برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- زراعت و اصلاح نباتات

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه منطقه/ ممتاز رتبه
1 محمد  زارع  شیراز منطقه 7 2
2 فاطمه سلطانی کمارعلیا تبریز منطقه 3 2
3 سیاوش کاوسی تهران منطقه 1 3
4 محمدسجاد  جعفری   صنعتی شاهرود  سراسری/ارشد 3
5 علی  ناصرزاده  شهیدچمران -اهواز  سراسری/ارشد 4
6 امیر  قنبری   تهران  سراسری/ارشد 5
7 رقیه  قنبری ترکمانی تبریز منطقه 3 6
8 حمیده قربانپور تبریز منطقه 3 7
9 فرید   اسحقی گرجی علوم کشاورزی گرگان منطقه 2 8
10 نرگس صفری  شیراز منطقه 7 9
11 امیر  غلام زاده ولندر ارومیه منطقه 3 10
12 علی حسین عبدالهی شهید باهنر کرمان منطقه 8 11
13 مژده جهانگیر شهیدچمران -اهواز  منطقه 10 12
14 محمد محمدی فردوسی مشهد منطقه 9 13
15 سعید دهداری  شیراز منطقه 7 13
16 دیبا اکبری رازی کرمانشاه منطقه 5 14
17 حمیده سلامات شهیدچمران -اهواز  منطقه 10 15
18 محدثه حمزوی اسکابنی زنجان منطقه 3 16
19 زینب کاوسی فردوسی مشهد منطقه 9 17
20 محمد مهدی رحمانی تهران منطقه 1 18
21 مرضیه سلیمی قلعه تکی   بوعلی سینا-همدان  منطقه 4 18
22 فاطمه   اخلاقی  گیلان -رشت  منطقه 2 19
23  مریم سلیمی رازی کرمانشاه منطقه 5 20
24 زهرا مسلمی تهران منطقه 1 20
25 مهین  قاسمی  صنعتی اصفهان منطقه 6 21
26 ابراهیم   فرشاکریم علوم کشاورزی گرگان منطقه 2 22
27 سحر اکرمی  شیراز منطقه 7 23
28 علیرضا  کیانی ملایر منطقه 4 24
29 مریم بدرخانی  بوعلی سینا-همدان  منطقه 4 25
30 نیما  باقری   گیلان -رشت  سراسری/ارشد 25
31 نورمحمد  فضلی  علوم کشاورزی گرگان  سراسری/ارشد 26
32 حسین  ذوالقدر   زنجان  سراسری/ارشد 27
33 فاطمه یزدی نیک بین المللی امام خمینی /ره / منطقه 4 28
34 مهدیه مظفری مواثق بین المللی امام خمینی /ره / منطقه 4 29
35 الهام   شمس  علوم کشاورزی گرگان منطقه 2 30
36 مهدی  حسین زاده  علوم کشاورزی  ساری  سراسری/ارشد 30
37 عاطفه نصیری  شهیدچمران -اهواز  منطقه 10 31
38 فایزه فخری ملایر منطقه 4 32
39 بهنام  کرمی   بوعلی سینا-همدان  سراسری/ارشد 33
40 نگین سلیمانی فر تهران منطقه 1 34
41 پیمان  شریفی   تهران  سراسری/ارشد 35

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/6/15