منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 4 به مركزيت دانشگاه بوعلي سينا همدان

اسامی منتخبین المپیاد غیر متمرکز سال 1397 منطقه 4 به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان

ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 حانیه هفته خانگی قم زبان و ادبیات فارسی
2 پریسا سمیعی سید جمال الدین اسدآبادی جغرافیا
3 سحر  عافیتی سید جمال الدین اسدآبادی جغرافیا
4 فرزانه احمدی براتی سید جمال الدین اسدآبادی جغرافیا
5 زهره محمدی مرام سید جمال الدین اسدآبادی جغرافیا
6 مهدی خلوصی صادق قم علوم اقتصادی
7 رقیه فتحی پور امام خمینی (ره) الهیات و معارف اسلامی
8 فاطمه   احمدی اراک الهیات و معارف اسلامی
9 زهرا   احمدی اراک الهیات و معارف اسلامی
10 نرجس مردانی فر امام خمینی (ره) الهیات و معارف اسلامی
11 لیلا سادات حاجی سید صادقی امام خمینی (ره) الهیات و معارف اسلامی
12 مریم گودرزی ملایر علوم تربیتی
13 رضا سرنجی قم علوم تربیتی
14 فرشته  مرادی سید جمال الدین اسدآبادی علوم تربیتی
15 سهیل  کوکبی بوعلی سینا حقوق
16 امیرحسین مافی امام خمینی (ره) حقوق
17 محمدعلی رنجبر محمدی قم حقوق
18 حدیثه  طاهری ساجد بوعلی سینا حقوق
19 مهدی قمصری بوعلی سینا شیمی
20 سجاد  مخدومی بوعلی سینا شیمی
21 جواد قره باغی امام خمینی (ره) فیزیک
22 امیر مهدی زمان پور پیام نور قزوین فیزیک
23 زهرا سادات مشرف قم زیست شناسی
24 مریم آورزمانی ملایر زیست شناسی
25 آیدا شهابی باهر بوعلی سینا زیست شناسی
26 مهران بخشی صنعتی همدان برق
27 علی پورکریمی صنعتی همدان برق
28 امیر ملک امام خمینی (ره) برق
29 محمد عسگری صنعتی همدان مهندسی شیمی
30 عارف  امیری اصل صنعتی همدان مهندسی شیمی
31 محمد شهاب دلجو صنعتی همدان مهندسی شیمی
32 سعید   هدایت نیا اراک مهندسی شیمی
33 سمیه فرهادی صنعتی همدان مهندسی شیمی
34 مریم حاجی بابایی بوعلی سینا صنایع
35 مریم   محمدامینی اراک صنایع
36 لیلا رضافر بوعلی سینا صنایع
37 فرهاد جهش امام خمینی (ره) عمران
38 علیرضا   شهرجردی اراک عمران
39 علی   میراشرفی اراک عمران
40 فریبرز محمدی بوعلی سینا عمران
41 محمد خجسته پور امام خمینی (ره) عمران
42 محمد حسین  زرندی قم مکانیک
43 آریا امیری بوعلی سینا مکانیک
44 امیر محمد میرزایی بوعلی سینا مواد و متالوژی
45 احمد حاتمیان امام خمینی (ره) مواد و متالوژی
46 مطهره شعبانی درگاه امام خمینی (ره) مواد و متالوژی
47 علی اصغرپور امام خمینی (ره) مواد و متالوژی
48 زهرا امیری امام خمینی (ره) مواد و متالوژی
49 مهرناز  بهرامی بوعلی سینا کامپیوتر
50 علی محمدپور صنعتی همدان کامپیوتر
51 علی  کریمی بوعلی سینا کامپیوتر
52 الهام افشار بوعلی سینا کامپیوتر
53 حسن زارعی صنعتی همدان کامپیوتر
54 علی جهانگیری بوعلی سینا علوم زمین
55 الناز گراوندی بوعلی سینا علوم زمین
56 ساجده لشگری امام خمینی (ره) آمار
57 آسیه افتخاری قم ریاضی
58 غزل  مقدریان مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ریاضی
59 محمد جواد شمسائی زفرقندی قم ریاضی
60 مرضیه سلیمی قلعه تکی بوعلی سینا زراعت و اصلاح نباتات
61 فایزه فخری ملایر زراعت و اصلاح نباتات
62 علیرضا کیانی ملایر زراعت و اصلاح نباتات
63 مریم بدرخانی بوعلی سینا زراعت و اصلاح نباتات
64 مهدیه مظفری مواثق امام خمینی (ره) زراعت و اصلاح نباتات
65 فاطمه یزدی نیک امام خمینی (ره) زراعت و اصلاح نباتات
66 فائزه حسین دستجردی بوعلی سینا  روانشناسی
67 زینب نظری ملایر  روانشناسی
68 منصوره السادات نوربخش امام خمینی (ره)  روانشناسی
69 پریسا موصلی ملایر  روانشناسی

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/19