منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 1 به مركزيت دانشگاه تربيت مدرس

منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 1 به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 سیدرضا میرهاشمی امام صادق(ع) الهیات و معارف اسلامی 
2 فاطمه نجارزاده گان   تهران  الهیات و معارف اسلامی 
3 نبی الله سالاری  امام صادق(ع) الهیات و معارف اسلامی 
4 سید فاطمه بهبهانی زاده   الزهرا(س) الهیات و معارف اسلامی 
5 امید نصیری  امام صادق(ع) الهیات و معارف اسلامی 
6 حسین قدرتی امام صادق(ع) الهیات و معارف اسلامی 
7 نیراعظم درویش  قران و حدیث  الهیات و معارف اسلامی 
8 نیلوفر بختیاری   الزهرا(س) آمار
9 طیبه عزت ابادی   الزهرا(س) آمار
10 ادیتیا بابایان تازه کند   الزهرا(س) آمار
11 افرین بیات علامه طباطبایی آمار
12 پریسا سرشتی تهران آمار
13 سارا عرب تهران آمار
14 آزاده گلدوزیان تهران آمار
15 محمد حسین مقصودی  تهران  روانشناسی 
16 نجمه کی نژاد  شاهد  روانشناسی 
17 فاطمه طینی بابلی   خوارزمی  روانشناسی 
18 زهرا نجار شهید بهشتی  روانشناسی 
19 زهرا فردوسی فرد  شاهد  روانشناسی 
20 فائزه بهمن میرزا  علامه طباطبائی  روانشناسی 
21 حانیه صیادی  شهید بهشتی  روانشناسی 
22 نگین مستغنی  شاهد  روانشناسی 
23 فائزه گل کار  شهید بهشتی  روانشناسی 
24 زینب محمدی  علامه طباطبائی  روانشناسی 
25 شایان غلامی  صنعتی شریف  ریاضی
26 وحید شاهوردی  صنعتی امیرکبیر  ریاضی
27 سید ابوالفضل نجفیان  صنعتی شریف  ریاضی
28 حبیب علیزاده   تهران  ریاضی
29 سهیل معماریان سرخابی  صنعتی شریف  ریاضی
30 سیده فاطمه ارفعی زرندی  صنعتی امیرکبیر  ریاضی
31 محمد هنری  صنعتی شریف  ریاضی
32 امیر محمد اوحدی  صنعتی امیرکبیر  ریاضی
33 امیر حسین شاکر   تهران  ریاضی
34 زهرا هدایتی متین   تهران  زبان و ادبیات فارسی 
35 سید وفا علی میرعمادی   تهران  زبان و ادبیات فارسی 
36 ابراهیم کریم زاده  علامه طباطبائی  زبان و ادبیات فارسی 
37 امیرحسین سالک  علامه طباطبائی  زبان و ادبیات فارسی 
38 فاطمه شکر زاده گروی  علامه طباطبائی  زبان و ادبیات فارسی 
39 زهرا پالیزبان  علامه طباطبائی  زبان و ادبیات فارسی 
40 ماندانا حمیدی خوارزمی زبان و ادبیات فارسی 
41 محیا خاکپاش  تهران  زیست شناسی 
42 فاطمه نصیری للردی  شاهد  زیست شناسی 
43 کوثر وقوعی   تهران  زیست شناسی 
44 طیبه هزاره   الزهرا(س) زیست شناسی 
45 مطهره حقیقت جو   الزهرا(س) زیست شناسی 
46 مونا نورآذران   خوارزمی  زیست شناسی 
47 کیمیا احمدی تهران زیست شناسی 
48 محمد پارسا جباری  صنعتی شریف  شیمی 
49 هیربد حیدری  صنعتی شریف  شیمی 
50 جلیل جوزائی   تهران  علوم اقتصادی
51 یونس عباسی امام صادق(ع) علوم اقتصادی
52 هانیه حسن شاهی  علامه طباطبائی  علوم اقتصادی
53 حمیدرضا توکلی امام صادق(ع) علوم اقتصادی
54 علی کریمی  امام صادق(ع) علوم اقتصادی
55 وحید دهقانی  علامه طباطبائی  علوم اقتصادی
