منتخبين المپياد غير متمركز سال 1397 منطقه 3 به مركزيت دانشگاه تبريز

اسامی منتخبین المپیاد غیرمتمرکز به مرکزیت تبریز - 1397
ردیف نام نام خانوادگی دانشگاه رشته المپیاد
1 الهام زمانی محقق اردبیلی ادبیات فارسی
2 اسما خلفی زنجان ادبیات فارسی
3 فاطمه یوسفی صبوری تبریز ادبیات فارسی
4 مجید موسی زاده چیچکی تبریز ادبیات فارسی
5 رقیه حسنی زنجان ادبیات فارسی
6 مهدی احمدی القلندیس شهید مدنی الهیات و معارف اسلامی
7 پریسا پریسا جعفرزاده داشبلاغ محقق اردبیلی آمار
8 عباس عباس دیدار محقق اردبیلی آمار
9 فاطمه ولی زنجان آمار
10 شیرین باقری تبریز حقوق
11 گیسو خان زاده تبریز حقوق
12 علی عباس نژاد خلیلی شهید مدنی حقوق
13 ربابه صحبتلو زنجان حقوق
14 علی جوادی مراغه حقوق
15 مینا خیرآبادی تبریز روانشناسی
16 فایزه ابراهیمی تبریز روانشناسی
17 مهسا صادق پور تبریز روانشناسی
18 رقیه نوری زاد تبریز روانشناسی
19 محمد سلیمان نژاد زنجان روانشناسی
20 سیدمحمد کمانه تبریز ریاضی
21 پریسا گوزلی تبریز زیست شناسی
22 حمید مرادی شهید مدنی زیست شناسی
23 محمد محمد مرادی محقق اردبیلی زیست شناسی
24 علی گواهی شهید مدنی زیست شناسی
         
25 احسان شیردل تبریز شیمی
26 شروین شروین علی خواه اصل محقق اردبیلی شیمی
27 مجتبی قشقایی شهید مدنی شیمی
28 سهند نیک ذات تبریز شیمی
29 مجید مقصودی شهید مدنی شیمی
30 حمیدرضا اهرابی تبریز علوم اقتصادی
31 فرزانه بابایی تبریز علوم اقتصادی
32 بهرام ابراهیمی تبریز علوم اقتصادی
33 فاطمه ولیزاده ساریدرق تبریز علوم تربیتی
34 اعظم قرانی اشتلق سفلی تبریز علوم تربیتی
35 رباب قسیمی تبریز علوم تربیتی
36 آیدا رزمی تبریز علوم تربیتی
37 سید سیما طباطبائی تبریز علوم جغرافیایی
38 سمانه باقری تبریز علوم جغرافیایی
39 ویدا فلاح تبریز علوم جغرافیایی
40 اسلام گله بان ارومیه علوم جغرافیایی
41 بهروز بهروز نظافت تکله محقق اردبیلی علوم جغرافیایی
42 فرحناز اکبرزاده تبریز علوم زمین
43 طاهره صابری تبریز علوم زمین
44 سمیه رهنمون پیروج زنجان علوم زمین
45 لقمان صادقی ارومیه علوم زمین
46 سمانه سمانه زراعتکاری محقق اردبیلی علوم زمین
47 محمد آذرش تبریز فیزیک
48 امیر اقبالی تبریز فیزیک
49 سولماز پرویزی تبریز فیزیک
50 امیر داغستانی زنجان مهندسی برق
51 مهرداد تیموری ارومیه مهندسی برق
52 میثم شایق مرادی تبریز مهندسی برق
53 آراز باقرزاده کریمی تبریز مهندسی برق
54 پیام محمد علی رضائی ارومیه مهندسی برق
55 آیلار پرتوی زاده بنام تبریز مهندسی صنایع
56 بهنام انصاری نیا تبریز مهندسی صنایع
57 سیده شیوا ترابی تبریز مهندسی صنایع
58 محمدرضا رضایی تبریز مهندسی کامپیوتر
59 حسام صدیق بیان تبریز مهندسی کامپیوتر
60 محمد تقی زاده صنعتی ارومیه مهندسی کامپیوتر
61 سید مهدی سلیمان نژاد ارومیه مهندسی کامپیوتر
62 حمیده قربانپور تبریز مهندسی کشاورزی
63 امیر غلام زاده ولندر ارومیه مهندسی کشاورزی
64 فاطمه سلطانی کمارعلیا تبریز مهندسی کشاورزی
65 محدثه حمزوی اسکابنی زنجان مهندسی کشاورزی
66 رقیه قنبری ترکمانی تبریز مهندسی کشاورزی
67 احسان گلاب صنعتی ارومیه مهندسی مکانیک
68 پوریا پاکزاد ارومیه مهندسی مکانیک
69 سالار جباری فرخی تبریز مهندسی مکانیک
70 مسلم رضایی فراز صنعتی ارومیه مهندسی مکانیک
71 محمد علی فخری تبریز مهندسی مکانیک
72 حمید کریمی صنعتی سهند مهندسی شیمی
73 امین سخن سنج صنعتی سهند مهندسی شیمی
74 نوید نوید وصلی محقق اردبیلی مهندسی شیمی
75 حسین حرمتی تبریز مهندسی شیمی
76 مهسا کیانی نیا صنعتی سهند مهندسی شیمی
77 جاوید اشرفی فر تبریز مهندسی عمران
78 آرمان دل آویز تبریز مهندسی عمران
79 مرتضی اسفندیاری تبریز مهندسی عمران
80 رضا خانی تبریز مهندسی عمران
81 علیرضا فرهادی ارومیه مهندسی عمران
82 صابر قاسمی تبریز مهندسی مواد
83 حسن بالایی صنعتی سهند مهندسی مواد
84 نوید آذغانی تبریز مهندسی مواد
85 علیرضا پیرجمادی زنجان مهندسی مواد
86 سپیده اصلانی صنعتی سهند مهندسی مواد

مركز المپياد علمي دانشجويي     97/3/12