رشته زيست شناسي

دكتر علي فرازمند (استاد دانشگاه تهران و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

  • رتبه علمی: استاد
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی: زیست شناسی از دانشگاه تهران
  • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : زیست شناسی از دانشگاه تهران
  • دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه Guelph, Canada


اطلاعات تماس

  • تلفن: 6112622, 6112462
  • نمابر:  6405141
  • آدرس: دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
  • ایمیل: afarazmand@khayam.ut.ac.ir

اطلاعات پژوهشی
تالیفات
1) Farazmand A., Parvathi K. Basrur Gerald Stranzinger, Daria Graphodatskaya, Ed R. Reyes & Allan King (2004) Expression of sense and antisense strands of Xist in bovine fetal organs and cell cultures. Chromosome research 12: 275-283.
2) Parvathi K. Basrur, Ali Farazmand , Gerald Strazinger, Daria Graphodaatskaya, Ed R. Reyes & Allan King (2004). Expression of X-linked genes in sex chromosome aneuploid bovine cells. Chromosome research 12: 263-273.
3) Peippo J., Farazmand A., Kurkilahati M., Markkula M., Basrur PK., King WA. (2002). Sex-chromosome linked gene expression in in-vitro produced bovine embryos. Molecular Human Reproduction. 10: 923-929.
4) Farazmand A. PeippoJ., King WA., Basrur PK. (2001). Sex-linked genes are not silenced in fetal bovine testes expressing X-inactive specific transcript (Xist). Journal of Experimental Zoology. 290:327-340.
5) Basrur PK., Reyes Ed., Farazmand A., King WA., Popescu PC. (2001). X-autosome translocation and low fertility in a family of crossbred cattle. Animal Reproduction Sciences. 2116: 1-16.
6) Farazmand A., Koykull W., King WA., Basrur PK. (2000). Expression of X-inactive specific Transcript (Xist) and testicular morphogenesis in bovine fetuses. Animal Biotechnology. 11: 51-61.

مقالات
1) Farazmand A., Basrur PK., Stranzinger J., King WA. (2002). Expression of sense and antisense strands of Xist in bovine species. Biology of Reproduction. Supplemenmt 2002.
2) Farazmand A., Peippo J., King WA., Basrur PK., (2000). Expression of X- linked genes in male and female bovine tissues. Biology of Reproduction, Vol. 62, Supplement.
3) Peippo J., Farazmand A., Kurkilahti M., Basrur PK., King WA. (2000). Hypoxanthine phosphoribosyl transferase (HPRT) is inactivated before glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) in day 8-9 female blastocyst produced in vitro. 14th International Congress on Animal Reproduction, 2-6 July, Stockholm, Sweden. Abstracts, Vol. 2, 18:42.
4) Peippo J., Farazmand A., Markkula M., Basrur PK., King WA. (2000). Expression of sex-chromosome linked genes during pre-attachmment development in vitro. Theriogenology. Abstracts: 58: 408.
5) Farazmand A. Basrur PK., King A. ( 2002). Expression of X-linked genes in Bovine cell cultures. 34th Annual Meeting of Society for the Study of Reproduction (July 28- August 1), University of Ottawa. Biol.of Reprod. l. 64, Suppl. 1.
6) Farazmand A. Basrur PK., King A. (2003). X-Inactive Specific Transcript (XIST) and X chromosome inactiveation in Bovine species. 8th Iranian Genetic Congress (May 20-22, 2003).
7) Yagghmaei M., Farazmand A., Ghafari S.H., Alimoghadanm K., Ghavamzadeh A. (2004). Detection and quantification of minimal residual disease (MRD) after bone marrow transplantation (BMT) in patients with chronic myelogenous leukemia. 12th Iranian Biology Conference (31 Aug- 2 Sep. 2004).
8) Sedaghat M. Valian S., Farazmand A. (2004). Study of principal parameters in PCR-MSP method for analysis of p16 gene promoter methylation pattern. 12th Iranian Biology Conference (31 Aug- 2 Sep. 2004).

ترجمه ها
1) Genetics in Medicine. Thompson & Thompson, 5th Edition (1991) W.B. SAUNDERS Company.
2) Genetics in Medicine. Thompson & Thompson, 4th Edition (1986), W.B. Saunders Company.
3) Human Genetics, Sam Singer 2th Edition (1986). W. H. Freeman Company.
4) Biotechnology, John E. Smith (1989). Edward Arnold (LTD).
5) Genes & Mind, Tswang M. (1981). Oxford University Press.
6) Fragile Forest (Courier Magazine Series, # 224 ) whole issue. Published by Iranian National Commission for UNESCO.
7) Biotechnology (Challenges & Promises), Nature & Resources Series; # 2 in Persian serial number, whole issue. Published by Iranian National Commission for UNESCO.
8) Several articles in Official Publications of Iranian National Commission for UNESCO.
9) General Biology (co-author )in persian, by Iran University Press (2000).