منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 7 به مركزيت دانشگاه شيراز

منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 7 به مرکزیت دانشگاه شیراز

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 سید محمد سجادی دانشگاه شیراز مهندسی عمران
2 محمد امین عابدینی دانشگاه شیراز مهندسی عمران
3 محمد حقیقی دانشگاه شیراز مهندسی عمران
4 سید رضا جلالی دانشگاه شیراز مهندسی عمران
5 محمد  زارع دانشگاه شیراز زراعت و اصلاح نباتات
6 سعید دهداری دانشگاه شیراز زراعت و اصلاح نباتات
7 سحر اکرمی دانشگاه شیراز زراعت و اصلاح نباتات
8 نرگس صفری دانشگاه شیراز زراعت و اصلاح نباتات
9 عرفان محمدی پور دانشگاه شیراز مهندسی مواد
10 زهرا هاشمی تبار دانشگاه شیراز مهندسی مواد
11 سید صادق موسوی دانشگاه شیراز اقتصاد
12 فاطمه صادقی فر دانشگاه خلیج فارس بوشهر اقتصاد
13 سیده سحر وفامند دانشگاه شیراز اقتصاد
14 رضا شجاعی دانشگاه خلیج فارس بوشهر اقتصاد
15 محمد حسین سجادیان دانشگاه شیراز اقتصاد
16 هوداد ظریف کار دانشگاه شیراز حقوق
17 آذر  فرهمند دانشگاه شیراز حقوق
18 لیلا بابایی دانشگاه شیراز حقوق
19 ریحانه رضایی دانشگاه شیراز حقوق
20 موهبت آوازه دانشگاه شیراز روانشناسی
21 زینب تمیمی نژاد دانشگاه شیراز روانشناسی
22 شهرزاد حق شناس دانشگاه شیراز روانشناسی
23 مهرناز محمدی مقدم دانشگاه شیراز روانشناسی
24 فرزانه ابراهیمی دانشگاه شیراز روانشناسی
25 حسین سجودی دانشکده علوم قرآنی الهیات و معارف اسلامی
26 خدیجه عابدی دانشکده علوم قرآنی الهیات و معارف اسلامی
27 فائزه زارع دانشکده علوم قرآنی الهیات و معارف اسلامی
28 حسین هدایتی زاده دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر
29 علی طاهری نستوه دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر
30 مرجانه  حبیبیان دانشگاه شیراز مهندسی کامپیوتر
31 علی باغچه بان دانشگاه صنعتی شیراز مهندسی کامپیوتر
32 محمد توکلی دانشگاه فسا مهندسی کامپیوتر
33 محمد حسین غلامی دانشگاه شیراز فیزیک
34 امیر عباس خداحامی دانشگاه شیراز فیزیک
35 علی نژاد صفوی دانشگاه شیراز فیزیک
36 فاطمه محیط دانشگاه شیراز زمین شناسی
37 مرضیه ایزد منش دانشگاه شیراز زمین شناسی
38 غزاله  کتیبه دانشگاه شیراز زمین شناسی
39 معصومه زارع دانشگاه شیراز زمین شناسی
40 مصیب جوکار دانشگاه شیراز زمین شناسی
41 آرش نصیری دانشگاه شیراز جغرافیا
42 الیاس کرمی دانشگاه شیراز جغرافیا
43 رحیم خدابخشی دانشگاه شیراز جغرافیا
44 کلثوم اکبری دانشگاه شیراز جغرافیا
45 بهزاد غریبی دانشگاه شیراز جغرافیا
46 فرزانه قاسمی دانشگاه شیراز مهندسی برق
47 علی شکوهی فر دانشگاه شیراز مهندسی برق
48 سید مجتبی حسینی نسب دانشگاه شیراز مهندسی برق
49 سونیا سپهی دانشگاه شیراز مهندسی شیمی
50 مصطفی هاشمی  دانشگاه شیراز مهندسی شیمی
51 سیده بهاره نجیبی دانشگاه شیراز مهندسی شیمی
52 رامتین کمندی دانشگاه شیراز مهندسی شیمی
53 محمد امیر عروجی دانشگاه شیراز زیست شناسی
54 ثنا  حسینی فرزاد دانشگاه شیراز زیست شناسی
55 محمد جواد مفتون آزاد دانشگاه شیراز زیست شناسی
56 پروین زارعی یاسوج زبان و ادبیات فارسی
57 حمیرا عسکری مرکز آموزش عالی اقلید زبان و ادبیات فارسی
58 مائده شبدیز دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک
59 علی  اختری دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک
60 اسماعیل عسکری دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک
61 محمد منیری دانشگاه شیراز مهندسی مکانیک
62 سید حسن سبحانی خلیج فارس شیمی
63 کیمیا کشاورز خلیج فارس شیمی
64 میلاد اسدنیا دانشگاه شیراز شیمی
65 محبت حاجب خلیج فارس شیمی
66 نوید دهداری خلیج فارس مهندسی صنایع
67 شریف افروخته خلیج فارس مهندسی صنایع
68 حدیثه اکبری خلیج فارس مهندسی صنایع
69 مریم نوروزی دانشگاه شیراز ریاضی
70 محمد جواد ذاکری دانشگاه شیراز ریاضی
71 جلال پیر دایه دانشگاه شیراز ریاضی
72 حافظ مالحی پور دانشگاه شیراز علوم تربیتی
73 حامد علیزاده دانشگاه شیراز علوم تربیتی
74 سیده  مرضیه هاشمی دانشگاه شیراز علوم تربیتی
75 سیده مریم زارعیان دانشگاه شیراز علوم تربیتی
76 مهدی شجاعتیان دانشگاه شیراز علوم تربیتی

 


مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/21