برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-زيست شناسي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 یوسف الهائی شهید چمران اهواز منطقه 10 2
2 مریم هادیان نجف آبادی  کاشان منطقه 6 3
3 الهام عطارحاجی سفید سنگی فردوسی مشهد منطقه 9 3
4 فائزه سالم  اصفهان منطقه 6 4
5 محیا  خاکپاش  تهران  منطقه 1 5
6 مطهره  حقیقت جو   الزهرا(س) منطقه 1 6
7 صبا  مدانلو مازندران منطقه 2 6
8 حمیدرضا  مرادی   شهیدمدنی اذربایجان -تبریز  سراسری/ارشد 7
9 حمیدرضا شاه زیدی  اصفهان منطقه 6 7
10 فهیمه  بستان   تهران  سراسری/ارشد 8
11 فاطمه شیردل فردوسی مشهد منطقه 9 9
12 حمیدرضا  حجت   کاشان سراسری/ارشد 10
13 دانیال زیم فردوسی مشهد منطقه 9 11
14 لقمان  سامانی   کردستان -سنندج  سراسری/ارشد 11
15 میثم  میرهاشمی روبه   شیراز  سراسری/ارشد 12
16 فاطمه  نصیری للردی  شاهد  منطقه 1 13
17 علی گواهی  شهیدمدنی اذربایجان -تبریز  منطقه 3 14
18 سارا چیت گران فردوسی مشهد منطقه 9 15
19 ثنا  حسینی فرزاد  شیراز  منطقه 7 16
20 فاطمه  محقق مازندران منطقه 2 17
21 کتایون صدیقی شهید باهنر کرمان منطقه  8 18
22 پریسا  گوزلی تبریز منطقه 3 18
23 مونا  نورآذران   خوارزمی  منطقه 1 19
24 سروشا خیاط شهید چمران اهواز منطقه 10 20
25 محمد امیر عروجی  شیراز  منطقه 7 21
26 سمیه  کرامتی  اصفهان منطقه 6 22
27 کیمیا  احدی  تهران منطقه 1 23
28 ماندانا عسکری شهید چمران اهواز منطقه 10 24
29 فاطمه  عزیزیان گیلان منطقه 2 25
30 طیبه  هزاره   الزهرا(س) منطقه 1 26
31 محدثه  صالح زاده چاقوچایی گیلان منطقه 2 27
32 میترا  صالحی  گیلان سراسری/ارشد 28
33 کوثر وقوعی   تهران  منطقه 1 29
34 نازنین امیری نژاد شهید باهنر کرمان منطقه 8 30
35 فاطمه سادات الداغی فردوسی مشهد منطقه 9 31
36 مریم آورزمانی ملایر منطقه 4 32
37 زهرا سادات مشرف قم منطقه 4 32
38 محمد جواد مفتون آزاد  شیراز  منطقه 7 33
39 مریم  سرداری    سراسری/ارشد 34
40 نفیسه اسدی زارچ  یزد منطقه 6 35
41 محمد مرادی محقق اردبیلی منطقه 3 36
42 حسین آزادی نژاد قم سراسری/ارشد 37
43 نسترن تیموری  رازی -کرمانشاه  منطقه 5 38
44 امید  جودی خانقاه   شهیدبهشتی -تهران  سراسری/ارشد 39
45 پریا خسروی شهید چمران اهواز منطقه 10 40
46 سکینه شاکری گنبد سراسری/ارشد 41
47 علی  سروی گیلان منطقه 2 41
48 محمد عزتی  رازی -کرمانشاه  منطقه 5 42
49 محمدرضا  حیدری   رازی -کرمانشاه  سراسری/ارشد 43
50 سعیده خیری پور لرستان منطقه 5 44
51 سیدسبحان موسوی شهید چمران اهواز منطقه 10 45
52 مریم  صفایی  پور لرستان منطقه 5 46
53 آیدا شهابی باهر بوعلی سینا منطقه 4 47

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15