رشته زبان و ادبيات فارسي

دكتر محمد غلامرضايي (استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو كميته علمي)

سوابق علمی

 • رتبه علمی:استاد
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی: دانشسرای عالی تهران – فراغت از تحصیل 1353
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد : پژوهشکده فرهنگ ایران - فراغت از تحصیل 1355
 • دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه تهران - فراغـت از تحصیل 1359

 

اطلاعات تماس
 • تلفن: 29902480
 • آدرس : تهران -اوین بلوار دانشچو -دانشگاه شهید بهشتی -دانشکده ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی
 • ایمیل: m_gholamrezaei@sbu.ac.ir

 

اطلاعات پژوهشی

 • حدود چهل و پنج مقاله در مجلات علمی پژوهشی ، مجموعه مقاله ها دایره المعارف


کتاب ها

 • فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ انجمن آثار ملی- با همکاری خانم فاطمه مهران
 • روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی
 • داستان های غنایی منظوم تا پایان قرن ششم
 • برگزیده قصاید ناصر خسرو با مقدمۀ مفصل و شرح
 • سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو
 • طرز عنصری