برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397-مهندسي برق

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 علی شیرالی  صنعتی شریف  منطقه 1 1
2 علیرضا  مدیرشانه چی  صنعتی شریف  منطقه 1 2
3 ایمان  مسروری  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 3
4 ایوب پای مزد  یزد منطقه 6 4
5 صادق  محمدی حسین ابادی  صنعتی امیرکبیر  سراسری/ارشد 5
6 پویا  مبارکی  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 6
7 امیرمحمد  کریمی  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 7
8 علی آقایی صایم   تهران  منطقه 1 8
9 شایان سلطانی  یزد منطقه 6 8
10 محمد محمودی فیل آبادی  صنعتی اصفهان منطقه 6 9
11 علی نظامی   تهران  منطقه 1 10
12 امیر  بصیری  صنعتی شریف  منطقه 1 11
13 سید مجتبی حسینی نسب  شیراز منطقه 7 11
14 مجتبی  رضاپور  صنعتی شریف  سراسری/ارشد 12
15 سید اسماعیل  معصومی مجره   علم و صنعت ایران  منطقه 1 12
16 علی محمدی سرابله رازی کرمانشاه منطقه 5 13
17 هادی سبزی  اصفهان  منطقه 6 14
18 سینا عبداللهی فردوسی مشهد منطقه 9 15
19 مهران بخشی صنعتی همدان منطقه 4 16
20 امیر ملک بین المللی امام خمینی /ره / منطقه 4 17
21 علیرضا کلامی  یزد منطقه 6 18
22 میثم شایق مرادی تبریز منطقه 3 19
23 محمدرضا دلبری فردوسی مشهد منطقه 9 20
24 محمد  نیکبخت   تهران  منطقه 1 21
25 آراز باقرزاده کریمی تبریز منطقه 3 22
26 فرزانه قاسمی  شیراز منطقه 7 22
27 معظمه  طالبی خشکرودی صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 23
28 میثم سوهانی فردوسی مشهد منطقه 9 24
29 بشیر فعله گری رازی کرمانشاه منطقه 5 25
30 علی صادقی فردوسی مشهد منطقه 9 26
31 مهشید ریگی سیستان و بلوچستان منطقه  8 27
32 محسن کرمی فردوسی مشهد منطقه 9 28
33 طه حیدری صنعتی کرمانشاه منطقه 5 29
34 امیرحسین  داغستانی   زنجان  سراسری/ارشد 30
35 سهراب  عباسیان کاسه گری صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 30
36 ناصر زرین کار  صنعتی جندی شاپور دزفول منطقه 10 31
37 مهرزاد محمدی کردستان منطقه 5 32
38 سید مجتبی  طاهری گلوندانی گیلان منطقه 2 33
39 عرفان  خرم   تهران  سراسری/ارشد 34
40 علی اکبر رحیمی فرد ولیعصر رفسنجان (عج) منطقه 8 35
41 سبحان  احمدیه   علم و صنعت ایران  سراسری/ارشد 36
42 امیرحسین  یوسفی رامندی   صنعتی اصفهان  سراسری/ارشد 36
43 علی پورکریمی صنعتی همدان منطقه 4 37
44 مهرداد تیموری ارومیه منطقه 3 38
45 میلاد زمان پور شهید چمران اهواز منطقه 10 38
46 امیر  امیری نژاد  صنعتی شریف  سراسری/ارشد 39
47 علی شکوهی فر  شیراز منطقه 7 40
48 آرزو  اسمعیلی صنعتی کرمانشاه منطقه 5 41
49 طراوت جبّاری صدودی گیلان منطقه 2 42
50 محمدعلی هدایت پور  صنعتی جندی شاپور دزفول منطقه 10 43
51 محمدرضا فتحعلی  تهران  سراسری/ارشد 44
52 هاشم  مسلمی صنعتی نوشیروانی بابل منطقه 2 45

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15