56 سید محمد سجاد تهوری   تهران  علوم اقتصادی
57 حامد وحیدی   تهران  علوم اقتصادی
58 حانیه سادات نصرالهی  علامه طباطبائی  علوم اقتصادی
59 امیر رنجوری هروی   تهران  علوم اقتصادی
60 مرضیه خواجه کریمی  امام صادق(ع) علوم تربیتی 
61 نگار السادات طباطبا علامه طباطبائی  علوم تربیتی 
62 فاطمه السادات آیتیان  علامه طباطبائی  علوم تربیتی 
63 فاطمه الماسی  امام صادق(ع) علوم تربیتی 
64 مینا شکری   تهران  علوم جغرافیایی
65 سید محسن حسینی فرد   تهران  علوم جغرافیایی
66 الناز جلیلوند   تهران  علوم جغرافیایی
67 سیدمحمد جواد طیبی زاده   تهران  علوم جغرافیایی
68 بهزاد سلامی   خوارزمی  علوم جغرافیایی
69 زهرا گلستانی   تهران  علوم زمین
70 محدثه السادات احمدی   تهران  علوم زمین
71 رضا ملکی حسن آباد  تهران  علوم زمین
72 کیمیا عسگری   تهران  علوم زمین
73 آرزو آقارضایی   تهران  علوم زمین
74 محدثه عجمی کهنگی   تهران  علوم زمین
75 امیر حسین ساعدپناه   تهران  فیزیک 
76 طه عنایت  صنعتی شریف  فیزیک 
77 مهران جلالی فراهانی   تهران  فیزیک 
78 سبا امین الرعایا  صنعتی امیرکبیر  فیزیک 
79 محمد فلاح برزگی   تهران  مهندسی شیمی 
80 علی ملوندی   تهران  مهندسی شیمی 
81 غزاله مظفری   تهران  مهندسی شیمی 
82 محسن فخارزاده  صنعتی امیرکبیر  مهندسی شیمی 
83 محمدعلی نقدی نسب  صنعتی شریف  مهندسی شیمی 
84 سعید مهدوی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی شیمی 
85 سحر سخائی  صنعتی شریف  مهندسی شیمی 
86 رکسانا ثقفیان  صنعتی امیرکبیر  مهندسی شیمی 
87 یاسمن داوری کیا  صنعتی امیرکبیر  مهندسی شیمی 
88 امیرحسین فرضی  صنعتی شریف  مهندسی شیمی 
89 مجتبی دلوی صنعتی شریف  مهندسی شیمی 
90 عرفان آهار  صنعتی شریف  مهندسی صنایع 
91 علیرضا مردانه  صنعتی امیرکبیر  مهندسی صنایع 
92 پویا کریمیان دهقی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی صنایع 
93 محمد عجم  صنعتی شریف  مهندسی صنایع 
94 محمد مهدی نقیائی  صنعتی شریف  مهندسی صنایع 
95 هلیا مهران نژاد  صنعتی شریف  مهندسی صنایع 
96 مهسا معیاری  صنعتی امیرکبیر  مهندسی صنایع 
97 محمدعلی عامری فرد نصرند صنعتی شریف  مهندسی عمران 
98 حامد خرازی   تهران  مهندسی عمران 
99 امیرحسین عسگری  صنعتی امیرکبیر  مهندسی عمران 
100 محمد طبیعی  صنعتی شریف  مهندسی عمران 
101 فرید صفی صمغ  صنعتی امیرکبیر  مهندسی عمران 
102 مهدی بیدکی  خواجه نصیر الدین طوسی  مهندسی عمران 
103 امیرحسین عسجدی  خواجه نصیر الدین طوسی  مهندسی عمران 
104 علی شهبازی ایلخچی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی عمران 
105 فرداد مختاری دیزجی   علم و صنعت ایران  مهندسی عمران 
106 سارا گلباباپور  صنعتی امیرکبیر  مهندسی عمران 
107 امیرکیوان محتشمی  صنعتی شریف  مهندسی کامپیوتر 
108 اسماعیل نادری بنی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی کامپیوتر 
