برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-مهندسي كامپيوتر

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 بنیامین بشری فردوسی مشهد منطقه 9 1
2 امیرکیوان  محتشمی  صنعتی شریف  منطقه 1 1
3 امیرحسین  بهشتی قادری  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 2
4 محمدرضا رضایی تبریز منطقه 3 3
5 اسماعیل  نادری بنی  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 4
6 عرفان  لقمانی  صنعتی شریف  سراسری/ارشد 5
7 مهسا  قزوینی نژاد   تهران  منطقه 1 6
8 امیرعلی ابراهیمی فردوسی مشهد منطقه 9 6
9 میلاد  رضوی محسنی  صنعتی شریف  منطقه 1 7
10 ابراهیم  بادرستانی  صنعتی شریف  سراسری/ارشد 8
11 امیر محمد رستمی غیرانتفاعی صنعتی سجاد منطقه 9 9
12 نوید  رحیمی دانش   تهران  منطقه 1 10
13 سیدمحمدرضا  صالحی دهنوی   تهران  سراسری/ارشد 11
14 حسین هدایتی زاده  شیراز منطقه 7 12
15 حجت عظیمی اسراری غیرانتفاعی صنعتی سجاد منطقه 9 13
16 جابر دانش آموز   صنعتی اصفهان منطقه 6 14
17 رامین کمالی  اصفهان منطقه 6 14
18 امید  کارگرنوین  صنعتی امیرکبیر  سراسری/ارشد 15
19 علی طاهری نستوه  شیراز منطقه 7 16
20  رضا کلهر رازی کرمانشاه منطقه 5 17
21 محمد مهدی حیدری  رازی کرمانشاه منطقه 5 18
22 مجید  عبداللهی   تهران  سراسری/ارشد 19
23 امیرمحمد  کریمی ممقان   تهران  منطقه 1 19
24 وحید  شهریوری جوقان   ارومیه  سراسری/ارشد 20
25 سیدعلی  محمدی   شاهد سراسری/ارشد 21
26 علی محمدپور صنعتی همدان منطقه 4 22
27 علی  کریمی بوعلی سینا منطقه 4 23
28 الهام افشار بوعلی سینا منطقه 4 24
29 سید مهدی سلیمان نژاد  ارومیه  منطقه 3 25
30 مهرداد سعده وند  صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان منطقه 10 26
31 مهرناز  بهرامی بوعلی سینا منطقه 4 27
32 حسام صدیق بیان تبریز منطقه 3 28
33 امیرحسین  دلجویی گیلان منطقه 2 29
34 رضا  کرمی  علم وصنعت ایران سراسری/ارشد 30
35 فاطمه برجل بیاتیانی منطقه 6 31
36 جلال هرندی مقدم   یزد منطقه 6 32
37 محمد تقی زاده صنعتی ارومیه منطقه 3 33
38 محمدهادی دهقانی  اصفهان منطقه 6 34
39 علی باغچه بان  صنعتی شیراز منطقه 7 35
40 حسن زارعی صنعتی همدان منطقه 4 36
41 یاسین امینی کردستان منطقه 5 36
42 مرجانه  حبیبیان  شیراز منطقه 7 37
42 محمد توکلی  فسا منطقه 7 38

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15