رشته مهندسي مواد و متالورژي

دكتر محمود نيلي احمدآبادي (عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو كميته علمي)

تحصیلات

عناوین دروس

عضویت در مجامع ملی و بین المللی

کتاب های تالیفی

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش های بین المللی

همایش های داخلی