شرايط شركت دانشجويان دانشگاه هاي آزاد، پيام نور و غيرانتفاعي در المپياد غيرمتمركز

کلیه واحدهای دانشگاه های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی واقع در هر یک از قطب ها (قطب های یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت) با برگزاری آزمون داخلی و اعلام نتایج، یک تیم 5 نفره از دانشگاه آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی بصورت جداگانه در رشته های المپیاد به مراکز قطب های فوق الذکر معرفی نمایند.

لازم به ذکر است دسته بندی قطب ها به شرح زیر است:

قطب 1: دانشگاه های استان تهران (به مرکزیت یکی از دانشگاه های شهر تهران )
قطب 2: دانشگاه های استان های قزوین، گیلان، مازندران و گلستان (به مرکزیت دانشگاه مازندران)
قطب 3: دانشگاه های استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سمنان (به مرکزیت دانشگاه فردوسی مشهد)
قطب 4: دانشگاه های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان (به مرکزیت دانشگاه تبریز)
قطب 5: دانشگا ه های استان های اصفهان ، چهارمحال وبختیاری، ایلام، قم، مرکزی و خوزستان (به مرکزیت دانشگاه اصفهان)
قطب 6: دانشگاه های استان های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد و یزد (به مرکزیت دانشگاه شیراز)
قطب 7: دانشگاه های استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان (به مرکزیت دانشگاه شهید باهنر کرمان)
قطب 8: دانشگاه های استان های همدان، لرستان، کردستان و کرمانشاه (به مرکزیت دانشگاه بوعلی سینای همدان)


مركز المپياد علمي دانشجويي     96/1/28