رشته علوم اقتصادي

دكتر عباس شاكري (استاد دانشگاه علامه طباطبايي و عضو كميته علمي)

سوابق علمي

 • رتبه علمي: دانشيار
 • دانشگاه محل تحصيل كارشناسي: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبايي
 • دانشگاه محل تحصيل كارشناسي ارشد : اقتصاد از دانشگاه تربيت مدرس 1372
 • دانشگاه محل تحصيل دكتري: اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتي

اطلاعات تماس

 • تلفن: 61118077
 • آدرس : دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

اطلاعات پژوهشي

تاليفات:

 • تئوري وسياست هاي اقتصاد كلان، اثر ويليام برانسون (ترجمه)
 • تئوري اقتصادخرد، اثر والتر ولايارد (ترجمه)، برنده كتاب سال 1380
 • بهينه سازي پويا، اثر آلفا چيانگ(ترجمه)

مقالات

 • عوامل تعيين كننده صادرات غيرنفتي در ايران, - فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي - دانشكده اقتصاد (منفرد)
 • روند تاريخي شكل گيري نظريه هاي كلان اقتصادي, - فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي دانشكده اقتصاد (منفرد)
 • بررسي كارايي سيستم مالياتي در اقتصاد ايران با توجه به كشش مالياتي و وقفه قيمتي (منفرد)
 • بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در بخش كشاورزي, فصلنامه پژوهش هاي كشاورزي (مشترك نفراول).
 • آزمون نظريه هاي مكينون – شاو, فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس (مشترك نفراول)
 • جايگاه بخش كشاورزي در فرآيند توسعه اقتصادي كشور, ، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه 1383(منفرد)
 • تحليلي نظري در مورد نظام قيمت ها, فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي 0(منفرد)
 • دولت، تجارت و مزيت نسبي، نوشته ريچارد اچ كلاريدا و رونالد فيندالي ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني - 1377(منفرد)

مقالات چاپ شده در كنفرانس ها

 • بررسي تحليلي محتواي درس اقتصاد خرد در ايران و جهان, جمو, 1381(منفرد).
 • تجربه اي از آموزش اقتصاد كلان در ايران و گام اوليه در توليد دانش, مجمو, 1382(منفرد).
 • بحثي در مورد روش شناسي در اقتصاد 1383(منفرد).
 • صنعت خودرو جهاني شدن  1380(منفرد).
 • عدالت اجتماعي در اقتصاد 1383(منفرد).
 • بررسي پديده تورم در ايران (منفرد).
 • وضعيت بازار پول و سرمايه در ايران (منفرد).
 • عوامل تقويت كننده دلار، ارايه در گروه بازرگاني (منفرد).


مقالات علمي ترويجي

 • دو نگاه به نوسازي صنعتي, , مجموعه مقالات, , (منفرد).
 • اثر تك نرخي شدن ارز بر متغيرهاي بخش كشاورزي, , مجموعه مقالات پژوهشهاي كشاورزي  (منفرد).
 • بررسي علل و ريشه هاي معضل بيكاري در ايران, , فصلنامه پيام ايران خودرو  (منفرد).
 • نكاتي اساسي در مورد خصوصي سازي, , اطلاعات اقتصادي و سياسي 1378(منفرد).
 • بررسي وضعيت بازار ارز در اقتصاد ايران, , فصلنامه نامه مفيد 1377(منفرد).
 • جايگاه دولت در نيم قرن راهبرد توسعه, , فصلنامه جامعه و اقتصاد  1384(مشترك نفراول).
 • اثر تك نرخي شدن ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي, , فصلنامه پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي  1382(منفرد).