شرايط شركت دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي در المپياد غيرمتمركز

کلیه واحدهای دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی  و فرهنگیان واقع در هر یک از مناطق (یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه و ده) با برگزاری آزمون داخلی و اعلام نتایج، یک تیم 5 نفره از دانشگاه آزاد، پیام نور ، غیرانتفاعی و فرهنگیان بصورت جداگانه در رشته های المپیاد به مراکز مناطق ده گانه فوق الذکر معرفی نمایند.

لازم به ذکر است دسته بندی مناطق به شرح زیر است:

1- منطقه 1: دانشگاه های استان تهران  و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس. 

2- منطقه 2: دانشگا ه های استان های گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران.

3- منطقه 3: دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز.

4- منطقه 4: دانشگاه های استان های همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.

5- منطقه 5: دانشگاه های استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه.

6- منطقه 6: دانشگاه های استان های یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان.

7-  منطقه7: دانشگاه های استان های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.

8- منطقه8: دانشگاه های استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهید باهنر کرمان.

9- منطقه9: دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد.

10- منطقه10: دانشگاه های استان های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهیدچمران اهواز.

 

رشته های المپیاد:

المپیاد در 23 رشته «زبان و ادبیات فارسی»، «الهیات و معارف اسلامی»، «علوم اقتصادی»، «علوم تربیتی»، «حقوق»، «شیمی»، «فیزیک»، «زیست شناسی»، «ریاضی»، «آمار»، «مهندسی برق»، «مهندسی شیمی»، «مهندسی عمران»، «مهندسی مکانیک»، «مهندسی کامپیوتر»، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)»، «طراحی صنعتی»، «علوم جغرافیایی»، «علوم زمین»،  «مهندسی مواد و متالورژی» «روانشناسی»، «مهندسی صنایع» و «سلول های بنیادی» برگزار می شود.

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/10/9