برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- مهندسي عمران

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 محمد علی بهبودی فردوسی مشهد منطقه 9 1
2 محمد علی  عامری فرد نصرند صنعتی شریف  منطقه 1 2
3 محمدحسین  یاری   شهیدبهشتی  سراسری/ارشد 3
4 سیدمحمدمهدی  سیدمحمدی شال   صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سراسری/ارشد 4
5 مرتضی اسفندیاری تبریز منطقه 3 5
6 علی  منصوری   تهران  سراسری/ارشد 6
7 علی  توحیدی فر  تبریز سراسری/ارشد 7
8 علیرضا جعفری  یزد منطقه 6 8
9 محمد  طبیعی  صنعتی شریف  منطقه 1 8
10 بصیر  برهانی   صنعتی شریف  سراسری/ارشد 9
11 جاوید اشرفی فر تبریز منطقه 3 10
12 حامد  خرازی   تهران  منطقه 1 10
13 پوریا  پیرمرادی   بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  سراسری/ارشد 11
14 احسان محسن نیا فردوسی مشهد منطقه 9 12
15 فرداد  مختاری دیزجی   علم و صنعت ایران  منطقه 1 12
16 امیرحسین  عسگری  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 13
17 سیدمحسن  نخعی   صنعتی شاهرود  سراسری/ارشد 14
18 مصطفی  اصغرزاده علم و فناوری مازندران منطقه 2 15
19 رضا خانی تبریز منطقه 3 16
20 مهدی  بیدکی   صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه 1 17
21 رسول مقصودی مال امیری شهید چمران اهواز منطقه 10 18
22 نیلوفر  احمدی مازندران منطقه 2 19
23 پریسا آذری  کاشان منطقه 6 20
24 امیرحسین  عسجدی   صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی منطقه 1 20
25 پیمان  حبیبی مشفق   صنعتی شریف  سراسری/ارشد 21
26 سید محمد سجادی  شیراز منطقه 7 21
27 آرمان دل آویز تبریز منطقه 3 22
28 محمد امین عابدینی  شیراز منطقه 7 22
29 علی  شهسواریان گیلان منطقه 2 23
30 فرهاد جهش  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  منطقه 4 24
31 فریبرز محمدی بوعلی سینا منطقه 4 24
32 علیرضا  فرهادی ارومیه منطقه 3 25
33 محمد حقیقی  شیراز منطقه 7 26
34 معین الدین سالاری هرمزگان منطقه 8 27
35 علی شهبازی ایلخچی  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 28
36 فرید صفی صمغ آبادی صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 28
37 شهاب  والایی شریف   صنعتی شریف  سراسری/ارشد 29
38 سید ایمان محمدپور فردوسی مشهد منطقه 9 30
39 سارا گلباباپور  صنعتی امیرکبیر  منطقه 1 30
40 محمد خجسته پور  بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین  منطقه 4 31
41 سعید  مطواعی   قم  سراسری/ارشد 32
42 علی پزشکی نجف آبادی اصفهان منطقه 6 33
43 میثم صبوحی  یزد منطقه 6 34
44 سید رضا جلالی  شیراز منطقه 7 35
45 محمد سیفی شهید چمران اهواز منطقه 10 35
46 نرگس صالحی سده  اصفهان منطقه 6 36
47 سعید خدادادی شاهرود منطقه 9 37
48 جواد جعفری وفا شهید چمران اهواز منطقه 10 37
49 محمد نقش بند ولیعصر رفسنجان (عج) منطقه 8 38
50 شادی فلاحی کردستان منطقه 5 38
51 امید  درودی   صنعتی شریف  سراسری/ارشد 39
52 دلنیا  سیف پناهی کردستان منطقه 5 39
53 محمد کاظمی ولیعصر رفسنجان (عج) منطقه  8 40
54 علیرضا هادیان  صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان منطقه 10 41
55 محمدعلی حبیب اللهی نجف آبادی  یزد منطقه 6 42
56 مهرداد کهریزی رازی کرمانشاه منطقه 5 43
57 علیرضا  شهرجردی اراک منطقه 4 44
58 علی  میراشرفی اراک منطقه 4 45

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15