اطلاعيه بيست و سومين المپياد علمي دانشجويي كشور

اطلاعیه بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی کشور

 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی می رساند، بیست وسومین المپیاد دانشجویی کشور در رشته های «زبان و ادبیات فارسی - 1101»، «الهیات و معارف اسلامی - 1111»، «علوم اقتصادی - 1105»، «علوم تربیتی - 1117»، «حقوق - 1126»، «شیمی 1203»، «فیزیک - 1204»، «زیست شناسی -  1206، 1213، 1214»، «ریاضی 1208»، «آمار - 1207»، «مهندسی برق - 1251»، «مهندسی شیمی - 1257»، «مهندسی عمران - 1264»، «مهندسی مکانیک - 1267»، «مهندسی کامپیوتر - 1277»، «مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات - 1303)»، «طراحی صنعتی  - 1362»،  «علوم جغرافیایی - 1102»، «علوم زمین - 1201»، «مهندسی مواد و متالورژی - 1272»، «روانشناسی - 1133» و «مهندسی صنایع - 1259» برگزار می شود.

دانشجویانی که به مرحله نهایی راه یافته اند، در صورت تمایل می توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

دانشجویان با شرکت در «المپیاد غیرمتمرکز» و «المپیاد متمرکز» در صورت کسب حدنصاب نمره علمی به مرحله نهایی راه می یابند.

 

المپیاد غیرمتمرکز

المپیاد غیر متمرکز به جز رشته های طراحی صنعتی و سلول های بنیادی و مهندسی بافت در روزهای 13 و 14 اردیبهشت سال 1397 در مراکز مناطق ده گانه برگزار می شود. مواد امتحانی و برنامه آزمون ها مطابق برنامه مندرج در سایت به نشانی

http://olympiad.sanjesh.org/files/examschedule/2018/Exam_Program.pdf

است و آزمون ها به صورت تشریحی برگزار می شود. دانشجویان در المپیاد غیرمتمرکز رشته هم نام با رشته تحصیلی خود می توانند شرکت کنند.

مناطق ده گانه جهت برگزاری المپیاد غیرمتمرکز به شرح ذیل است:

1- منطقه 1: دانشگاه های استان تهران  و البرز به مرکزیت دانشگاه تربیت مدرس

2- منطقه 2: دانشگا ه های استان های گیلان، مازندران و گلستان به مرکزیت دانشگاه مازندران.

3- منطقه 3: دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان به مرکزیت دانشگاه تبریز.

4- منطقه 4: دانشگاه های استان های همدان، مرکزی، قزوین و قم به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینا همدان.

5- منطقه 5: دانشگاه های استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان و ایلام به مرکزیت دانشگاه رازی کرمانشاه.

6- منطقه 6: دانشگاه های استان های یزد، چهارمحال بختیاری و اصفهان به مرکزیت دانشگاه اصفهان.

7-  منطقه7: دانشگاه های استان های بوشهر، فارس و کهکیلویه و بویراحمد به مرکزیت دانشگاه شیراز.

8- منطقه8: دانشگاه های استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به مرکزیت دانشگاه شهیدباهنرکرمان.

9- منطقه9: دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد.

10 منطقه10: دانشگاه های استان های خوزستان به مرکزیت دانشگاه شهیدچمران اهواز.

 

 • 1-المپیاد متمرکز

  مواد امتحانی المپیاد متمرکز، همانند مواد امتحانی آزمون دوره کارشناسی ارشد می باشد و هم زمان با آزمون کارشناسی ارشد در روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت ماه 1397 برگزار می شود. برگزیدگان المپیاد متمرکز براساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های مذکور بدون احتساب نمره معدل مقطع کارشناسی، تعیین می شوند. دانشجویان در المپیاد متمرکز  در رشته های هم نام یا غیر هم نام با رشته تحصیلی خود می توانند شرکت کنند.

 • 2-مرحله نهایی

مرحله نهایی المپیاد دانشجویی در یکی از دانشگاه های واقع در شهر تهران در روزهای 28 و 29 تیرماه سال 1397 برگزار می شود. در این مرحله آزمون ها بصورت تشریحی و مطابق برنامه زمان بندی مندرج  در سایت به نشانی ذیل می باشد.

http://olympiad.sanjesh.org/files/examschedule/2018/FinalExam_Program.pdf

 

