رشته زبان و ادبيات فارسي

دكتر جليل تجليل (بازنشسته از دانشگاه تهران و مسئول كميته زبان و ادبيات فارسي)

سوابق علمی

 • رتبه علمی: استاد
 • گذراندن تحصیلات آغازین در زادگاه خود و ورود به حوزه علمیه شهر تبریز به جهت علاقمندی به تحصیل علوم دینی.
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی: دانشگاه تبریز
 • دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران
 • دانشگاه محل تحصیل دکتری: دانشگاه تهران


اطلاعات تماس

 • آدرس: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
 • ایمیل: tajlil52@yahoo.com


اطلاعات پژوهشی
تالیف یا تصنیف کتاب یا تجدید چاپ:

 • برگزیده متون ادب فارسی با همکاری دکتر حاکمی، دکتر رادمنش ،دکتر شیخ الاسلامی ،دکتر مرزبان راد ناشر:مرکز نشر دانشگاهی – تهران
 • معانی وبیان - ناشر: مرکز نشردانشگاهی
 • گزیده متون ادب فارسی(باهمکاری سه تن دیگرازاستادان)
 • فنون وصنایع ادبی(عروض)وزارت آموزش وپرورش
 • عروض نشرهمراه تهران
 • جناس درپهنه ادب فارسی موسسه تحقیقات مطالعات فرهنگی " پژوهشگاه علوم انسانی
 • نگارش روزمعیارالاشعارخواجه نصیرالدین طوسی-نشر جامی
 • مقایسه لیلی ومجنون نظامی ولیلی ومجنون فضولی- انتشارات کنگره بزرگداشت فضولی- تالاروحدت-1374
 • تحلیل اشعاراسرارالبلاغه-مرکزانتشارات علمی دانشگاه آزاداسلامی
 • ازهارگلشن مولاناابراهیم بن شهاب الدین گلشنی-تحقیق دکترجلیل تجلیل-دارالثقلین
 • عروض و قافیه- ناشرسپهرکهن
 • بلاغت نهج البلاغه ، پژوهشکده علوم انسانی

ترجمه کتاب:

 • ترجمه اسرارالبلاغه عبدالقاهرجرجانی- 1366انتشارات دانشگاه تهران
 • مهدی کیست (ترجمه من هوالمهدی) انتشارات سروش
 • ترجمه فارسی الغدیر علامه امینی جلد 21،بنیاد بعثت
 • ترجمه فارسی الغدیر علامه امینی جلد ،22 بعثت
 • معالم المدرستین(پژوهش وبررسی تحلیل مبانی اندیشه های اسلامی دردیدگاه دومکتب:ترجمه کتاب معالم المدرستین علامه عسگری دردوجلد

بررسی ونقد و ویرایش علمی کتاب :

 • مقدمه برشیوه های ادبی اشعارامام خمینی نوشته محمدرضااسدی خرداد1374 سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی

مقاله ها:

 • حدود 180 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی کشور و خارج به زبانهای فارسی ، عربی و فرانسه ...

تصحیح انتقادی کتاب :

 • عنوان کتاب: معلقات سبع مؤلف:احمدترجانی زاده ناشر:انتشارات سروش

 

سمت های اجرایی :

 • عضویت هیات ممیزه مرکزی (وزارتخانه)و عضویت در کمیته تخصصی آن
 • عضویت درهیات ممیزه وکمیته تخصصی دانشگاه تهران
 • عضویت در شورای گسترش دانشگاههای کشور (وزارتخانه)
 • عضو و مدیرگروه ادبیات (مرکزنشردانشگاهی)
 • مدیریت گروه ادبیات فارسی در سه نوبه مشخصات ابلاغ مدیریت گروه در سه نوبت:48186/6/440 – 40536/3/440
 • ریاست کتابخانه مرکزی ومرکزاسناددانشگاه تهران مشخصات ابلاغ ریاست کتابخانه مرکزی:شماره:24562/4504 به تاریخ: 18/11/72
 • عضویت در کمیته برنامه ریزی زبان وادبیات فارسی ستاد انقلاب فرهنگی شماره ابلاغ: 7626/22 به تاریخ 28/8/82
 • عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران63-62
 • عضوکمیته ادبیات وعلوم انسانی دفترمرکزی جهاددانشگاهی تاریخ ابلاغ:11/3/62
 • عضوشورای نامگذاری شهرتهران ازسال 58تا69
 • عضوشورای انتشارات وچاپ دانشگاه تهران 62-63
 • عضوکمیته گزینش استادستادانقلاب فرهنگی سال62
 • عضو شورای برنامه ریزی زبان وادبیات فارسی (وزارتخانه) به تاریخ 27/7/ 64تاکنون
 • عضو کمیسیون سیاست گذاری مجلات علمی وزارت فرهنگ وآموزش عالی3/6/65
 • عضوکمیته تخصصی هنرومعماری هیات ممیزه دانشگاه تهران 17/6/65
 • عضو کمیته تخصصی دفترگسترش دانشگاهها27/1/65
 • مدیر گروه تخصصی ادبیات فارسی المپیاد دانشجویی وزرات علوم تحقیقات و فناوری
 • عضویت درکمیته علمی اسلام ومحیط زیست دراولین کنگره بین المللی بررسی علمی اثرات نشت نفت درخلیج فارس، 73692/4-20/11/62
 • عضویت در شورای گسترش زبان وادبیات فارسی درخارج کشور 169924-31/7/70
 • عضویت درمجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران
 • عضویت در مجله بین المللی علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفن آوری(مجلهالعلوم الانسانیه للجمهوریه الاسلامیهالایرانیه)
 • عضویت در هیات تحریریه نشریه دانشکده ادبیات وعلوم انسانی باهنرکرمان
 • عضویت درهیات تحریریه فصلنامه نهج البلاغه بنیادنهج البلاغه
 • عضویت درهیات تحریریه فصلنامه پژوهشهای دینی وادبی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی
 • عضویت درهیات تحریریه سفینه فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن وحدیث
 • عضویت درهیات تحریریه مجله پژوهش دینی بادرجه علمی و ترویجی وزارت علوم تحقیقات وفن آوری
 • عضویت هیات تحریریه مجله فصلنامه علمی وپژوهشی "پژوهشهای ادبی"


تشویقها و جوایز و نشانها و مدالها :

 • مدال درجه اول رتبه اولی دانشنامه لیسانس از وزارت فرهنگ 10/8/34
 • لوح تقدیر وزیرفرهنگ وآموزش عالی از نقش فعال درجلسات هیات ممیزه مرکزی توسط دکترسیدمحمدهاشمی گلپایگانی
 • لوح تقدیرنامه وزارتی به مناسبت عضویت درمجله بین المللی علوم انسانی از دکترمصطفی معین وزیر علوم و اموزش عالی وقت
 • تقدیرومعرفی در اولین دوره چهره های ماندگارمهرماه80
 • تبریک رئیس دانشگاه تهران جناب دکترعارف به مناسبت انتخاب استادنمونه کشور16/2/74
 • برگزیده چهره ماندگار در سال 85