برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-علوم اقتصادي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ممتاز رتبه
1 وحید دهقانی علامه طباطبائی منطقه 1 1
2 کیانوش سعیدی صنعتی شریف سراسری/ارشد 2
3 یونس عباسی امام صادق(ع) منطقه 1 2
4 جلیل جوزائی تهران منطقه 1 3
5 هانیه حسن شاهی علامه طباطبائی منطقه 1 3
6 امیر رنجوری هروی تهران منطقه 1 4
7 سید محمدسجاد تهوری تهران منطقه 1 5
8 محمدرشاد اصفهانی صنعتی شریف سراسری/ارشد 6
9 حانیه سادات نصرالهی علامه طباطبائی منطقه 1 7
10 فاطمه صادقی فرد خلیج فارس بوشهر منطقه 7 8
11 مریم محمدی رازی کرمانشاه منطقه 5 9
12 حمیدرضا توکلی امام صادق(ع) منطقه 1 10
13 پیمان شهیدی صنعتی شریف سراسری/ارشد 10
14 مهرداد لشکری شهید باهنر کرمان منطقه 8 11
15 محمدمهدی شهرابی فراهانی صنعتی شریف سراسری/ارشد 12
16 حامد وحیدی تهران منطقه 1 13
17 مهدی طالبی طرقبه فردوسی مشهد منطقه 9 14
18 فرزانه بابایی تبریز منطقه 3 15
19 سینا عاشوری فردوسی مشهد منطقه 9 16
20 رضا شجاعی خلیج فارس بوشهر منطقه 7 17
21 مرتضی هنرور صنعتی شریف سراسری/ارشد 18
22 علی کریمی امام صادق(ع) منطقه 1 19
23 سیده سحر وفامند شیراز منطقه 7 20
24 مرضیه معصومی قمی مازندران منطقه 2 21
25 مهدی خلوصی صادق قم منطقه 4 22
26 زینب حسین پور علوم و فنون دریایی خرمشهر منطقه 10 23
27 فرناز میررمضانی اصفهان منطقه 6 24
28 یاسمین زباری کشاورزی و منابع طبیعی رامین منطقه 10 25
29 سید صادق موسوی شیراز منطقه 7 25
30 محمد حسین سجادیان شیراز منطقه 7 26
31 بهاره طباخ شیرازی فردوسی مشهد منطقه 9 27
32 بهرام ابراهیمی تبریز منطقه 3 28
33 شاهین بهداروند شهید چمران اهواز منطقه 10 29
34 حمیدرضا اهرابی تبریز منطقه 3 30
35 اعظم اسماعیلی زاده شهید باهنر کرمان منطقه 8 31
36 مصباح مشایخی شهید چمران اهواز منطقه 10 32
37 کیمیا سیدمعلمی اصفهان منطقه 6 33
38 زهرا برزگرشلیمکی مازندران منطقه 2 34
39 هدی فولادی کشاورزی و منابع طبیعی رامین منطقه 10 35

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15