منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 10 به مركزيت دانشگاه شهيد چمران اهواز

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز منطقه 10 به مرکزیت دانشگاه شهید چمران اهواز 

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 مهتاب نظری شهید چمران اهواز آمار 
2 ندا طهماسبی زاده شهید چمران اهواز علوم جغرافیایی
3 مهین فریسات شهید چمران اهواز علوم جغرافیایی
4 سعید جعفری مجد شهید چمران اهواز علوم جغرافیایی
5 سعید یوسفیان شهریاری شهید چمران اهواز علوم جغرافیایی
6 پویان حکیمیان شهید چمران اهواز روانشناسی
7 راضیه حسینی سر تشنیزی شهید چمران اهواز روانشناسی
8 پریا بیات شهید چمران اهواز روانشناسی
9 امین رحمتی شهید چمران اهواز روانشناسی
10 علی لرکی شهید چمران اهواز ریاضی
11 حسین پورمغینمی شهید چمران اهواز زبان وادبیات فارسی
12 لیلا فلاحیه شهید چمران اهواز زبان وادبیات فارسی
13 زینب داودی شهید چمران اهواز زبان وادبیات فارسی
14 زکیه خالدی شهید چمران اهواز زبان وادبیات فارسی
15 ابتسام غلامی زاده شهید چمران اهواز زبان وادبیات فارسی
16 علی  ناصرزاده شهید چمران اهواز زراعت و اصلاح نباتات
17 مژده جهانگیر شهید چمران اهواز زراعت و اصلاح نباتات
18 عاطفه نصیری  شهید چمران اهواز زراعت و اصلاح نباتات
19 حمیده  سلامات شهید چمران اهواز زراعت و اصلاح نباتات
20 سیاوش تقدسی مفرد شهید چمران اهواز زمین شناسی
21 یوسف الهائی شهید چمران اهواز زیست شناسی
22 سروشا خیاط شهید چمران اهواز زیست شناسی
23 ماندانا عسکری شهید چمران اهواز زیست شناسی
24 پریا خسروی شهید چمران اهواز زیست شناسی
25 سیدسبحان موسوی شهید چمران اهواز زیست شناسی
26 رضا کیماسی شهید چمران اهواز شیمی
27 شاهین بهداروند شهید چمران اهواز علوم اقتصادی
28 مصباح مشایخی شهید چمران اهواز علوم اقتصادی
29 زینب حسین پور علوم و فنون دریایی خرمشهر علوم اقتصادی
30 هدی فولادی کشاورزی و منابع طبیعی رامین علوم اقتصادی
31 یاسمین زباری کشاورزی و منابع طبیعی رامین علوم اقتصادی
32 لیلا درویش پسند شهید چمران اهواز علوم تربیتی
33 کوثر ساعدی شهید چمران اهواز علوم قرآنی وحدیث
34 علی سیاحی شهید چمران اهواز علوم قرآنی وحدیث
35 هدا عساکره شهید چمران اهواز علوم قرآنی وحدیث
36 محمدامین حجازی شهید چمران اهواز فیزیک
37 مهشید یاعلی شهید چمران اهواز فیزیک
38 مهدی عامری شهید چمران اهواز فیزیک
39 ناصر زرین کار صنعتی جندی شاپور دزفول مهندسی برق
40 محمدعلی هدایت پور  صنعتی جندی شاپور دزفول مهندسی برق
41 میلاد زمان پور شهید چمران اهواز مهندسی برق
42 محمد سیفی شهید چمران اهواز مهندسی عمران
43 علیرضا هادیان  صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان مهندسی عمران
44 رسول مقصودی مال امیری شهید چمران اهواز مهندسی عمران
45 جواد جعفری وفا شهید چمران اهواز مهندسی عمران
46 سجاد صادقی نعل کنانی شهید چمران اهواز مهندسی مکانیک
47 مهرناز محبعلی نژادیان صنعت نفت اهواز مهندسی مکانیک
48 مهرداد سعده وند صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان مهندسی کامپیوتر
49 علی کسائی شهید چمران اهواز  مهندسی مواد و متالورژی
50 محمد صالحی شهید چمران اهواز  مهندسی مواد و متالورژی
         
51 سیدمحمدامین حسینی صنعتی جندی شاپور دزفول مهندسی شیمی
52 علی زاهدی نژاد صنعتی جندی شاپور دزفول مهندسی شیمی
53 سعید سلیمانی  شهید چمران اهواز حقوق
54 عباس مرادی  شهید چمران اهواز حقوق
55 سهیل الفتی  شهید چمران اهواز حقوق
56 کوثر کریم پور دشت بزرگ  شهید چمران اهواز حقوق
57 نرگس عبدالهی دزکی شهید چمران اهواز حقوق

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/19