برگزيدگان بيست و چهارمين المپياد دانشجويي سال 1398- سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت

ردیف نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی دانشگاه محل تحصیل منطقه/ ارشد - سراسری رتبه
1 محمد امامی حسین 20212666 دانشگاه تهران منطقه 1 1
2 فاطمه شیردل نورمحمد 923509119 دانشگاه فردوسی مشهد منطقه 9 2
3 زهرا عبدی مهدی 20460074 دانشگاه شاهد-تهران منطقه 1 3
4 علیه محقق محمد حسین 4420636051 دانشگاه یزد منطقه 6 4
5 علی توحیدی نیا محمد 371496810 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران منطقه 1 5
6 کیانا کافی چراغی محمدرضا 311745539 دانشگاه الزهرا/س /-تهران منطقه 1 6
7 ماندانا عسکری علیرضا 1272216683 دانشگاه شهیدچمران -اهواز منطقه 10 7
8 نیما ذاکری محمدرضا 3720671781 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران منطقه 1 8
9 شقایق فاضلیان محمدرضا 440679850 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران منطقه 1 9
10 امیر حسین مصیبی مرادعلی 19712251 دانشگاه گیلان -رشت منطقه 2 10
11 سهیل گلپور باقر 2660178607 دانشگاه مازندران -بابلسر منطقه 2 11
12 اکرم آزموده رضا 849911877 دانشگاه فردوسی مشهد منطقه 9 12
13 پریا خسروی ولی 20239831 دانشگاه شهیدچمران -اهواز منطقه 10 13
14 زینب روحانی مسعود 20022085 دانشگاه تهران منطقه 1 14
15 بهاره خیل نژاد صمد 5080129026 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران ارشد-سراسری 15
16 یاشار پشانی رامین 9513065109 دانشگاه کردستان -سنندج منطقه 5 16
17 آذین رشیدی احمدی فرهاد 19971575 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران منطقه 1 17
18 محدثه السادات فانی سید اکبر 5510040475 دانشگاه یزد منطقه 6 18
19 هدی فخر محمدرضا 923653295 دانشگاه شاهد-تهران منطقه 1 19
20 مهسا نیکبخت محمدحسین 3610941391 دانشگاه فردوسی مشهد منطقه 9 20
21 کیوان جلوداری جواد 18998844 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران ارشد-سراسری 21
22 هلیا ریوند محسن 21116016 دانشگاه الزهرا/س /-تهران منطقه 1 22
23 محمدجواد نظری رضا 2150471469 دانشگاه اصفهان ارشد-سراسری 22
24 عطیه محقق محمد حسین 4420636068 دانشگاه یزد منطقه 6 23
25 زهرا نوردانش اکبر 1640261745 دانشگاه تبریز منطقه 3 24
26 فاطمه امجد محمد 4420681251 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران ارشد-سراسری 25
27 نسترن شاه سنایی ناصر 1272295230 دانشگاه اصفهان منطقه 6 26
28 مریم محتشمی پور علی 923735941 دانشگاه فردوسی مشهد منطقه 9 27
29 حانیه رضایی فر غلامرضا 2282389441 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران ارشد-سراسری 28
30 فاطمه رحیمی سهراب 2281958892 دانشگاه اصفهان ارشد-سراسری 29
31 فاطمه گواهی عبدالجواد 923833341 دانشگاه فردوسی مشهد منطقه 9 30
32 هومن محمودی مقدم مجید 1690144793 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران ارشد-سراسری 31
33 مریم گلشن ماشاالله 2282531744 دانشگاه شیراز منطقه 7 32
34 فاطمه حق شناس محمد علی 6790021922 دانشگاه شیراز منطقه 7 33
35 افسانه یزدانی موحد علی 440572460 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران ارشد-سراسری 33
36 احمد  
میر عباسی نجف آبادی
حسینعلی  
9513065140
دانشگاه کردستان -سنندج منطقه 5 34
37 فاطمه طیبی خرمی احمدعلی 2282316691 دانشگاه شیراز منطقه 7 35
38 رویا سینائی نادر 1742016091 دانشگاه شهیدچمران -اهواز منطقه 10 36
39 ریحانه راثی زاده اصغر 1362033421 دانشگاه تبریز منطقه 3 37
40 نفیسه اسدی زارچ محمد رضا 5510039191 دانشگاه یزد منطقه 6 38
41 مجتبی رضائی بهمن 2281569535 دانشگاه تربت حیدریه ارشد-سراسری 39
42 سید محمد رضا مرتضوی سید جلال الدین 3860887726 دانشگاه بوعلی سینا-همدان منطقه 4 40
43 راضیه نقی زاده حسن 2130530591 دانشگاه تهران ارشد-سراسری 41
44 فاطمه  
حیدری
معصومعلی 2480457494 دانشگاه شیراز منطقه 7 42
45 حسین جهانی سهراب 21134774 دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین منطقه 4 43
46 الهه نیک آئین داریوش 2282066006 دانشگاه شیراز منطقه 7 43
47 علی حبیبی رضا 371457491 دانشگاه قم منطقه 4 44
48 فاطمه میان ابادی حسن 780691253 دانشگاه صنعتی شریف -تهران ارشد-سراسری 44
49 نیلوفر عباسپور حسن 1361833114 دانشگاه تبریز منطقه 3 45
50 هدی السادات کیمیائی سید عبدالعلی  
3241555501
دانشگاه رازی -کرمانشاه منطقه 5 46
51 امیرحسین دلال اصفهانی سعید 19094507 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران ارشد-سراسری 47
52 هانیه ترکیان مجید 440628342 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران ارشد-سراسری 48
53 عرفان اسدابشوری فرهاد 4420677678 دانشگاه صنعتی شریف -تهران ارشد-سراسری 49
54 سجاد صدوقی حسین 590295365 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران ارشد-سراسری 50
55 میترا صحت خواه خلیل 20997671 دانشگاه شهیدبهشتی -تهران ارشد-سراسری 51
56 سینا عاشوری شرفشاده حسین 2710258501 دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران ارشد-سراسری 52

مركز المپياد علمي دانشجويي     98/6/11