برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-علوم تربيتي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 محدثه ربانی بیرجند منطقه 9 1
2 زهراسادات  میریعقوبی  امام صادق /ع /  سراسری/ارشد 2
3 حافظ مالحی پور  شیراز منطقه 7 2
4 زهرا شاه مرادی فردوسی مشهد منطقه 9 2
5 مرضیه  خواجه کریمی  امام صادق /ع /  منطقه 1 3
6 فاطمه ناصری بیرجند منطقه 9 4
7 حمیده جانی طالخونچه  اصفهان منطقه 6 5
8 نفیسه  حیدری نژاد   فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  سراسری/ارشد 6
9 سکینه آذرمی فردوسی مشهد منطقه 9 7
10 فاطمه  محمدی  فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  سراسری/ارشد 8
11 نگارالسادات  طباطبا علامه طباطبائی  منطقه 1 9
12 سیروس مرادخواه کردستان منطقه 5 10
13 مکرمه  شعبان پور کارنامی مازندران منطقه 2 11
14 زهرا تکلیفی  یزد منطقه 6 12
15 پریسا قهرمانی فردوسی مشهد منطقه 9 13
16 فاطمه  الماسی  امام صادق /ع /  منطقه 1 14
17 فاطمه زارع زردینی  یزد منطقه 6 15
18 الهه  قربان پور   فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران  سراسری/ارشد 16
19 مریم گودرزی ملایر منطقه 4 17
20 شیوا محمدزاده کردستان منطقه 5 18
21 لیلا درویش پسند شهید چمران اهواز منطقه 10 18
22 هانیه  مرادی اقبال  پیام نوراستان تهران -تهران شمال  سراسری/ارشد 19
23 عطیه عالیشان سیستان و بلوچستان منطقه  8 20
24 مهدی  حسن پورسقرلو  فرهنگیان -پردیس شهیدمفتح شهرری  سراسری/ارشد 21
25 صابره یوسفیان منفرد سیستان و بلوچستان منطقه 8 22
26 مینا نصراصفهانی کارلادانی  اصفهان منطقه 6 23
27 فاطمه طالبیان شریف فردوسی مشهد منطقه 9 23
28 محجوبه  امدادی مازندران منطقه 2 24
29 رضا سرنجی قم منطقه 4 25
30 فاطمه  تیزهوش جلالی  فرهنگیان -پردیس بنت الهدی صدراردبیل  سراسری/ارشد 26
31 اعظم قرانی اشتلق سفلی تبریز منطقه 3 26
32 فرشته  مرادی سید جمال الدین اسدآبادی منطقه 4 27
33 فاطمه  اسدی اهنگرکلائی مازندران منطقه 2 28
34 مهدی شجاعتیان شیراز منطقه 7 29
35 نرجس  کلبادی نژاد  مازندران منطقه 2 30
36 فرزانه  سلمان زاده  شیراز سراسری/ارشد 31
37 سیده  مرضیه هاشمی شیراز منطقه 7 32
38 نیما  رحیمیان  سمنان  سراسری/ارشد 33
39 رباب  قسیمی تبریز منطقه 3 34
40 نفیسه شهاب الدینی سیستان و بلوچستان منطقه 8 35
41 آیدا رزمی تبریز منطقه 3 36
42 پروین  شوکتی  ازاداسلامی واحدامیدیه  سراسری/ارشد 37
43 فاطمه ولیزاده ساریدرق تبریز منطقه 3 38
44 زینب بخشی سیستان و بلوچستان منطقه 8 39

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15