109 امیرحسین بهشتی قادری  صنعتی امیرکبیر  مهندسی کامپیوتر 
110 امیرمحمد کریمی ممقان   تهران  مهندسی کامپیوتر 
111 میلاد آقاجوهری  صنعتی شریف  مهندسی کامپیوتر 
112 میلاد رضوی محسنی  صنعتی شریف  مهندسی کامپیوتر 
113 مهسا قزوینی نژاد   تهران  مهندسی کامپیوتر 
114 نوید رحیمی دانش   تهران  مهندسی کامپیوتر 
115 مصطفی خاتمی   تهران  مهندسی مکانیک 
116 شاهین فقیری   علم و صنعت ایران  مهندسی مکانیک 
117 سپهر هومانی راد   تهران  مهندسی مکانیک 
118 علیرضا ریاحی  صنعتی شریف  مهندسی مکانیک 
119 جعفر فرهادی   تهران  مهندسی مکانیک 
120 علیرضا شریف زاده کرمانی  صنعتی شریف  مهندسی مکانیک 
121 محمدحسین حاجی ملاعلی ترک صنعتی امیرکبیر  مهندسی مکانیک 
122 محمد کاظم میدانی  صنعتی شریف  مهندسی مکانیک 
123 علیرضا مصباح  صنعتی شریف  مهندسی مکانیک 
124 سید عماد رضائی طالشی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی مکانیک 
125 محمد جواد سهرابی   تهران  مهندسی مواد و متالورژی
126 تینا حاج علی  صنعتی شریف  مهندسی مواد و متالورژی
127 حسین احمدی درمنی   علم و صنعت ایران  مهندسی مواد و متالورژی
128 نیما طباطبایی رضایی   علم و صنعت ایران  مهندسی مواد و متالورژی
129 امیرعباس عابدینی   علم و صنعت ایران  مهندسی مواد و متالورژی
130 محمد فرهادپور  صنعتی شریف  مهندسی مواد و متالورژی
131 محمدرضا کبیریان  صنعتی شریف  مهندسی مواد و متالورژی
132 سا را السادات یوسفی  صنعتی شریف  مهندسی مواد و متالورژی
133 علی حیدری نیا   تهران  مهندسی مواد و متالورژی
134 زهرا ترتیف زاده  صنعتی شریف  مهندسی مواد و متالورژی
135 زینب بابایی   الزهرا(س) حقوق 
136 محمدصادق کزازی  علامه طباطبائی  حقوق 
137 علی زهره  علامه طباطبائی  حقوق 
138 وحید حیدری امام صادق(ع) حقوق 
139 فاطمه فاضلی نیک   الزهرا(س) حقوق 
140 حسنا نورایی  شهید بهشتی  حقوق 
141 کمیل غلامی  شهید بهشتی  حقوق 
142 مصطفی عبدالهی  شهید بهشتی  حقوق 
143 فاطمه السادات حسینی  شهید بهشتی  حقوق 
144 نرگس مطلبی  امام صادق(ع) حقوق 
145 علی آقایی صایم   تهران  مهندسی برق 
146 علی شیرالی  صنعتی شریف  مهندسی برق 
147 علی رضا مدیرشانه چی  صنعتی شریف  مهندسی برق 
148 امیر محمد کریمی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی برق 
149 ایمان مسروری  صنعتی امیرکبیر  مهندسی برق 
150 پویا مبارکی  صنعتی امیرکبیر  مهندسی برق 
151 محمد نیکبخت   تهران  مهندسی برق 
152 امیر بصیری  صنعتی شریف  مهندسی برق 
153 علی نظامی   تهران  مهندسی برق 
154 سید اسماعیل معصومی مجره   علم و صنعت ایران  مهندسی برق 
155 نیلوفر محمدی  تهران زراعت و اصلاح نباتات
156 زهرا مسلمی تهران زراعت و اصلاح نباتات
157 سحر مبصر تهران زراعت و اصلاح نباتات
158 محمد مهدی رحمانی تهران زراعت و اصلاح نباتات
159 سیاوش کاوسی تهران زراعت و اصلاح نباتات

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/20