (With A. Mahmiani).
 • 116 On designs constructed by group actions, J. Combin. Math. Combin. Comput. 70 (2009). (With A. R. Ashrafi and M. Khademi).
 • 117 A characterization of the group 2Dn(2), where n=2m 1≥5, J. Appl. Math. Comput. (2009) (With A. Mahmiani) DOI: 10.1007/s12190-008-0223-4.
 • 118 Some fuzzy sets for fuzzy color categorization, Ital. J. Pure Appl. Math. (2009) (With G. A. Moghani).
 • 119 A decomposition of the cyclic groups of order p and p2, where p is a prime number,
 • 120 Computation of topological indices of some graphs, Acta Appl. Math. DOI: 10.1007/s10440-009-9503-8.

Papers in Persian Language
1 The search for finite simple groups, Farhang va Andishe Riazi 6 (1365)(1986) 21-59.
2 Finite simple groups, Payk-i-Riazi 2 (1366)(1987), no.3, 229-241.
3 Some finite geometries, Payk-i-Riazi 2 (1366)(1987), no.4, 371-382.
4 Groups and Symmetry, Roshd va Amouzeshe Riazi 25 (1369)(1990) 4-9.
5 Mathieu groups, Nashr-i-Riazi 1 and 2 (1369)(1990) 13-22.

Editor of Proceedings
1 Proceedings of the 8th Algebra Seminar, University of Tehran , December 17-18, 1996, Tehran, Iran.
2 Proceedings of the 9th Algebra Seminar, Mazandaran University, November 18-19, 1997, Babolsar, Iran.
3 Proceedings of the 10th Algebra Seminar, Kurdestan University, 1998, Sanandaj, Iran.
4 Proceedings of the International conference on mathematics for all, Kurdestan University, July 10-11, 2000, Sanandaj, Iran.

Books Authored in Persian Language
1 An introduction to group theory, Basic Science Press, First edition 1369 (1990), Second edition 1377 (1998), Third Edition: Tehran University Press 1388 (2009).
2 Linear groups, Tehran University Press, 1377 (1998), Second edition 1387 (2008).
3 Algebra, vol. 1: Groups, Tehran University Press, 1386 (2007).
4 Algebra, vol. 2: Rings, Fields and Galois Theory, Tehran University Press, 1386 (2007).
5 Algebra, vol. 3: Modules and Representation Theory, Tehran University Press, 1386 (2007).

Books Translated into Persian Language
1 Representations and characters of groups, G. James and M. Liebeck, Iran University Press, 1381 (2002) 2 Introduction to the Galois correspondence, M. H. Fenrick, Iran University Press, 1387 (2009). 3 Algebraic structures, C. F. Gardiner, Iran University Press, 1388 (2009).