برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- فيزيك

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 امیر شریعت گنابادی   صنعتی شریف -تهران  سراسری/ارشد 2
2 مهران جلالی فراهانی   تهران  منطقه 1 3
3 امیرعباس خداحامی  شیراز منطقه 7 4
4 محمدحسین غلامی   شیراز سراسری/ارشد 5
5 مهرگان درودیانی   صنعتی شریف -تهران  سراسری/ارشد 6
6 محمدامین حجازی شهید چمران اهواز منطقه 10 7
7 ابوالفضل چمن مطلق   صنعتی امیرکبیر-تهران  سراسری/ارشد 8
8 مهدی شخم کار شهید باهنر کرمان منطقه 8 9
9 رضا عبادی   صنعتی شریف -تهران  سراسری/ارشد 10
10 معین ناصری   فردوسی مشهد  سراسری/ارشد 10
11 محمد یوسف   یوسف پوردهاقانی   صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سراسری/ارشد 11
12 علی نژاد صفوی  شیراز منطقه 7 12
13 امیر اقبالی تبریز منطقه 3 13
14 محمد آذرش تبریز منطقه 3 14
15 سبا امین الرعایا   صنعتی امیرکبیر-تهران  منطقه 1 15
16 امیرحسین ساعدپناه   تهران  منطقه 1 16
17 محمد  اسکندری انالوجه  صنعتی اصفهان منطقه 6 17
18 کیوان احسانی نیا شهید باهنر کرمان منطقه  8 18
19 جواد اقابابائی بنی   صنعتی مالک اشتر  سراسری/ارشد 19
20 جواد قره باغی بین المللی امام خمینی /ره / منطقه 4 20
21 امیر مهدی زمان پور پیام نور قزوین منطقه 4 21
22 میلاد بارانی بره بی چاست دامغان منطقه 9 22
23 حامد عرب نصرت آبادی شهید باهنر کرمان منطقه 8 23
24 مازیار کاظمی حکیم سبزواری منطقه 9 23
25 محدثه سلیمانی  فردوسی مشهد  منطقه 9 24
26 جواد محمدی شهید باهنر کرمان منطقه 8 25
27 سیدعماد نجار خیابان  فردوسی مشهد  منطقه 9 26
28 مهدی عامری شهید چمران اهواز منطقه 10 27
29 مصطفی غلامرضایی گیلان منطقه 2 27
30 بهنام  عقل لی گلستان منطقه 2 28
31 طه عنایت   صنعتی شریف -تهران  منطقه 1 29
32 سولماز پرویزی تبریز منطقه 3 30
33 حسام  جلالی چمنی گیلان منطقه 2 31
34 وحید ابول زاده خلیل اباد   ارومیه  سراسری/ارشد 32
35 سحر طالبی  فردوسی مشهد  منطقه 9 33
36 عبدالرحیم رحیمیان کردستان منطقه 5 34

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15