برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-روانشناسي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 نجمه  کی نژاد  شاهد  منطقه 1 1
2 مینا خیری آباد تبریز منطقه 3 2
3 ساهره وارستگان کردستان منطقه 5 3
4 شهرزاد حق شناس  شیراز منطقه 7 3
5 لیلا رنگ آمیز طوسی فردوسی مشهد منطقه 9 4
6 زهرا معماری نسب بیرجند منطقه 9 5
7 فرزانه ابراهیمی  شیراز منطقه 7 6
8 مژگان رضوانی شکیب فردوسی مشهد منطقه 9 7
9 زهرا فردوسی فرد  شاهد  منطقه 1 7
10 فائزه ابراهیمی تبریز منطقه 3 8
11 موهبت آوازه  شیراز منطقه 7 9
12 فائزه  بهمن میرزا   علامه طباطبایی -تهران  منطقه 1 10
13 پویان حکیمیان شهید چمران اهواز منطقه 10 11
14 محمد  سلیمان نژاد زنجان منطقه 3 11
15 دل آرام باقری رازی کرمانشاه منطقه 5 12
16 مریم زارع زردینی   یزد منطقه 6 13
17 فاطمه کاظمی پیام نور استان مازندران منطقه 2  14
18 علیرضا  عظیم پور   علامه طباطبایی -تهران  سراسری/ارشد 15
19 زینب سیارفرد بیرجند منطقه 9 16
20 فاطمه شعبان زاده گیلان منطقه 2 16
21 مهرناز محمدی مقدم  شیراز منطقه 7 17
22 فائزه حسین دستجردی بوعلی سینا منطقه 4 18
23 سید سینا امامی  کاشان منطقه 6 19
24 علیرضا  افشارکرمانی   علامه طباطبایی -تهران  سراسری/ارشد 20
25 نگین  مستغنی  شاهد  منطقه 1 20
26 پریسا موصلی ملایر منطقه 4 21
27 زینب  محمدی   علامه طباطبایی -تهران  منطقه 1 21
28 پریا بیات شهید چمران اهواز منطقه 10 21
29 محبوبه شمسی نژاد شهید باهنرکرمان منطقه 8 22
30 محمدحسین  بهادری  صنعتی خواجه نصیرالدین تهران  سراسری/ارشد 22
31 محمد حسین  مقصودی  تهران  منطقه 1 22
32 پرنیان صابری کاخکی فردوسی مشهد منطقه 9 23
33 کوثر  جلیلیان رازی کرمانشاه منطقه 5 24
34 رقیه نوری زاد تبریز منطقه 4 25
35 محمدرضا  ودادمفرد  موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس -مشهد  سراسری/ارشد 25
36 حانیه  صیادی   شهیدبهشتی -تهران  منطقه 1 26
37 فاطمه  طینی بابلی   خوارزمی  منطقه 1 27
38 راضیه حسینی سر تشنیزی  شهید چمران اهواز منطقه 10 28
39 مهدیه عظیمی نیا   یزد منطقه 6 29
40 رعنا علیزاده جهان آبادی شهید باهنرکرمان منطقه 8 30
41 زهره رمضانپور شهید باهنرکرمان منطقه 8 31
42 علیرضا هوشمند کنگ سفلی فردوسی مشهد منطقه 9 31
43 اتنا  بلادی چولابی   شهیدبهشتی -تهران  سراسری/ارشد 32
44 ارش  رودی   تهران  سراسری/ارشد 32
45 مهسا صادق پور تبریز منطقه 3 33
46 زینب تمیمی نژاد  شیراز منطقه 7 34
47 عارفه حمیده مقدم گیلان منطقه 2 35
48 فائزه  گل کار   شهیدبهشتی -تهران  منطقه 1 36
49 محمدحسین خادمیان بافقی   یزد منطقه 6 37
50 زینب نظری ملایر منطقه 4 38
51 زهرا نجار  شهیدبهشتی -تهران  منطقه 1 39
52 میثم  اکبری رازی کرمانشاه منطقه 5 39
53 پوریا کمانگر کردستان منطقه 5 40
54 امین رحمتی شهید چمران اهواز منطقه 10 41
55 منصوره السادات نوربخش بین المللی امام خمینی /ره / منطقه 4 42

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15