منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 5 به مركزيت دانشگاه رازي كرمانشاه

منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 5 به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 فرزانه  احمدی رازی کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی
2 امین حیدری کردستان زبان و ادبیات فارسی
3 سمیرا بیند کردستان زبان و ادبیات فارسی
4 ناهید حسین پناهی قروچای کردستان علوم جغرافیا
5 فاطمه شیخ احمدی کردستان علوم جغرافیا
6 سنا  ساعدپناه کردستان علوم جغرافیا
7 مریم محمدی رازی کرمانشاه علوم اقتصادی
8  رامین  شهبازی کوچ کله رازی کرمانشاه الهیات و معارف اسلامی
9  معصومه مهری قلعه رازی کرمانشاه الهیات و معارف اسلامی
10 فریبا بیاتی رازی کرمانشاه الهیات و معارف اسلامی
11 شیوا محمدزاده کردستان علوم تربیتی
12 سیروس مرادخواه کردستان علوم تربیتی
13 مریم مرادی رازی کرمانشاه حقوق
14 نادیا بیابانی کردستان حقوق
15 بهاره رحیمی کردستان حقوق
16 سوما ریحانی کردستان حقوق
17 سمانه قبادی بلشتی رازی کرمانشاه حقوق
18 سعید محمدی کردستان حقوق
19 سمیه رحمان نسب کردستان علوم زمین
20 میلاد مرادی کردستان علوم زمین
21 معین  رضایی زنگنه رازی کرمانشاه شیمی
22 عبدالرحیم رحیمیان کردستان فیزیک
23 معصومه احمدی رازی کرمانشاه فیزیک
24 محمد عزتی رازی کرمانشاه زیست شناسی
25 مریم  صفایی  پور لرستان زیست شناسی
26 نسترن تیموری رازی کرمانشاه زیست شناسی
27 سعیده خیری پور لرستان زیست شناسی
28 سامان غریبی کردستان ریاضی
29 پوریا امیدی رازی کرمانشاه ریاضی
30 فرشته ملکی رازی کرمانشاه آمار
31 فاطمه کرم الهی لرستان آمار
32 سجاد معصومی فر رازی کرمانشاه آمار
33 علی محمدی سرابله رازی کرمانشاه مهندسی برق
34 بشیر فعله گری رازی کرمانشاه مهندسی برق
35 طه حیدری صنعتی کرمانشاه مهندسی برق
36 مهرزاد محمدی کردستان مهندسی برق
37 آرزو  اسمعیلی صنعتی کرمانشاه مهندسی برق
38  سینا مقصودی رازی کرمانشاه مهندسی شیمی
39  رضا زنده دل رازی کرمانشاه مهندسی شیمی
40 حمید  کرمی کردستان مهندسی شیمی
41 محمد میربک رازی کرمانشاه مهندسی شیمی
42 سعید صالحی رازی کرمانشاه مهندسی شیمی
43 دلنیا  سیف پناهی کردستان مهندسی عمران
44 مهرداد کهریزی رازی کرمانشاه مهندسی عمران
45 شادی فلاحی کردستان مهندسی عمران
46 کسری ویسی رازی کرمانشاه مهندسی مکانیک
47 علی امیری قیسوندی رازی کرمانشاه مهندسی مکانیک
48 فائزه ابراهیمی رازی کرمانشاه مهندسی مکانیک
49 مهشید کاظمی رازی کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی
50 صفورا فیض اللهی رازی کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی
51 امید خسروی رازی کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی
52  رضا کلهر رازی کرمانشاه مهندسی کامپیوتر
53 محمد مهدی حیدری  رازی کرمانشاه مهندسی کامپیوتر
54 یاسین امینی کردستان مهندسی کامپیوتر
55 دیبا اکبری رازی کرمانشاه زراعت و اصلاح نباتات
56  مریم سلیمی رازی کرمانشاه زراعت و اصلاح نباتات
57 ستار  یاراحمدی کردستان مهندسی صنایع
58 کسری مدرس گرجی کردستان مهندسی صنایع
59 دل آرام  باقری رازی کرمانشاه روانشناسی
60 ساهره وارستگان کردستان روانشناسی
61 کوثر  جلیلیان رازی کرمانشاه روانشناسی
62 پوریا کمانگر کردستان روانشناسی
63 میثم  اکبری رازی کرمانشاه روانشناسی

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/21