اطلاعيه شماره 3 درخصوص المپياد سلول هاي بنيادي و مهندسي بافت

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص

المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت

بدین وسیله به اطلاع منتخبین «المپیاد متمرکز» و «المپیاد غیرمتمرکز منطقه1» که به مرحله نهایی راه یافته و اسامی آن ها از طریق سایت واحد المپیاد این سازمان اعلام شده است، می رساند: این داوطلبان در صورت تمایل می توانند به جای شرکت در رشته اصلی المپیاد مربوطه، در المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت شرکت کنند. داوطلبان علاقمند به شرکت در المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت، بایستی درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 5 تیرماه 1397به پست الکترونیکی  olympiad@sanjesh.org  اعلام نمایند.


مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/29