برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- مهندسي صنايع

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 عرفان آهار صنعتی شریف منطقه 1 2
2 حدیثه رحیمی نژاد صنعتی نوشیروانی بابل سراسری/ارشد 2
3 پرهام رضایی صنعتی اصفهان منطقه 6 3
4 علیرضا مردانه صنعتی امیرکبیر سراسری/ارشد 3
5 آیلار پرتوی زاده بنام تبریز منطقه 3 3
6 مهسا معیاری صنعتی امیرکبیر منطقه 1 4
7 پویا کریمیان دهقی صنعتی امیرکبیر منطقه 1 5
8 سارا مسگری تهران سراسری/ارشد 6
9 سیددانیال موسوی صنعتی اصفهان سراسری/ارشد 7
10 محمدعلی ابراهیمی جرجافکی شهید باهنر کرمان منطقه 8 7
11 محمد عجم صنعتی شریف منطقه 1 8
12 محمد مهدی نقیائی صنعتی شریف منطقه 1 9
13 مریم میرزاباباپور سنگرودی صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 10
14 علی کوزه گران صنعتی شیراز سراسری/ارشد 10
15 مریم محمدامینی اراک منطقه 4 11
16 ستار یاراحمدی کردستان منطقه 5 12
17 علیرضا ازادنیا صنعتی امیرکبیر سراسری/ارشد 13
18 سپیده صدقی فردوسی مشهد سراسری/ارشد 14
19 هلیا مهران نژاد صنعتی شریف منطقه 1 15
20 شهریار مرادی تهران سراسری/ارشد 16
21 مریم حاجی بابایی بوعلی سینا منطقه 4 17
22 بهنام انصاری نیا تبریز منطقه 3 18
23 نوید دهداری خلیج فارس منطقه 7 19
24 سیده شیوا ترابی تبریز منطقه 3 20
25 لیلا رضافر بوعلی سینا منطقه 4 21
26 حدیثه اکبری خلیج فارس منطقه 7 22
27 سید مهدی حسینی صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 23
28 رضا علینقی پور شهید باهنر کرمان منطقه 8 24
29 شریف افروخته خلیج فارس منطقه 7 25
30 کسری مدرس گرجی کردستان منطقه 5 26

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15