اطلاعيه متقاضيان تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد

بسمه تعالی

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان المپیادی

اسامی معرفی شدگان ذیل برای مقطع کارشناسی ارشد

 

لطفاً با تماس با شماره تلفن 43591111-021 دبیرخانه اسناد و مدارک سازمان سنجش برای دریافت شماره نامه و تاریخ نامه معرفی به دانشگاه مربوط  اقدام نمایند.

اسامی معرفی شدگان برای مقطع کارشناسی ارشد

ردیف نام و نام خانوادگی
1 فرهاد دلیرانی
2 عباس مراونه
3 میثم صالحی
4 مهسا قلی پور قلندر
5 بهاره میدانی
6 سید احمد انتخاب المؤذن
7 پرنیان محمدیان
8 بهمن منصوری
9 مهران جوانی
10 زینب جمشیدی
11 محسن عابدی
12 مبینا قلی نژاد
13 مهیار حسنی
14 سجاد دهقانی
15 شبنم کامیار
16 برنا سعیدنیا
17 مهدیس فرشی تقوی
18 علی رحیمی
19 علیرضا خراسانی گردکوهی
20 ابراهیم عرب پور
21 محمود اسماعیلی
22 زهرا قدمگاهی
23 یاسر اکبری حامد
24 امیرحسین اسمعیل خانیان
25 ریحانه اکبری مقدم
26 سید مهدی کاظمی رزی
27 غزل جناب
28 مرجان اینانلو
29 پرنیان محمدیان
30 هادی آزور
31 الهه آقا صالحه
32 سبا دارابی
33 احمد سامعی
34 علیرضا بنده خدا
35 پریسا عبادت
36 محبوبه پورجم علویجه
37 نیما شریفی
38 نگار نمائی قاسم نیا
39 مریم حکیمی
40 علیرضا اسماعیلی مقدم
41 ستایش انصاری چهارسوقی
42 سید محمد میرمعصومی کرمی
43 ریحانه شوقی
44 مهسا جمشید پور
45 زهرا بشکنی
46 فریبا خیری
47 پرنیا ابراهیمی فلاحی
48 عاطفه عبداللهی
49 سعید امینی
50 علی اسدتبادکان
51 پویا بحری
52 سیمین فرسماکوش گلوگاه
53 پرستو چاقری
54 احسان چراغی
55 سپیده سیف پور
56 جواد ابراهیمی
57 علی اصغر نیرومند بهلولی
58 نسترن مرادزاده فرید
59 یوسف احمدزاده کانی طومار
60 مهدی همتیان دامغانی
61 زهرا قنبری گوهری
62 سمیرا سیدی
63 الهه محمدی
64 مهران محمدی
65 الهام رفیعی طرقبه
66 نازنین سرانجام پور
67 سید معین الدین آیت اللهی
68 نسیم صانعی
69 سید پرهام الوانی
70 آونیا قازاریان
71 محسن درویش
72 عاطفه سلیمانی دودجی
73 یادگار بدمه
74 مهران سعدآبادی
75 علی اکبر محمدی سربست
76 حسن امیری
77 وحید شاکری
78 امید سعیدی
79 فرناز ستوده
80 مهنا ایمانی
81 یزدان حشمتی
82 سیده مهسا موسوی
83 سیده زهره حیدری توتشامی
84 فاطمه نجارنیا
85 معصومه ابراهیمی
86 علی باقری هفشجانی
87 رضا شکیبانژاد
88 خشایار غراب
89 فروغ یزدانفر
90 سیتا احمدمرویلی
91 پروانه رضا خانلی
92 حمید محمدیان
93 فروغ یزدانفر
94 حمید محمدیان
95 سینا احمد مرویلی
96 پروانه رضاخانلی
                 
   

               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

مركز المپياد علمي دانشجويي     96/6/22