نکات قابل توجه

 • 1-دانشجویان سال سوم و چهارم مقطع کارشناسی می توانند در المپیاد شرکت کنند. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نمی توانند در المپیاد شرکت کنند. دانشجویان شرکت کننده در مرحله نهایی باید گواهی اشتغال به تحصیل نیمه دوم سال تحصیلی 97 را به مرکز المپیاد ارائه دهند.
 • 2-در سال 1397 رشته های روانشناسی و مهندسی صنایع به رشته های المپیاد اضافه شده است.
 • 3- برای اولین بار المپیاد «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» در مرحله نهایی بیست و سومین المپیاد دانشجویی در سال 1397 برگزار می شود. مواد آزمون و برنامه امتحانی المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت همراه با برنامه های زمان بندی سایر رشته ها در سایت المپیاد موجود است.
 • 4-داوطلبانی که در یکی از رشته های المپیاد دانشجویی شرکت کرده و به مرحله نهایی راه یافته اند، در صورت تمایل می توانند به جای شرکت در رشته اصلی المپیادی خود، در المپیاد سلول های بنیادی و مهندسی بافت شرکت نمایند.
 • 5- زمان بندی المپیاد به شرح جدول زیر است.

  المپیاد

  زمان برگزاری

  متمرکز

  6 و 7 اردیبهشت ماه 1397 - هم زمان با آزمون کارشناسی ارشد در سراسر کشور

  غیرمتمرکز

  13 و 14 اردیبهشت ماه 1397 در مراکز مناطق ده گانه کشور

  مرحله نهایی

  28 و 29 تیرماه 1397 در یکی از دانشگاه های واقع در شهر تهران

   

   

 • 6-رشته های  المپیاد متمرکز، غیر متمرکز و مرحله نهایی به شرح جداول زیر است.

رشته های المپیاد متمرکز

زمان برگزاری : روزهای پنجشنبه و جمعه 6 و 7 اردیبهشت ماه 1397

محل برگزاری: هم زمان با آزمون کارشناسی ارشد در سراسر کشور

زبان و ادبیات فارسی - 1101

حقوق - 1126

مهندسی عمران - 1264

طراحی صنعتی - 1362

الهیات و معارف اسلامی - 1111

شیمی 1203

مهندسی مکانیک - 1267

علوم جغرافیایی - 1102

علوم تربیتی - 1117

فیزیک - 1204

مهندسی کامپیوتر - 1277

علوم زمین - 1201

علوم اقتصادی - 1105

ریاضی 1208

مهندسی شیمی - 1257

مهندسی صنایع - 1259

زیست شناسی - 1206، 1213، 1214

آمار - 1207

مهندسی برق - 1251

روانشناسی - 1133

مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات - 1303)

مهندسی مواد و متالورژی - 1272

 

 

رشته های المپیاد غیرمتمرکز

زمان برگزاری : روزهای پنجشنبه و جمعه13 و 14 اردیبهشت ماه 1397

محل برگزاری: مراکز مناطق ده گانه کشور

زبان و ادبیات فارسی - 1101

حقوق - 1126

مهندسی عمران - 1264

علوم جغرافیایی - 1102

الهیات و معارف اسلامی - 1111

شیمی 1203

مهندسی مکانیک - 1267

علوم زمین - 1201

علوم تربیتی - 1117

فیزیک - 1204

مهندسی کامپیوتر - 1277

مهندسی شیمی - 1257

علوم اقتصادی - 1105

ریاضی 1208

مهندسی برق - 1251

روانشناسی - 1133

زیست شناسی - 1206، 1213، 1214

آمار - 1207

مهندسی صنایع - 1259

مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات - 1303)

مهندسی مواد و متالورژی - 1272

لازم به ذکر است آزمون برای رشته طراحی صنعتی در المپیاد غیرمتمرکز برگزار نمی شود و دانشگاه های دارای این رشته دانشجویان ممتاز مقطع کارشناسی خود را به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی می کنند.

 

رشته های المپیاد مرحله نهایی

زمان برگزاری : روزهای پنجشنبه و جمعه 28 و 29 تیرماه 1397

محل برگزاری: یکی از دانشگاه های واقع در شهر تهران

زبان و ادبیات فارسی - 1101

حقوق - 1126

مهندسی عمران - 1264

طراحی صنعتی - 1362

الهیات و معارف اسلامی - 1111

شیمی 1203

مهندسی مکانیک - 1267

علوم جغرافیایی - 1102

علوم تربیتی - 1117

فیزیک - 1204

مهندسی کامپیوتر - 1277

علوم زمین - 1201

علوم اقتصادی - 1105

ریاضی 1208

مهندسی شیمی - 1257

مهندسی صنایع - 1259

زیست شناسی - 1206، 1213، 1214

آمار - 1207

مهندسی برق - 1251

روانشناسی - 1133

مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات - 1303)

مهندسی مواد و متالورژی - 1272

* سلول های بنیادی و مهندسی بافت

*دانشجویانی که به مرحله نهایی راه یافته اند، در صورت تمایل می توانند به جای شرکت در المپیاد رشته اصلی خود، در المپیاد «سلول های بنیادی و مهندسی بافت» شرکت کنند.

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مركز المپياد علمي دانشجويي     96/12/7