برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-مهندسي مواد و متالورژي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 رضا گلی فخبی صنعتی اصفهان منطقه 6 1
2 محسن دره فردوسی مشهد منطقه 9 1
3 سارا سادات یوسفی  صنعتی شریف  منطقه 1 2
4 محمد جواد  سهرابی   تهران  منطقه 1 3
5 محمد  فرهادپور  صنعتی شریف  منطقه 1 4
6 علی نبی زاده فردوسی مشهد منطقه 9 5
7 محسن کریم پور   یزد منطقه 6 6
8 مصطفی شکوری دهاقانی   یزد منطقه 6 7
9 حسین  احمدی درمنی   علم و صنعت ایران  منطقه 1 8
10 سید امیر  کاظمی نوائی صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 8
11 سیدامیرحسین  سجادی   صنعتی امیرکبیر سراسری/ارشد 9
12 امیرعباس  عابدینی   علم و صنعت ایران  منطقه 1 10
13 محمد رضا  کبیریان  صنعتی شریف  منطقه 1 11
14 فرشاد  تیموری    صنعتی اصفهان  سراسری/ارشد 12
15 احمد حاتمیان بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 13
16 نیما  طباطبایی رضایی   علم و صنعت ایران  منطقه 1 14
17 صابر قاسمی تبریز منطقه 3 15
18 عرفان محمدی پور   شیراز منطقه 7 16
19 امیرحسین  علاقمندفرد  صنعتی شریف  سراسری/ارشد 17
20 امیر محمد میرزایی بوعلی سینا منطقه 4 18
21 حسن  بالایی صنعتی سهند منطقه 3 19
22 زهرا امیری بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 20
23 علی حیدری نیا   تهران  منطقه 1 21
24 امیرمسعود چیذری    یزد منطقه 6 22
25 علی اصغرپور بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 23
26 مطهره شعبانی درگاه بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 24
27 نوید  آذغانی تبریز منطقه 3 25
28 علیرضا پیرجمادی زنجان منطقه 3 26
29 زهرا هاشمی تبار   شیراز منطقه 7 26
30 علی کسائی شهید چمران اهواز منطقه 10 27
31 حورا  مظاهری تهرانی صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 28
32 امید خسروی رازی کرمانشاه منطقه 5 29
33 صفورا فیض اللهی رازی کرمانشاه منطقه 5 30
34 مهشید کاظمی رازی کرمانشاه منطقه 5 31
35 عباس  هنرکار همه دانا صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 32

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15