برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- رياضي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 کیوان میرزایی فردوسی مشهد سراسری/ارشد 1
2 سیدابوالفضل نجفیان صنعتی شریف سراسری/ارشد 2
3 حبیب علیزاده تهران منطقه 1 2
4 شایان غلامی صنعتی شریف منطقه 1 3
5 احمدرضا مرادزاده شاهد سراسری/ارشد 4
6 علیرضا شاولی کوه شور صنعتی شریف سراسری/ارشد 5
7 وحید شاهوردی صنعتی امیرکبیر منطقه 1 6
8 احسان مختاریان صنعتی شریف سراسری/ارشد 7
9 سیده فاطمه ارفعی زرندی صنعتی امیرکبیر منطقه 1 8
10 امیرمحمد اوحدی صنعتی امیرکبیر منطقه 1 9
11 محمد هنری صنعتی شریف منطقه 1 10
12 سیدعلی ناصری صدر صنعتی شریف سراسری/ارشد 11
13 محسن قدرتی صنعتی اصفهان سراسری/ارشد 12
14 امیرحمزه خوشنام شهید باهنر کرمان منطقه 8 13
15 امیرحسین شاکر تهران منطقه 1 14
16 زهرا نقدابادی صنعتی شریف سراسری/ارشد 15
17 پوریا امیدی رازی کرمانشاه منطقه 5 16
18 سهیل معماریان سرخابی صنعتی شریف منطقه 1 17
19 جلال پیر دایه شیراز منطقه 7 18
20 امید قاسمی میان پشته گیلان منطقه 2 19
21 امیررضا معمارزاده صنعتی شریف سراسری/ارشد 20
22 سیدمحمد کمانه تبریز منطقه 3 21
23 مریم نوروزی شیراز منطقه 7 22
24 سیدحسنعلی پرویز شهید باهنر کرمان منطقه 8 23
25 سید نیما مکی آبادی شهید باهنر کرمان منطقه 8 24
26 کسری حسینی فردوسی مشهد سراسری/ارشد 25
27 محمد پورمحمدی فلاح گیلان منطقه 2 26
28 آسیه افتخاری قم منطقه 4 27
29 مرتضی مظفری شاهرود منطقه 9 28
30 امیر مهرپناه فردوسی مشهد منطقه 9 29
31 سمانه وثوقمند فردوسی مشهد منطقه 9 30
32 محمد جواد شمسائی زفرقندی قم منطقه 4 31
33 سامان غریبی سرابی کردستان منطقه 5 32

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15