برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-الهيات و معارف اسلامي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 فاطمه  نجارزاده گان  پردیس فارابی  تهران -قم  سراسری/ارشد 1
2 سید رضا  میرهاشمی امام صادق(ع) منطقه 1 2
3 حسین  قدرتی امام صادق(ع) منطقه 1 3
4 محمد  شبان   علوم اسلامی رضوی -مشهد سراسری/ارشد 4
5 نبی الله  سالاری  امام صادق(ع) منطقه 1 5
6 امید  نصیری  امام صادق(ع) منطقه 1 6
7 ناهید  نمائی قاسمی    غیر انتفاعی قران وحدیث -قم  سراسری/ارشد 6
8 مهدی  احمدی القلندیس شهید مدنی آذربایجان منطقه 3 7
9 کوثر ساعدی شهید چمران اهواز منطقه 10 8
10 محبوبه  رضایی سلطان ابادی  (قران و حدیث (شهر ری)) سراسری/ارشد 9
11 رسول  نگهبان   پیام نوراستان قزوین -واحدالوندقزوین  سراسری/ارشد 9
12 محمدحسین صدیقی فرد  علوم اسلامی رضوی -مشهد منطقه 9 10
13 سیده فاطمه  بهبانی زاده   الزهرا(س) منطقه 1 10
14 نیر اعظم  درویش  قران و حدیث (شهر ری) منطقه 1 11
15 محمد حسن رحیمی حاجی آبادی  علوم اسلامی رضوی -مشهد منطقه 9 12
16 رضا  دهقانی   فردوسی مشهد  سراسری/ارشد 13
17 حسین سجودی دانشکده علوم قرآنی (شیراز) منطقه 7 14
18 نسرین  نوریان    غیر انتفاعی قران وحدیث -قم  سراسری/ارشد 15
19 علی سیاحی شهید چمران اهواز منطقه 10 16
20 فاطمه سادات قاسم زاده  فردوسی مشهد  منطقه 9 17
21 سیده زهرا  ابوالقاسمی گیلان منطقه 2 18
22 محمد  قرمزی   پیام نوراستان فارس -مرکزشیراز  سراسری/ارشد 19
23 فائزه زارع دانشکده علوم قرآنی (شیراز) منطقه 7 19
24 سید ابوالقاسم فضایلی سیستان و بلوچستان منطقه 7 20
25 خدیجه عابدی  (عابدی) دانشکده علوم قرآنی (شیراز) منطقه 7 21
26 هدا عساکره شهید چمران اهواز منطقه 10 22
27 رقیه فتحی پور بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 23
28 نرجس مردانی فر بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 24
29 سمانه  شمس سورانی   اصفهان  منطقه 6 25
30 محدثه  اکبری مازندران منطقه 2 26
31 زهرا  عرفانی نسب مازندران منطقه 2 27
32 لیلا سادات حاجی سید صادقی بین المللی امام خمینی (ره) منطقه 4 27
33 فاطمه  پیراسته مهر گیلان منطقه 2 28
34 فاطمه  قائدی گیلان منطقه 2 29
35  رامین  شهبازی کوچ کله رازی کرمانشاه منطقه 5 30

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15