برگزيدگان بيست و سومين المپياد دانشجويي- 1397- طراحي صنعتي

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه سراسری/ قطب رتبه
1 کوثرالسادات معصومی هنر اسلامی تبریز منطقه 3 1
2 سمیه مرتضایی هنر اسلامی تبریز منطقه 3 2
3 سامان قاسملو تهران سراسری/ارشد 2
4 محمد حسین طیبی تهران منطقه 1 3
5 مهرداد عطاریانی هنر اسلامی تبریز منطقه 3 4
6 مریم شاهدوست علم وصنعت ایران منطقه 1 4
7 آرزو دهستانیاردکانی تهران منطقه 1 4
8 نیکناز امیری علم وصنعت ایران منطقه 1 5
9 بهناز محمودی بختیاری علم وصنعت ایران منطقه 1 6
10 شیدا رحمانی هنر اصفهان سراسری/ارشد 7
11 سیدعلی سیدثقلینی خسروشاهی علم وصنعت ایران سراسری/ارشد 7
12 شیرین درخشان فرد علم وصنعت ایران منطقه 1 8
13 مصطفی نادری هنر- تهران منطقه 1 9
14 محمدسهیل محمدی تهران سراسری/ارشد 9
15 سارا ناصح زاده تهران سراسری/ارشد 10
16 حمید محمدیان هنر- تهران سراسری/ارشد 10
17 بهنام خورسندیان آزاد اسلامی سراسری/ارشد 11
18 پارسادخت ولی اله علم وصنعت ایران سراسری/ارشد 11
19 رضا کبودمهری آزاد اسلامی مرکزی منطقه 1 12
20 امیرحسین کریمی تهران منطقه 1 13
21 علی باقری خیرآبادی تهران منطقه 1 14
22 سارا طراوتی الزهرا/س /-تهران منطقه 1 14
23 دانیال سعیدی علم وصنعت ایران منطقه 1 15
24 نیما صفدریان علم وصنعت ایران منطقه 1 16
25 مژده علی نژاد فرد الزهرا/س /-تهران منطقه 1 17
26 روژین قربانی مقدم هنر- تهران منطقه 1 17
27 لادن میرزا خلیلی الزهرا/س /-تهران منطقه 1 18
28 امیر محمد سجودی هنر اصفهان منطقه 6 19
29 معین الدین حسین پورسجیدان تهران سراسری/ارشد 20
30 محمد نظیفی تهران منطقه 1 21
31 مهرداد خرسندی آزاد اسلامی مرکزی منطقه 1 21
32 مریم رشیدی مهرآبادی الزهرا/س /-تهران منطقه 1 21
33 زینب السادات ابطحی هنر اصفهان منطقه 6 21
34 فائزه سادات محمدی هنر اصفهان سراسری/ارشد 22
35 محسن امام وردی هنر- تهران منطقه 1 23
36 سمانه رسولی هنر اسلامی تبریز سراسری/ارشد 23
37 احمد احمدیان سمنان منطقه 9 23
38 علی رجبی هنر اسلامی تبریز منطقه 3 23
39 حمید صبوریان هنر- تهران منطقه 1 23
40 سید محمد انجوی امیری هنر اسلامی تبریز منطقه 3 24
41 پرنیاز جواهری تهران منطقه 1 24
42 میشا بدرزاده الزهرا/س /-تهران منطقه 1 25
43 مصطفی پارسا هنر اصفهان منطقه 6 25
44 سارا سرشتی تهران منطقه 1 26
45 علی صادقی هنر- تهران سراسری/ارشد 27
46 سیدشهاب الدین حسینی هنر- تهران سراسری/ارشد 28
47 مارال صالحیان هنر- تهران سراسری/ارشد 28
48 سینا گلبن هنر اصفهان منطقه 6 29
49 نیلوفرسادات شیرخورشیدی هنر- تهران سراسری/ارشد 30
50 محمد علی مددی آزاد اسلامی تهران مرکز منطقه 1 31
51 زهرا تاجیک سمنان منطقه 9 31
52 فرزانه صحراگرد آزاد اسلامی مرکزی منطقه 1 31
53 زهرا کمالی آزاد اسلامی مرکزی منطقه 1 31
54 مهدی رضانژاد علم وصنعت ایران سراسری/ارشد 31
55 شبنم سمیعی بوعلی سینا همدان منطقه 4 31
56 شبنم بهرامی الزهرا/س /-تهران منطقه 1 32
57 نگین غدیر پور الزهرا/س /-تهران منطقه 1 33
58 محمد خالقی بوعلی سینا همدان منطقه 4 33
59 غلامرضا پهلوان سمنان منطقه 9 34
60 مهدی عیسی پور بوعلی سینا همدان منطقه 4 35
61 تارا ابراهیمی بوعلی سینا همدان منطقه 4 36
62 کتایون کیارسی سمنان منطقه 9 37
63 زهرا پیرزاد بوعلی سینا همدان منطقه 4 38

    97/6/15