منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 9 به مركزيت دانشگاه فردوسي مشهد

اعلام اسامی منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 9 به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 محمد علی بهبودی فردوسی مشهد مهندسی عمران 
2 محسن نخعی شاهرود مهندسی عمران 
3 سید ایمان محمدپور فردوسی مشهد مهندسی عمران 
4 احسان محسن نیا فردوسی مشهد مهندسی عمران 
5 سعید خدادادی شاهرود مهندسی عمران 
6 سعید محمدی خفاجه فردوسی مشهد مهندسی شیمی 
7 حسن طالبی فردوسی مشهد مهندسی شیمی 
8 مهدیه فاضل نسب فردوسی مشهد مهندسی شیمی 
9 سپیده صدقی فردوسی مشهد مهندسی صنایع 
10 شهربانو بینائیان دامغان علوم جغرافیایی
11 محمد جواد قادری دامغان علوم جغرافیایی
12 احمد صادق زاده فردوسی مشهد علوم جغرافیایی
13 نرگس اسدی فردوسی مشهد علوم جغرافیایی
14 مینا فیروز یزدی حکیم سبزواری علوم جغرافیایی
15 الهه شاه نظری دامغان علوم زمین
16 میلاد فرهمند فردوسی مشهد علوم زمین
17 آرزو خسروی فورگ بیرجند علوم زمین
18 مهلا شمس آبادی دامغان علوم زمین
19 محمود احمدی نیا فردوسی مشهد علوم زمین
20 پریسا قهرمانی فردوسی مشهد علوم تربیتی
21 سکینه آذرمی فردوسی مشهد علوم تربیتی
22 محدثه ربانی بیرجند علوم تربیتی
23 زهرا شاه مرادی فردوسی مشهد علوم تربیتی
24 فاطمه طالبیان شریف فردوسی مشهد علوم تربیتی
25 فاطمه ناصری بیرجند علوم تربیتی
26 زینب کاوسی فردوسی مشهد زراعت و اصلاح نباتات
27 محمدسجاد جعفری شاهرود زراعت و اصلاح نباتات
28 محمد محمدی فردوسی مشهد زراعت و اصلاح نباتات
29 سعیده دهقان نیری فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی
30 زینب درویشی فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی
31 هاجر ربیع فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی
32 ارغوان رضائی فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی
33 فاطمه کناقستانی فردوسی مشهد زبان و ادبیات فارسی
34 مریم صابری افتخار فردوسی مشهد الهیات و معارف اسلامی 
35 محمدحسین صدیقی فرد علوم اسلامی رضوی الهیات و معارف اسلامی 
36 محمد شبان علوم اسلامی رضوی الهیات و معارف اسلامی 
37 فاطمه سادات قاسم زاده فردوسی مشهد الهیات و معارف اسلامی 
38 محمد حسن رحیمی حاجی آبادی علوم اسلامی رضوی الهیات و معارف اسلامی 
39 مهدی طالبی طرقبه فردوسی مشهد علوم اقتصادی
40 بهاره طباخ شیرازی فردوسی مشهد علوم اقتصادی
41 سینا عاشوری فردوسی مشهد علوم اقتصادی
42 هانیه محمدیان فردوسی مشهد علوم اقتصادی
43 علیرضا پویامهر دامغان شیمی
44 احد وطن دوست نامانلو فردوسی مشهد شیمی
45 محمدرضا طحان بیرجند  شیمی
46 بهروز نایب زاده طرقبه دامغان شیمی
47 بردیا زمانی بیرجند شیمی
48 امیر مهرپناه فردوسی مشهد ریاضی
49 مرتضی مظفری شاهرود ریاضی
50 سمانه وثوقمند فردوسی مشهد ریاضی
51 میلاد بارانی بره بی چاست دامغان فیزیک 
52 سحر طالبی فردوسی مشهد فیزیک 
53 محدثه سلیمانی فردوسی مشهد فیزیک 
54 سید عماد نجار خیابان فردوسی مشهد فیزیک 
55 مازیار کاظمی حکیم سبزواری فیزیک 
56 حمیدرضا نیک نام فردوسی مشهد مهندسی مکانیک 
57 امیرعلی اصغری فردوسی مشهد مهندسی مکانیک 
58 محمد سعید قمی اویلی فردوسی مشهد مهندسی مکانیک 
59 محمد حسن حاتمی فردوسی مشهد مهندسی مکانیک 
60 محسن دره فردوسی مشهد مهندسی مواد و متالورژی
61 علی نبی زاده فردوسی مشهد مهندسی مواد و متالورژی
62 فاطمه شیردل فردوسی مشهد زیست شناسی
63 سارا چیت گران فردوسی مشهد زیست شناسی
64 الهام عطارحاجی سفید سنگی فردوسی مشهد زیست شناسی
65 فاطمه سادات الداغی فردوسی مشهد زیست شناسی
66 دانیال زیم فردوسی مشهد زیست شناسی
67 امیرعلی ابراهیمی فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر 
68 حجت عظیمی اسراری صنعتی سجاد مهندسی کامپیوتر 
69 نیما وحیدی فردوسی فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر 
70 امیر محمد رستمی صنعتی سجاد مهندسی کامپیوتر 
71 بنیامین بشری فردوسی مشهد مهندسی کامپیوتر 
72 محمدرضا دلبری فردوسی مشهد مهندسی برق
73 سینا عبداللهی فردوسی مشهد مهندسی برق
74 میثم سوهانی فردوسی مشهد مهندسی برق
75 علی صادقی فردوسی مشهد مهندسی برق
76 محسن کرمی فردوسی مشهد مهندسی برق
77 داود تنباکوچی فردوسی مشهد آمار
78 مهسا افضلی سمنان آمار
79 فرزانه رخشانی بیرجند آمار
80 صالح دین بجنورد آمار
81 آرمان زنگنه دامغان آمار
82 زینب زرگری فردوسی مشهد حقوق
83 احسان  آقامحمدی علوم اسلامی رضوی حقوق
84 مجید حشمتی علوم اسلامی رضوی حقوق
85 سید مصطفی میلانی علوم اسلامی رضوی حقوق
86 علی طالبی بیرجند حقوق
87 راضیه اکبری پسکن فردوسی مشهد حقوق
88 لیلا رنگ آمیز طوسی فردوسی مشهد روانشناسی
89 علیرضا هوشمند کنگ سفلی فردوسی مشهد روانشناسی
90 زهرا معماری نسب بیرجند روانشناسی
91 پرنیان  صابری کاخکی فردوسی مشهد روانشناسی
92 مژگان رضوانی شکیب فردوسی مشهد روانشناسی
93 زینب سیارفرد بیرجند روانشناسی

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/27