رشته علوم زمين

دكتر فريد مر (عضو هيات علمي دانشگاه شيراز و مسئول كميته علمي المپياد علوم زمين)

زندگینامه

دکتر فرید مر استاد رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز و رییس سابق انجمن زمین شناسی ایران، سال 1328 در آبادان به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، سال 1350 برای ادامه تحصیل در رشته زمین شناسی وارد دانشگاه شیراز شد. به دلیل کسب مقام اول در طول دوران تحصیل موفق به اخذ بورسیه تحصیلی شد و پس از عزیمت به دانشگاه لندن و انتشار چندین مقاله علمی زمین شناسی به تحصیل در مقطع دکتری پرداخت و سال 59 موفق به اخذ مدرک دکترای در رشته زمین شناسی اقتصادی شد و پس از عزیمت مجدد به ایران در دانشگاه شیراز به عنوان استادیار، عضو هیأت علمی مشغول به تدریس شد. همزمان با برگزاری دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ایشان به عنوان زمین شناس نمونه انتخاب و معرفی شد.

خدمات ارزنده:

 • مواد زمین (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1371
 • فرآیندهای تکتونیکی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1371
 • ساختارهای ساده زمین شناسی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1372
 • اصول ژئوشیمی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1373
 • مقدمه ای بر زمین شناسی کانسنگ ها (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1373
 • زمین شناسی فیزیکی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1373
 • نقشه های زمین شناسی (ترجمه)، انتشارات کوشا مهر، 1374
 • منابع معدنی از دیدگاه اقتصادی (ترجمه)، انتشارات ویژه نشر، 1374
 • زمین شناسی مواد ساختمانی (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1376
 • زمین شناسی کانسارها (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1377
 • مبانی زمین شیمی (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی، 1377
 • اطلس ابرهای دریایی (ترجمه)، مرکز ملی اقیانوس شناسی، 1378
 • مبانی زمین شناسی کانسنگ ها و کانی های صنعتی (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاه شیراز، 1379
 • مبانی زمین شناسی اقتصادی و اثرهای زیست محیطی آن (ترجمه)، انتشارات آستان قدس رضوی، 1379
 • زمین ساخت صفحه ای و فرآیندهای زمین شناختی (تالیف)، انتشارات کوشا مهر، 1380
 • واژه نامه جامع علوم زمین (تالیف)، انتشارات کوشا مهر، 1380
 • واژه نامه علوم زمین (تالیف)، انتشارات کوشا مهر، 1380
 • راهنمای کانی شناسی (دو جلد)، ترجمه، مرکز نشر دانشگاهی، 1380
 • عناصر زمین (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شیراز، 1382
 • واژگان زمین شناسی (تالیف)، مرکز نشر دانشگاهی، 1382