رشته علوم زمين

دكتر محمود فاطمي عقدا (عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي و عضو كميته علمي)

آدرس:کرج – خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – دانشگاه تربیت معلم
کد پستی 37551-31979

تلفن:4579600-0261

آدرس پست الکترونیک:Fatemi@tmu.ac.ir


دانشیار-دانشگاه خوارزمی
سمتهای اجرایی در مجلات و ژورنال های معتبر ایران

سمت

نام ژورنال

محل انتشار

مدیر مسئول

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

تهران،دانشگاه خوارزمی

مقالات ژورنالی

ردیف

عنوان مقاله

نام ژورنال

شماره، دوره و تاریخ

1

ارزیابی طراحی پرده آب بند سد خاکی البرز با استفاده از نفوذپذیری و خورند سیمان

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .4، شماره 2، سال 1389

2

ارزیابی کیفیت پرده آب بند سد سلمان فارسی با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI)

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .6، شماره 1، سال 1391

3

پهنه بندی خطر رانش زمین در منطقه طالش با استفاده از سیستم های هوشمند (شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون)

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .1، شماره 2، سال 1382

4

پهنه بندی خطر زمین لغزش های ناشی از زلزله 1375 سرعین، ایران با استفاده از روش های کیفی و کمی

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .7، شماره 1، سال 1392

5

پیش بینی درصد تراکم خاک های ریزدانه در ساختمان سد مخزنی سرابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .4، شماره 2، سال 1389

6

تحلیل پایداری جبهه تونل در مسیر خط 2 متروی کرج

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .7، شماره 2، سال 1392

7

طبقه بندی خاک بر اساس آیین نامه های استاندارد 2800، 2006IBC ، 1997UBC و 2004Eurocode 8 مطالعه موردی : خیابان پیروزی (منطقه 13 تهران)

فصلنامه زمین شناسی مهندسی

دوره .5، شماره 1، سال 1390

مقالات کنفرانسی

ردیف

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

سال نشر

1

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک ریزدانه (منطقه مورد مطالعه:شهرک مسکونی سیمرغ شهرستان اسلامشهر)

اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی

1393

2

بررسی خصوصیات پتروگرافیکی مکانیکی و شیمیایی منابع قرضه شن و ماسه رودخانه فره سو در استان اردبیل بعنوان مصالح در بتن

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

1378

3

بررسی وضعیت تنش در یکی از میدان های جنوب غربی ایران با استفاده از چند ضلعی تنش

اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت

1392

4

پهنه بندی پدیده فرونشست در نهشته های جزر و مدی بندر ماهشهر

دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری

1393

5

پهنه بندی و بررسی هوازدگی و فرسایش پذیری چهار گوشه سبزواران

اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

137